Przeskocz do treści

Jarosław Karczyński*

jkucznioweziwanowic59 lutego 2018 roku uczniowie z terenu Gminy Iwanowice wzięli udział w bardzo ciekawej patriotycznej wycieczce do Warszawy. W programie wyjazdu było zwiedzanie Sejmu, Pałacu Prezydenckiego oraz spotkanie z p. ministrem Andrzejem Adamczykiem w Ministerstwie Infrastruktury. Podczas zwiedzania Sejmu uczniowie mieli możliwość wejść na salę obrad, dowiedzieli się jak wygląda praca posłów, w jaki sposób odbywają się głosowania, gdzie zasiadają poszczególni posłowie oraz p. Prezydent, gdy uczestniczy w posiedzeniu Sejmu.

W Pałacu Prezydenckim pani przewodnik w bardzo ciekawy sposób przedstawiła uczniom historię budynku. Mieli oni możliwość zobaczyć wszystkie sale, w których odbywają się spotkania najważniejszych osób w państwie, podejmowane są ważne decyzje dotyczące naszego kraju oraz przyjmowani goście z zagranicy. Było to dla wszystkich uczestników wyjazdu niezwykłe doświadczenie - być osobiście w tak ważnych miejscach, które znamy z telewizji.

jkucznioweziwanowic4Na zakończenie dnia spędzanego w stolicy uczniowie wraz z opiekunami spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury z p. ministrem Andrzejem Adamczykiem. Było to bardzo miłe i sympatyczne spotkanie. P. Minister podkreślił, że dobrze zna Gminę Iwanowice i cieszy, że może nas gościć. Po dniu pełnym wielu ciekawych doznań wszyscy zostali w ministerstwie poczęstowani pysznym obiadem i słodyczami.

jkucznioweziwanowic2Wycieczka została zorganizowana przez p. Ewelinę Kmitę na zaproszenie p. senatora Marka Pęka oraz p. ministra Andrzeja Adamczyka, była dla uczniów bezpłatna. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Ewelinie za tę bardzo cenną inicjatywę. Dzięki niej uczniowie mieli możliwość zobaczyć naszą stolicę, być w miejscach, które na co dzień nie są dla wszystkich dostępne. Z pewnością pogłębili wiedzę na temat historii Warszawy i ważnych instytucji, które się tam znajdują.

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.

Jarosław Karczyński*

11 Listopada 2017 roku jest datą szczególną w historii Polski. W całym kraju obchodzone są uroczystości z okazji 99-lecia odzyskania niepodległości. Jak co roku, w centrum Iwanowic formuje się pochód, w którym idą również członkowie Prawa i Sprawiedliwości Gminy Iwanowice, m.in. Jarosław Karczyński, Ewelina Kmita, Wioletta Kmita i Jan Nawieśniak. Oni to właśnie złożyli najokazalszą wiązankę biało-czerwoną z szarfą z napisem Prawo i Sprawiedliwość. Rozdaliśmy również flagi biało-czerwone oraz wstążki w barwach narodowych, ufundowane przez p. senatora Marka Pęka.

iwanowice20171111

Następnie, już w poszerzonym składzie, udaliśmy się do Krakowa, gdzie o godz. 16:30 w Katedrze Wawelskiej odprawiono uroczystą Mszę Święta z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Obecni byli także ministrowie Elżbieta Rafalska, Andrzej Adamczyk, Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro i wielu parlamentarzystów. Potem udaliśmy się na zamknięte spotkanie patriotyczne w Hotelu Sheraton, gdzie przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odśpiewaliśmy także pieśni patriotyczne. Obiecaliśmy sobie także spotkać się za rok, kiedy to obchodzić będziemy 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.

Jarosław Karczyński*

Jak w każde państwowe święto, członkowie Prawa i Sprawiedliwości z Iwanowic biorą w nim czynny udział. Oprócz naszej, najpiękniejszej wiązanki z biało-czerwoną szarfą i złotym napisem Prawo i Sprawiedliwość, przy pomniku zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli władz Gminy, radnych Gminy Iwanowice, Rady Powiatu Krakowskiego, szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej i Zespołu Śpiewaczy Ludowych z Zalesia. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się na uroczystą Mszę Świętą. Naszą wiązankę złożyli pp. Wioletta Kmita i Jarosław Karczyński, pełnomocnicy Prawa i Sprawiedliwości w gminie Iwanowice.

iwanowice20170815

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.

Jarosław Karczyński*

3 maja 2017 roku członkowie Prawa i Sprawiedliwości z Iwanowic złożyli kwiaty przy pomniku Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. Nasza wiązanka jak co roku jest największa i najpiękniejsza... Co widać na załączonych zdjęciach 😉 Warto dodać, że byliśmy jedyną partią polityczną składająca kwiaty w tym dniu. Kwiaty skladały także delegacje przedszkoli i szkół, władz samorządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

iwanowice20170503

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.