Przeskocz do treści

prezydentplPodczas wizyty w Irlandii w dniach 11-14 listopada, na zaproszenie Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta Adam Kwiatkowski odwiedził Szkołę Polską w Galway, w której naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych pobiera niespełna 500 dzieci z polskich rodzin.

20161112ak1Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski wraz z całą społecznością szkolną, uczestniczył w programie artystycznym przygotowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez harcerzy i uczniów szkoły. Następnie na zaproszenie prezes Marty Szutkowskiej-Kiszkiel minister wziął udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli polonijnych, zorganizowanej z inicjatywy Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

20161112ak2Konferencja, w której uczestniczyło blisko 40 nauczycieli i dyrektorów szkół polonijnych z całej Irlandii przebiegała pod hasłem Uczymy się przez wymianę doświadczeń. Dyskusję wzbogaciły prezentacje działalności poszczególnych szkół. Wspólną cechą tych prezentacji była kreatywność w podejściu do nauczania dzieci i młodzieży z rodzin polskich emigrantów oraz wskazanie potrzeb i barier rozwoju szkolnictwa polonijnego w Irlandii. Minister odwiedził Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Janusza Korczaka, przy Ambasadzie RP w Dublinie. Minister Adam Kwiatkowski spotkał się z dyrektorem placówki i gronem pedagogicznym. Z oferty oświatowej SPK korzysta około tysiąca dzieci i młodzieży.

Tekst i zdjęcia za: http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,511,minister-adam-kwiatkowski-spotkal-sie-nauczycielami-polonijnymi-w-irlandii.html