Przeskocz do treści

kstadeuszisakowiczzaleski2Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski*

Wczoraj (12 maja 2016 r.- Red.) Rada Miasta Łodzi w sposób nadzwyczaj zgodny podjęła uchwalę o budowie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r. Stanie on w centrum miasta,  obok katedry rzymskokatolickiej, a konkretnie na placu Jana Pawła II, u zbiegu ul. księdza Skorupki i św Stanisława Kostki, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej . Autorami projektu uchwały, która powstała w drodze porozumienia pomiędzy najważniejszymi ugrupowaniami politycznymi,  byli: przewodniczący Klubów Radnych PO - Mateusz Walasek, PiS - Sebastian Bulak oraz SLD - Sylwester Pawłowski.

Z kolei inicjatorem powstania pomnika był ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, który po przyjęciu uchwały powiedział do zgromadzonych radnych: "„Decyzja Rady Miejskiej w Łodzi sprawiła mi wielka radość i satysfakcję, ponieważ pokazała, że można we współczesnej Polsce, tak nieraz dramatycznie podzielonej być zjednoczonym wobec tak podstawowej wartości jaką jest polskie państwo. Wartość polskiej państwowości jest ostatnio mocno i często podkreślana w związku z 1050 rocznicą chrztu Polski. A teraz nabrało to szczególnego znaczenia kiedy Rada Miejska w Łodzi jednogłośnie przyjęła uchwałę, by można było wznieść przy katedrze łódzkiej pomnik poświęcony ofiarom tragedii smoleńskiej sprzed sześciu lat”.

zwbpuotsblDodał też, że na pomniku będzie widniał napis, który już znajduje się na cmentarzu wojennym polskich żołnierzy pod Monte Casino: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy zginęli wierni w Jej służbie”. Napis ten, umieszczony w nowym kontekście i w nowym miejscu, będzie dla łodzian okazją do refleksji na temat patriotyzmu (il. Upamiętnienie Ofiar Tragedii Smoleńskiej w XVII LO we Wrocławiu, fot. Autora). Przypominać będzie też dobre czyny wszystkich tych, którzy zginęli na służbie Rzeczypospolitej, a szczególnie dwóch osób wywodzących się z Łodzi: pani Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz pani Jolanta Szymanek-Deresz, posłanki na Sejm RP (z ramienia SLD) i b. szefowej kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Koszt budowy pokryje kuria łódzka.

W tym miejscu pozwolę sobie wyrazić życzenie, aby partie polityczne, a zwłaszcza władze Warszawy, jak i wiele innych miast, uczyły się w tej kwestii od władz samorządowych i kościelnych miasta Łodzi. Niniejszy tekst ilustruję podobnym upamiętnieniem, które dzięki oddolnej inicjatywie, umieszczone zostało w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

* Autor to duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, publicysta, opozycjonista.

(Od Redakcji): Dziękujemy księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu za zgodę na publikację tekstu także i u nas.