Przeskocz do treści

Jarosław Karczyński*

11 Listopada 2017 roku jest datą szczególną w historii Polski. W całym kraju obchodzone są uroczystości z okazji 99-lecia odzyskania niepodległości. Jak co roku, w centrum Iwanowic formuje się pochód, w którym idą również członkowie Prawa i Sprawiedliwości Gminy Iwanowice, m.in. Jarosław Karczyński, Ewelina Kmita, Wioletta Kmita i Jan Nawieśniak. Oni to właśnie złożyli najokazalszą wiązankę biało-czerwoną z szarfą z napisem Prawo i Sprawiedliwość. Rozdaliśmy również flagi biało-czerwone oraz wstążki w barwach narodowych, ufundowane przez p. senatora Marka Pęka.

iwanowice20171111

Następnie, już w poszerzonym składzie, udaliśmy się do Krakowa, gdzie o godz. 16:30 w Katedrze Wawelskiej odprawiono uroczystą Mszę Święta z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Obecni byli także ministrowie Elżbieta Rafalska, Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro i wielu parlamentarzystów. Potem udaliśmy się na zamknięte spotkanie patriotyczne w Hotelu Sheraton, gdzie przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odśpiewaliśmy także pieśni patriotyczne. Obiecaliśmy sobie także spotkać się za rok, kiedy to obchodzić będziemy 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.

Jarosław Karczyński*

Jak w każde państwowe święto, członkowie Prawa i Sprawiedliwości z Iwanowic biorą w nim czynny udział. Oprócz naszej, najpiękniejszej wiązanki z biało-czerwoną szarfą i złotym napisem Prawo i Sprawiedliwość, przy pomniku zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli władz Gminy, radnych Gminy Iwanowice, Rady Powiatu Krakowskiego, szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej i Zespołu Śpiewaczy Ludowych z Zalesia. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się na uroczystą Mszę Świętą. Naszą wiązankę złożyli pp. Wioletta Kmita i Jarosław Karczyński, pełnomocnicy Prawa i Sprawiedliwości w gminie Iwanowice.

iwanowice20170815

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.

Jarosław Karczyński*

3 maja 2017 roku członkowie Prawa i Sprawiedliwości z Iwanowic złożyli kwiaty przy pomniku Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. Nasza wiązanka jak co roku jest największa i najpiękniejsza... Co widać na załączonych zdjęciach 😉 Warto dodać, że byliśmy jedyną partią polityczną składająca kwiaty w tym dniu. Kwiaty skladały także delegacje przedszkoli i szkół, władz samorządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

iwanowice20170503

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.