Przeskocz do treści

25 lat „wolnego kraju” – Akt założycielski

kazimierzkubrakKazimierz Kubrak

Przesyłam dokument, który pokazuje proces tworzenia III RP oraz wyjątki biografii H. Dankowskiego za Wikipedią.

Elity polityczne, które ustaliły w Magdalence kontraktowe wybory, dziś żyją bardzo dobrze. Na podstawie tych tajnych dokumentów uwłaszczyły się na majątku narodowym, doprowadzając polską gospodarkę do ruiny. Masowa emigracja zarobkowa jest tego tragicznym dowodem.

Henryk Dankowski (ur. 5 stycznia 1929 w Blizanowie) – generał dywizji „Służby Bezpieczeństwa”, I zastępca ministra spraw wewnętrznych PRL. 25 sierpnia 1958 został słuchaczem Kursu Doskonalenia Oficerów w Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim (…) 3 czerwca 1968 został przeniesiony do Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej w Warszawie i wyznaczony na stanowisko starszego pomocnika szefa Oddziału II Zarządu II. Od 1 września 1972 pełnił obowiązki zastępcy szefa tego oddziału, a 26 lipca 1973 został zatwierdzony na tym stanowisku. 3 czerwca 1975 powierzono mu pełnienie obowiązków szefa Oddziału II Zarządu II Szefostwa WSW.

iiirppoczatkiW 1976 odbył kurs specjalny w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. 25 maja 1982 został przeniesiony z Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu III. Od 10 lipca 1985 obowiązki dyrektora departamentu łączył z funkcją zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa. 20 grudnia 1986 został wiceministrem spraw wewnętrznych i szefem Służby Bezpieczeństwa. Od 31 października 1989 do 6 lipca 1990 był pierwszym zastępcą ministra spraw wewnętrznych. 26 czerwca 1989 sporządził charakterystyki wybranych parlamentarzystów sejmu kontraktowego, będących tajnymi współpracownikami SB pod kątem ich dalszego wykorzystania. Do 31 stycznia 1990 za jego wiedzą zniszczono dużą liczbę teczek personalnych TW SB.