Przeskocz do treści

W Polsce starsze pokolenia nadal przekazują młodym całą historię rodzinną i wiążą ją ze środowiskiem lokalnym, z regionem oraz narodem. Opowieści rodzinne i genealogiczne pełnią wielorakie, ważne funkcje w rodzinie, szczególnie wobec najmłodszego pokolenia (Leon Dyczewski OFMConv)

leondyczewski1We wtorek 16 lutego w Łodzi zmarł znany i ceniony franciszkański socjolog, założyciel Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL ojciec profesor Benigny Leon Dyczewski OFMConv. W tym roku skończyłby 80 lat (fot. franciszkanie.pl).

W 1963 r. podjął studia z zakresu filozofii społecznej i socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1966 obronił pracę magisterską z filozofii, a w 1974 – pracę doktorską. Od 1981 r. był doktorem habilitowanym w zakresie socjologii. Od 1992 r. – profesorem zwyczajnym. Poza Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.

leondyczewski2Głównymi nurtami zainteresowań i prac naukowo-badawczych śp. ojca profesora Leona Dyczewskiego były: działalność Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym i katolicka nauka społeczna; rodzina i polityka rodzinna; teorie kultury, typy i formy kultury, zmiana i rozwój kultury; kultura i religia; tożsamość społeczno-kulturowa, tradycja i dziedzictwo kulturowe; wielokulturowość, kultura narodowa, kultura grup etnicznych, kultura regionalna w procesach jednoczenia się Europy i globalizacji; małe grupy jako ogniska kulturotwórcze i nośniki kultury; kultury alternatywne; style życia; wartości, symbole, wzory osobowe, bohaterzy w kulturze polskiej; komunikacja społeczna: zagadnienia teoretyczne i media komunikacji społecznej. Był autorem ponad 350 prac naukowych i publicystycznych (fot. kul.pl).

Pogrzeb odbędzie się 22 lutego 2016 roku w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Łodzi (ul. Okólna 185) o godz. 12:00.

I jeszcze 10 przykazań ojca profesora Leona Dyczewskiego w kwestii właściwego stosunku do mediów:

Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, a nie telewizja lub jakiekolwiek inne medium.

1. Nie zapominaj nastawić anteny na świat nadprzyrodzony, na to, co w górze jest. Bóg dotrzymuje tego, co mówi i obiecuje, media nie.

2. Nie twórz fałszywych wyobrażeń o sobie, świecie i Bogu. Rzeczywistość jest często inna, aniżeli przedstawiają ją media.

3. Miej czas na Dobrą Nowinę. Tak wiele złych wiadomości dostarczanych przez media - przez dłuższy czas - nie zniesie żaden człowiek.

4. Nie zgub swoich bliźnich z oczu i nie strać wiary w ich dobrą wolę. Są oni lepsi niż ukazują ich media.

5. Nie miej upodobania w przemocy i gwałcie. Media nie mogą się bez nich obyć. A życie bez nich jest szczęśliwsze.

6. Trzymaj się mocno wyobrażenia świata i systemu wartości przekazywanych przez tradycję i do jakich sam dochodzisz. Media często je niszczą, niszczą też sacrum i wszelkie tabu.

7. Miej własną opinię na temat ważnych zagadnień życia i nie wierz wszystkiemu, co czytasz w prasie, słyszysz w radiu, oglądasz w telewizji i internecie. Media ubierając się w słowa i obrazy obiektywizmu, często są stronnicze, wiele w nich sensacji, jednostronności i półprawd, uprawiają propagandę.

8. Nie pozwól uzależnić się. Broń swojej wolności, zachowaj dystans i postawę krytyczną wobec tego, co czytasz, słyszysz, oglądasz. Właściciel koncernów medialnych, partie polityczne, potężni producenci i handlowcy przy pomocy mediów chcą pozyskać ciebie jako swego zwolennika, nabywcę swoich towarów i usług.

9. Nie patrz na innych, bądź panem samego siebie. Świat pełen ludzi potrzebuje niezależnych i w pełni rozwiniętych osobowości.

10. Nie uchylaj się od odpowiedzialności. Bohaterzy telewizyjni i filmowi mają życie wymyślone i za ciebie żyć nie będą.

Więcej na: http://www.franciszkanie.pl/artykuly/lodz-zmarl-o-leon-dyczewski