Przeskocz do treści

W tym podręczniku jest wiele błędów, przemilczeń i manipulacji

Kraków, dnia 24.09.2015 r.
Minister Edukacji Narodowej
Pani Joanna Kluzik-Rostkowska
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

pokinlogonowePorozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie domaga się uchylenia ministerialnej decyzji dopuszczającej do użytku w szkołach ponadgimnazjalnych podręcznik do historii „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Autorzy: Stanisław Roszak i Jarosław Kłaczkow. Wydawnictwo „Nowa Era”. Rok wpisania do wykazu podręczników: 2015. Numer ewidencyjny w wykazie MEN 525/2012. Zakres podstawowy.

W podręczniku „Poznać przeszłość. Wiek XX” jest wiele błędów, przemilczeń i manipulacji. Podręcznik ten, dopuszczony do użytku szkolnego w 2012 r., był krytykowany i mogłoby się wydawać, że nowa wersja będzie lepsza, poprawiona. Niestety, podręcznik dopuszczony w r. 2015 jest taki sam jak ten z 2012 r. Poprawiono jedno zdanie na s. 245, gdzie autorzy przyjęli i przekazali młodzieży – ubecką wersję śmierci bohatera Szarych Szeregów i Armii Krajowej Jana Rodowicza „Anody”, który według tej wersji zginął podczas próby ucieczki. W wydaniu z 2015 r. autorzy napisali, że zginął w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa. Poprawiono także jedno zdanie na s. 169, gdzie w wydaniu z 2012 r. autorzy błędnie przypisali Armii Czerwonej zajęcie Albanii i Grecji w 1944 r. Rzekoma nowość wydania z 2015 r. to jest jakiś trick reklamowy Wydawnictwa „Nowa Era”; w wydaniu z 2015 r. są te same błędy, co w wydaniu z 2012 r.

W załączeniu przesyłamy obszerne opracowanie napisane przez pana Jana Jarosza – historyka, filozofa i historyka sztuki. W opracowaniu wykazane są dokładnie błędy w podręczniku „Poznać przeszłość. Wiek XX”.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych uważa, że dopuszczenie takiego podręcznika do użytku szkolnego jest skandalem. Uznajemy, że ten podręcznik musi być poprawiony, jeśli ma służyć polskiej młodzieży do nauki.

Przewodniczący Porozumienia, płk Tadeusz Bieńkowicz
Sekretarz Porozumienia, Edward Jankowski

Do wiadomości: 1. Kancelaria Pana Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy / 2. Premier Rządu RP Ewa Kopacz / 3. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP / 4. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w Senacie RP / 5. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński / 6. Konferencja Episkopatu Polski / 7. Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych / 8. Kuratoria / 9. Autorzy: Stanisław Roszak (UMK), Jarosław Kłaczkow (UMK) / 10. Rzeczoznawcy: dr Maciej Fic (UŚ), dr hab. Andrzej Szwarc (UW), dr Katarzyna Kłosińska (UW) / 11. J. M. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn / 12. J. M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Pałys / 13. J. M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś / 14. Wydawnictwo „Nowa Era” / 15. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” / 16. Media

(Od Redakcji): Recenzję znajdą Państwo tutaj:
https://www.krakowniezalezny.pl/bledy-przemilczenia-i-manipulacje-w-podreczniku-do-historii