Przeskocz do treści

Adam Słomka bezprawnie zatrzymany w gmachu sądu w Nowym Sączu!

kpnniezlomniDziś Sąd rozpatrywał zażalenie lidera Konfederatów na bezprawne działania nowosądeckiej policji w czasie manifestacji pod częściowo już dziś rozebranym monumentem "wdzięczności" Armii Czerwonej w Nowym Sączu. W czasie bezpodstawnej interwencji w 2014 r. funkcjonariusze policji zatrzymali wielu patriotycznych działaczy, którzy domagali się realizacji uchwały Rady Miasta w Nowym Sączu z początku lat 90-tych XX wieku o likwidacji symboli obcej okupacji. Przypominamy, że dzięki porozumieniu zawartemu m.in. z inicjatywy Adama Słomki oraz Krzysztofa Bzdyla z wiceprezydentem Nowego Sącza Jerzym Gwiżdżem - władze Nowego Sącza pozbawiły tamtejszy monument symboli i inskrypcji totalitarnych oraz wycofały się z wszelkich roszczeń wobec osób, które legalnie, pokojowo i godnie protestowały przeciwko upamiętnianiu żołnierzy zbrodniczej Armii Czerwonej.

adamslomkaDziś nowosądecki Sąd postanowił bezprawnie utajnić posiedzenie w sprawie nielegalnych działań policji oraz wyrzucił z sali rozpraw przedstawicieli mediów wbrew istotnemu interesowi społecznemu.

W czasie posiedzenia zatrzymano skarżącego Adama Słomkę, który domagał się stosowania zasad demokratycznych oraz zapisów art. 2 i 19 Konstytucji RP, a nie wzorów procedowania sądowego zaczerpniętych z Białorusi czy Rosji.

Ireneusz Wolański, Biuro Prasowe KPN-Niezłomni

(Od Redakcji): Jak się dowiadujemy, p. Adama Słomka, po kilku godzinach przetrzymywania, odzyskał wolność. Łączymy się w solidarności ze wszystkimi środowiskami poszkodowanych przez "władze" Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.