Przeskocz do treści

kazimierzbartelKazimierz Bartel

Dożynki - święto plonów, zwyczaj kultywowany już przez Słowian. obecnie połączony z podziękowaniem Panu Bogu za zebrane plony, za chleb. Zwyczaj kultywowany w rodzinach rolniczych, które - przy sprzyjającej i niesprzyjającej pogodzie - orzą, sieją, dbają o uprawy, a potem zbierają owoce ziemi wyrosłe dzięki opiece i zapobiegliwości ich rąk.

lpprdozynki1W tym wspólnym trudzie uczestniczą wszyscy, łącznie z dziećmi. Od maleńkości poznają one trudy pracy na roli i towarzyszącą im niepewność plonów, wiedzą, jak bardzo uzależnieni są od kaprysów pogody. Ale też te codzienne kontakty z przyrodą uwrażliwiają je na piękno otaczającego świata. Są przyszłymi strażnikami ziemi, tej czarnej, pachnącej trudem ale i przyszłymi plonami.

lpprdozynki3Jak pisze Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens "trud towarzyszy pracy ludzkiej" a rolnicy, choć najczęściej gospodarują oddzielnie, Święto Plonów przeżywają razem w radości z zakończonych żniw i zebranych płodów ziemi. Znają wartość swojej pracy i efekty swoich wysiłków. Wiedzą, że ta żywność, zebrana przez nich z pól, ma podstawowe znaczenie i wartość dla całej wspólnoty, dla całego Narodu.

A tak o pracy chłopa i o ówczesnych staropolskich dożynkach pisał Jan Kochanowski:
Oracz pługiem zarżnie w ziemie
Stąd i siebie, i swe plemie
lpprdozynki2Stąd roczną czeladzi wszytek
Opatruje swój dobytek
Jemu sady obradzają,

Jemu pszczoły miód dawają,
Nań przychodzi z owiec wełna
I zagroda jagniąt pełna
Skoro siew też odprawiemy
Komin wkoło obsiędziemy
Tam już pieśni rozmaite
Tam będą gadki pokryte
Tam trefne pląsy , ukłony
Tam cenar, [tam] i goniony.

Zapraszam Państwa do obejrzenia 80-ciu dożynkowych zdjęć:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/27Sierpnia2015prpl