Przeskocz do treści

W krzywym zwierciadle (8)

krystynajaworskaKrystyna Jaworska

Obywatele, ludu pracujący miast i wsi, towarzysze!

Jednostki nieodpowiedzialne, często niezrównoważone, udzielając odpowiedzi pracownikom sondażowni, doprowadziły do niebezpiecznego trendu - spadku poparcia dla rządu i naszej PO. Dlatego, z siłą i godnością, podjęliśmy i podejmować będziemy wszelkie starania, by trend wrócił na miejsce właściwe.

Godność, balast zbędny, chwilowo odstawiamy, siłą dysponujemy, a wzorce będziemy czerpać od najlepszych. Nie pozwolimy na żaden przejaw bandytyzmu i przemocy, ta ostatnia, zarezerwowana jest dla władzy. Z posiadanych środków, uruchomiliśmy Dziennikarstwo Kubliczne - nazwa od osoby wielce zasłużonej dla budowania odpowiedniego spojrzenia na sprawy Smoleńska. W odwodzie mamy Dziennikarstwo Kolędowo-Zaleskie, charakteryzujące się tym, że w odpowiedniej chwili, jego przedstawiciele, usłyszą i podadzą do publicznej wiadomości, słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Uaktywniliśmy i nadal to czynić będziemy Zespół Szybkiego Reagowania Agresją, co na niwie propagandowej, powinno dać oczekiwane rezultaty. W składzie Zespołu są: Rozenek, Marcinkiewicz, Giertych nabór trwa. Obiecujemy zwielokrotnienie ich wystąpień, a gdy przyjdzie czas, kto wie, czy nie zaopatrzymy ich w mundury wojskowe.

Z przesłuchania w prokuraturze, Biniendy, Obrębskiego i Rońdy, gdzie wydobyto z nich starannie ukrywane tajemnice z dzieciństwa (nie tylko)  przeciekliśmy je, do Publikatora Kublicznego. Szef PAN-u zaproponował debatę publiczną, ekspertów z ZPA Macierewicza, którego to Zespół kontestuje raport samej Anodiny, z Zespołem Laska, który to jest wyznawcą owego raportu i samej Anodiny.

Za wszelką cenę nie należy dopuścić do debaty, by zdrowym siłom narodu, nie mącić w głowie. W tym celu zastosowaliśmy wzorce z UB-eckich instrukcji w/s katyńskiej z r.1951 dot. metod dyskredytowania ekspertów z pierwszej, powołanej pod patronatem Czerwonego Krzyża, Komisji Katyńskiej, która badając, znalazła to, czego znaleźć nie powinna. Uzyskaliśmy też oświadczenia rektorów AGH i Politechniki Warszawskiej, którzy odcięli się od swych pracowników. Mimo iż, wrogie siły rzuciły nam kłody pod nogi (Niezależna - Prestiżowe wyróżnienie dla prof.Jana Obrębskiego) oczekujemy, by odcięli się: studenci, robotnicy, koła i kółka (wojewódzkie, powiatowe, gminne) Platformy Obywatelskiej. Niech hasłem odcinających się, będą słowa Kudryckiej: „wypowiedzi ekspertów Macierewicza, to prawdziwy atak na powagę polskiej nauki”. Kolejno, wypuściliśmy balon próbny (Celiński u Werner 20.09 br.) który to balon, zaproponował, by ludzi mających odmienne zdanie w/s Smoleńska leczyć w psychiatryku.

Równocześnie, z przykrością, informujemy, że popełniliśmy błędy, dopuszczając do TV jednostki nieodpowiednie, które to okazują się dużo lepsze niż nasi funkcjonariusze kubliczni, przeprowadzający z nimi rozmowy (tv-info "Dziś wieczorem" z 20.09 br. Macierewicz z Kraśką). Funkcjonariusz Kraśko zostanie doszkolony, rozważymy też zaopatrzenie Kraśki i jemu podobnych, w paralizatory. Prace nad ustawą w toku, sejm dziś ją uchwali, prezydent podpisze wczoraj.

Obie propozycje (Celińskiego i paralizatory) powinny zyskać powszechny aplauz bo społeczeństwo musi wiedzieć, że raz zdobytej władzy, nie oddamy nigdy i gorącym żelazem, wypalimy zło, które czai się nam u bram. Opozycję(właściwą) otoczymy kordonem sanitarnym, bo faszyzm, Hitler, hitleryzm, NSDAP itd. już się odradzają (z wyp. Rozenka, Giertycha i Marcinkiewicza). Nareszcie zapanuje "pust wsiegda budiet sołnce", Biedron(i)eczki są w kropeczki, a Polacy np. z Londynu, zanucą : „A może byśmy tak najmilsi, wpadli na dzień do Putinowa”. Mamy jednak problem z Wałęsą, któremu marzy się połączenie Polski z Niemcami w jedno państwo. Rozważymy: psychuszka lub paralizator, który to nie jedno ma imię a często można go odkopać na działce Kiszczaka.