Przeskocz do treści

elzbietaiwaclawkujbidowieElżbieta i Wacław Kujbidowie

Przyznanie tytułu Człowieka Roku Ottawa 2015 Komunikatów Ottawskich.

Fragmenty komunikatu wydawcy i redaktora Komunikatów Ottawskich, Czesława Piasty:

Po kilkuletniej przerwie postanowiłem wznowić przyznawanie tytułu Człowieka Roku w Ottawie. Przeglądając informacje w ubiegłorocznych kalendarzach imprez ottawskich, materiałów z archiwum Komunikatów i z Internetu, muszę stwierdzić, że wiele ciekawego działo się w naszym środowisku...

20150609cr1W związku z tym, że kandydaci działali często w bardzo różnych dziedzinach, trudno było oceniać ich przez porównanie danego kandydata w stosunku do innego. Tak jak w latach ubiegłych, wprowadziłem sposób punktowy oceny, żeby sobie ułatwić pracę a jednocześnie w miarę obiektywnie, jeśli o obiektywizmie można mówić w przypadku jednoosobowego jury, dokonać wyboru Człowieka Roku. Kandydaci byli oceniani w następujących kategoriach:

- największy wkład ilościowy i jakościowy w działalność na rzecz Polonii ottawskiej.
- największy wkład ilościowy i jakościowy w zakresie propagowania polskiej kultury i Polonii ogólnie w całym środowisku ottawskim.
- działania danej osoby/osób są największym wkładem w przyszłość Polonii. To znaczy, ich ubiegłoroczna działalność zaowocuje w przyszłości, przyniesie efekty w przyszłości.
- działalność danej osoby/osób była najbardziej efektywna, lub zawierała bardzo skuteczne metody, które mogą być naśladowane, lub są warte wykorzystania przez innych.

20150609cr2Po przeliczeniu punktów, okazało się, że tym razem bezkonkurencyjna była para małżeńska. Redakcja Komunikatów Ottawskich ma zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu zwycięzcę tegorocznego tytułu: państwo Elżbieta i Wacław Kujbidowie. Pasja, serce, poświęcenie, entuzjazm, zapał i bezinteresowność. Dzięki nim wiele osób z naszego środowiska dowiedziało się o wielu ciekawych wydarzeniach politycznych, kulturalnych lub mieli okazję obejrzeć lekcje historii na tematy takie jak na przykład Jedwabne. Znakomicie prowadzą polski program telewizyjny z Ottawy, który przybliża nam siebie i to co się wokół nas dzieje. Zawsze gotowi przybiec z kamerą tam, gdzie się coś ciekawego wydarza. Często są to miejscowości odległe od Ottawy – okolice Toronto i południowego Ontario. Reportaże nagrane w wielu miastach amerykańskich i w Polsce. Nie muszę dodawać, że jest to nierzadko niedziela lub inny wolny od pracy dzień lub czas, który inni poświęcają dla siebie samych i swoich najbliższych. Ich działalność jest typową działalnością charytatywną.

20150609cr3Działalność ta wiąże się również z ogromnymi wydatkami na koszty studia, kamer, przejazdów, hoteli, itp. A jak wiem, nie mają żadnych sponsorów i pokrywają wydatki z własnych funduszy. Tegoroczni laureaci również organizowali i prowadzili popularne spotkania z ciekawymi ludźmi oraz cykl seansów filmowych w ramach Klubu Gazety Polskiej w Ottawie. Apel do czytelników: wspomóżcie TV Niezależna Polonia. Na stronie internetowej:
http://www.tvNiezaleznaPolonia.org
znajdziecie państwo logo PayPal, przez który możecie dokonać wpłat...

Redakcja Komunikatów Ottawskich serdecznie dziękuje w imieniu całej naszej społeczności Polonii Ottawskiej Ludziom Roku Ottawa 2015 oraz tym wszystkim, którzy organizują lub pomagają prowadzić różnego rodzaju działalność na rzecz Polonii ottawskiej, całego środowiska ottawskiego i osobom potrzebującym w Polsce i innych krajach. Wasz wysiłek jest bardzo doceniany, mimo ze nie zawsze nagradzany.

Wydawca i redaktor naczelny Czesław Piasta
Redakcja: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001191543776


• http://www.tvniezaleznapolonia.org/przyznanie-tytulu-czlowieka-roku-ottawa-2015-komunikatow-ottawskich

(Od Redakcji): Serdecznie dziękujemy pp. Elżbiecie i Wacławowi Kujbidom z Telewizji Niezależna Polonia w Ottawie za umożliwienie publikacji filmu.