Przeskocz do treści

W obronie polskiej ziemi i polskich lasów

tomaszorlowskiTomasz Orłowski

Nasze środowisko patriotyczne (w tym: Krakowski Klub Gazety Polskiej w Nowej Hucie oraz Parafialne Koło Radia Maryja) zorganizowało - 26 stycznia 2014 roku - na terenie parafii pw. św. Józefa na osiedlu Kalinowym w Krakowie-Nowej Hucie całodniową akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w obronie Lasów Państwowych i wykupywaniu ziemi przez obcokrajowców.

20140126plpz1Wcześnie rano przygotowaliśmy stoliki w salce katechetycznej, by parafianie mogli złożyć swój podpis. Informację o zdarzeniu podawano w parafii podczas ogłoszeń parafialnych, zachęcając wiernych do poparcia inicjatywy. By sejm zajął się wnioskiem potrzeba zebrać 500 tys. podpisów.

Organizatorzy akcji proponują, aby pytania referandalne brzmiały następująco:

1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?

20140126plpz22. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90 proc. średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE.

Przypomnijmy, że już w piątek sejm uchwalił nowelę ustawy o Lasach Państwowych. Pieniądze po sprzedaży lasów zostaną przeznaczone na budowę i modernizację dróg lokalnych. Listy do zbierania podpisów znajdują się na stronie: http://www.ekorozwoj.pl

20140126plpz3Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w przeprowadzonej akcji zbierania podpisów, a byli to pp. Anna Bender, Maria Jaworska, Józef Jędrzejczyk, Anna Karwath, Janina Lis, Zofia Loch, Urszula Niewodowska, Monika Oleksy, Eugenia Pawlik, Stanisława Płodzień, Maria Śliwińska i Anna Talarek.

Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli obywatelską inicjatywę.