Przeskocz do treści

Kazimierz Bartel

6 stycznia 2020 roku ulicami Naszego Miasta przeszedł jubileuszowy, dziesiąty Orszak Trzech Króli. Orszak objął patronatem ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, a zaprosił nań prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. A ja zapraszam Państwa do obejrzenia fotoreportażu:
https://photos.app.goo.gl/8tk9XQxjFWXV37Zg9

120 lat temu Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o powołaniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Od 120 lat krakowskie muzeum miejskie snuje opowieść o ludziach, zabytkach i wydarzeniach, budując swoją pozycję jako partnera i inicjatora dyskusji o tożsamości miasta. 11 grudnia, na finiszu roku jubileuszowego, Muzeum otrzymało od władz miasta srebrny medal Cracoviae Merenti.

Rada Miasta Krakowa od prawie trzydziestu lat nadaje osobom i instytucjom zasłużonym dla Krakowa to szczególne odznaczenie, jakim jest medal Cracoviae Merenti.

Dla Muzeum Krakowa – jako instytucji od 120 lat wpisanej w kulturowy krajobraz miasta i przekazującej szczególną o nim opowieść – jest to wydarzenie niezwykle zaszczytne. Otrzymanie medalu Cracoviae Merenti w roku jubileuszowym to znak, że władze miejskie dostrzegają rolę Muzeum w kształtowaniu genius loci Krakowa.

W okazjonalnej laudacji Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, przypomniał rys historii Muzeum Krakowa, mówiąc o wzroście znaczenia, jaki był udziałem instytucji na przestrzeni lat. „Początkowo dysponowało jedynie pamiątkami przynoszonymi w darze przez mieszkańców. Dziś to muzeum jest wzorem dla innych muzeów, należy do ścisłej czołówki najważniejszych i najnowocześniejszych placówek muzealnych w Polsce. Posiada 19 oddziałów wraz z filiami. Rocznie odwiedza je ponad milion trzysta tysięcy osób” – mówił Prezydent.

W roku jubileuszowym Muzeum zrealizowało szereg inicjatyw, z których najlepiej odebrane były cykl wystaw PrzeMieszczanie (poświęconych lokalnym tożsamościom Krakowa) i akcja #jestemkrakow, w ramach której miasto napełniło się setkami luster, a w mediach społecznościowych powstała spontaniczna, barwna galeria zdjęć, stanowiących różne refleksy doświadczania i myślenia o Krakowie.

„Jesteśmy dziś świadkami, jak mała idea, zasiana 120-lat temu, i zrodzona początkowo jako organiczna część Archiwum Narodowego w Krakowie, nie tylko znalazła sposób na samodzielny byt jako muzeum miejskie, ale stała się inspiratorem nowych idei i nieodłączną częścią tożsamości Krakowa. Po tych wszystkich latach jesteśmy szczęśliwi, że misja i samoświadomość Muzeum Krakowa zamykają się w dwóch prostych, a tyle znaczących słowach: Jestem Kraków. Jesteśmy wdzięczni Radzie Miasta Krakowa i Panu Prezydentowi za docenienie naszej działalności właśnie w tym momencie, w roku jubileuszowym” – mówił Dyrektor Muzeum, dr Michał Niezabitowski.

robertpieculewiczRobert Pieculewicz

17 października 2016 roku złożyłem pismo z petycją w sprawie muzykowania na Rynku Głównym w Krakowie do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Petycję podpisało w sumie 365 osób - w tym: Janusz Panasewicz (Lady Pank), Renata Przemyk, Artur Gadowski (IRA), Michał Wiśniewski (Ich Troje), Mietek Jurecki (eks Budka Suflera) oraz 9-ciu członków Rady Miasta Krakowa Pierwszej Dzielnicy z przewodniczącym Tomaszem Darosem.

Szanowny Pan
prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Jestem krakowskim muzykiem działającym artystycznie od 1991 roku. W swoim dorobku artystycznym mam m.in. 5 autorskich płyt. Jestem laureatem dwóch konkursów gitarowych, w których zdobyłem wyróżnienia: w Lozannie w 2000 roku oraz w Lublinie w 2007 roku.

Jedną z form mojej działalności są występy uliczne, podczas których wykonuję własne kompozycje – również na Rynku Głównym w Krakowie obok Wieży Ratuszowej. Moje występy odbywają się w ten sposób: partie gitary solowej wykonuję oczywiście na żywo z podkładem akompaniamentu, który aranżuję i przygotowuję w studiu nagrań po to, aby zaoferować słuchaczom brzmienie całego, bogato rozbudowanego zespołu muzycznego. Gram na gitarze elektrycznej, gdyż ten instrument (w przeciwieństwie do tradycyjnych instrumentów akustycznych) daje nieograniczone możliwości kreowania dowolnych brzmień, dzięki czemu moje jednoosobowe koncerty są o wiele bardziej atrakcyjne i urozmaicone dla słuchaczy niż koncerty muzyka grającego solowo na tradycyjnym, akustycznym instrumencie bez użycia przygotowanego w studiu nagrań akompaniamentu. Wobec tego używanie przeze mnie sprzętu elektrycznego jest koniecznością i nie ma na celu osiągnięcia dużego natężenia dźwięku. Używam wzmacniaczy małej mocy, które nie są w stanie przekroczyć dopuszczalnego na Rynku Głównym natężenia dźwięku. Podjęta przez Radę Miasta Krakowa Uchwała wprowadzająca „Park Kulturowy” na terenie ścisłego centrum Krakowa zakazała prowadzenia tego typu działalności artystycznej.

W związku z licznymi apelami środowiska artystów Dzielnica I Stare Miasto podjęła Uchwałę proponującą urzędnikom rozwiązanie problemu muzyków grających na instrumentach elektrycznych na Rynku, w której zaproponowano wyznaczenie czterech miejsc w obrębie Paru Kulturowego, w których mogłyby prezentować swoją twórczość osoby używające sprzętu nagłaśniającego.

Niestety, pomysł ten został odrzucony bez merytorycznego uzasadnienia, tłumacząc odmowę Ustawą o ochronie środowiska. Od pewnego czasu stosuje się w Polsce przeciwko muzykom ulicznym grającym na instrumentach elektrycznych art. 156 Ustawy Prawo ochrony środowiska, która absurdalnie zakazuje używania „sprzętu nagłaśniającego”, nie podając definicji tego sprzętu i nie podając dopuszczalnego natężenia dźwięku, zatem zakazuje ona używania nawet dopuszczalnego poziomu, tym samych wybiórczo uniemożliwiając muzykowania tylko muzykom grającym na instrumentach elektrycznych niezależnie od tego, jak bardzo cicho oni grają. Urzędnicy motywują stosowanie tej ustawy walką z hałasem, lecz jednocześnie wydają bardzo często zezwolenia na masowe imprezy, które używają faktycznego sprzętu nagłaśniającego o mocy wielu tysięcy watów.

Posiadam dokument od Straży Miejskiej, który stwierdza, że podczas mojego muzykowania na Rynku obok Wieży Ratuszowej w roku 2015 nie było na mnie żadnych skarg, a pomiary natężenia dźwięku dokonywane regularnie przez Straż Miejską podczas moich występów nigdy nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych prawem i rygorystycznych norm hałasu. Zakaz używania „wzmacniaczy i kolumn głośnikowych” (niezależnie od ich mocy i emitowanej energii akustycznej) wprowadzony na Rynku Głównym w Krakowie, który poziomu hałasu na Rynku nie obniżył, nie jest walką z hałasem, lecz walką z abstrakcyjnym określeniem „sprzęt nagłaśniający”.

W podobnej sytuacji znalazło się wielu artystów, którzy do tej pory wzbogacali przestrzeń publiczną swoimi występami. To właśnie artyści tworzą niepowtarzalny klimat naszego miasta, dlatego apelujemy, by mogli dalej prezentować w sposób legalny swoją twórczość w centrum miasta.

Kraków, 3 marca 2016

Prezydent miasta Krakowa
Prof. Jacek Majchrowski

Dotyczy: sprzeciw Porozumienia wobec wynajmowania sali na cele polityczne.

pokinlogonowePorozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych jest oburzone faktem wynajmowania Sali przez muzeum AK na rozpoczynanie działalności politycznej przez Kluby Obywatelskie Platformy Obywatelskiej. Statut muzeum Armii Krajowej w § 6 mówi wyraźnie, że jego celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treści gromadzonych zbiorów - dokumentów i pamiątek materialnych związanych z działalnością Armii Krajowej, które są świadectwem przeszłości narodu polskiego.

Włączanie się muzeum w bieżące, bardzo gorące spory polityczne poprzez użyczanie sali jakiejkolwiek partii politycznej na działalność polityczną jest niezgodne ze statutem i powoduje pogłębienie podziałów politycznych. Tym bardziej, że PO próbuje poprzez swoją działalność delegitymizować legalny rząd polski Prawa i Sprawiedliwości, a nawet sugeruje obalenie go poprzez manifestacje uliczne i pomoc ośrodków zagranicznych. Armia Krajowa łączyła Polaków do wspólnej walki z okupantem. Dlatego wykorzystywanie tego miejsca do egoistycznych celów partyjnych jest obrzydliwe i niegodziwe. A to muzeum działa pod Pana nadzorem.

pokinlogoPorozumienie apeluje do Pana o natychmiastowe zwrócenie uwagi pani Joannie Mrowiec na błędną decyzję i doprowadzenie do wycofanie zgody na wynajem sali na inauguracje działalności Klubów Obywatelskich. Takie decyzje są niedopuszczalne. Mamy nadzieję, że Pan rozumie powagę sytuacji. My kombatanci i weterani walk o Niepodległą Polskę nigdy nie zgodzimy się na wykorzystywanie muzeum do bieżącej walki politycznej. Jest przecież zasadnicza różnica między tym muzeum, a firmami, które zajmują się zawodowo wynajmem sal. Kto takich rzeczy nie rozumie nie powinien pracować w muzeum AK.

płk Tadeusz Bieńkowicz, przewodniczący POKiN

Dzień Komisji Edukacji Narodowej, nazywany też Dniem Nauczyciela jest okazją do uhonorowania pracy i docenienia osiągnięć nauczycieli krakowskich placówek oświatowych. W piątek, 16 października Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył wyróżnienia „Nauczyciel z pasją” oraz nagrody dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach samorządowych oraz innych placówkach edukacyjnych.

nzpdorotaborutaOd dłuższego czasu miasto podejmuje działania służące tworzeniu klimatu mody na wiedzę, działania związane z podnoszeniem jakości kształcenia, doceniania i nagłaśniania sukcesów szkół, uczniów i nauczycieli. Konkurs „Nauczyciel z pasją” odbywa się po raz drugi i cieszy się coraz większym zainteresowaniem szkół i placówek. Przewidywane kolejne edycje być może wyłonią nauczyciela, który będąc posiadaczem kilku certyfikatów zasłuży na najwyższy, złoty certyfikat dla wychowawcy szczególnie wyróżniającego się pasją w wykonywaniu swojego zawodu (nagrodę otrzymuje p. Dorota Boruta, fot. p. Wiesław Majka).

npzdziennauczyciela- Dorobek ubiegłego i obecnego roku zaczyna stanowić ciekawą i coraz bogatszą bazę informacji o tym, jak interesujące, a czasami nawet unikalne rzeczy robią nasi nauczyciele, by podnosić jakość kształcenia w szkołach i placówkach. Przykładem niech będzie nauczyciel V LO, który może się pochwalić największą ilością olimpijczyków przypadających na jednego nauczyciela w Polsce. Mamy też nauczyciela – humanistę uczącego w szkole technicznej, którego wszyscy zdają egzamin maturalny z jego przedmiotu – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski (na zdjęciu powyżej także p. Dorota Boruta, fot. archiwum KN).

W tym roku wyróżniono aż 156. nauczycieli, 63. uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz 93. pracujących w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych placówkach.

Za: http://krakow.pl/aktualnosci/194898,34,komunikat,nauczyciele_z_pasja_nagrodzeni_.html

adamzyzmanAdam Zyzman

- Chcemy trasę z Krakowa do Wiednia pokonać w strojach historycznych niosąc sztandar z Orłem Białym wśród mieszkańców Polski, ale też Czech i Austrii, przypominając wszystkim, że to Polacy ocalili Europę – mówił Dariusz Wasilewski, rotmistrz Podlaskiej Chorągwi Husarskiej stojący na czele Rajdu Konnego Szlakiem Króla Jana III Sobieskiego, zorganizowanego z okazji 330. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUczestnicy Rajdu w piątek 23 sierpnia odwiedzili Kraków oddając hołd zwycięscy spod Wiednia i składając kwiaty na sarkofagu Jana III Sobieskiego w Katedrze Wawelskiej. 12 jeźdźców na koniach i ponad 20 osób idących pieszo uroczyście przemaszerowało też pod Pałac Biskupów, gdzie pod oknem papieskim wspólnie z ze zgromadzonymi widzami i przebywającymi w Krakowie turystami zmówiono modlitwę do Matki Bożej Królowej Polski z prośbą o błogosławieństwo dla uczestników rajdu. Jednocześnie zaproszono wszystkich na uroczyste spotkanie w niedziele 25 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie uczestnicy mają otrzymać błogosławieństwo ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Kilkanaście minut później wyruszającą pod Wiedeń husarię pożegnał prof. Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. – W czasach, gdy większość mediów wmawia Polakom, że powinni się wstydzić tego że są Polakami, niszczy się polska kulturę i oczernia, my chcemy kultywować pamięć o wielkim zwycięstwie Polaków, które uratowało cała Europę – mówił przed krakowskim magistratem rotmistrz Wasilewski, przypominając, że 330 lat temu, to właśnie Kraków był miejscem koncentracji wojsk polskich przed wymarszem w kierunku Wiednia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA- Bitwa pod Wiedniem była jedną z tych bitew, które odmieniły losy nie tylko Polski, ale i całej Europy – przypominał prof. Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. – Uczestnikom rajdu życzę, byście spod Wiednia wrócili szczęśliwie, tak jak wrócił Jan III Sobieski.

Spotkanie pod krakowskim magistratem zakończyło odśpiewanie najstarszego hymnu rycerstwa polskiego „Bogurodzica”.

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Obowiązek Polski (FOP), Podlaska Chorągiew Husarska i Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a partnerami: Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, Małopolska Chorągiew Husarska i Stowarzyszenie Piotra Skargi.

Zapraszamy do obejrzenia całego fotoreportażu:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/23Sierpnia2013