Przeskocz do treści

Bezpieczeństwo na małopolskich drogach. Obrady Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą

malopolskalogoBezpieczeństwo na małopolskich drogach było jednym z głównych tematów dzisiejszych (18 czerwca) obrad Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

20180618mbsInformację poświęconą bezpieczeństwu na drogach województwa małopolskiego przedstawili radnym eksperci, w tym funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność poprawy infrastruktury technicznej dróg, w tym zwłaszcza ich oznakowania.

Komisja omówiła także raport przedstawiony przez dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Martę Maj, poświęcony kosztom postępowań przetargowych prowadzonych przez Zarząd. Radni zapoznali się również z projektami uchwał na najbliższą sesję sejmiku, w tym zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej województwa.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/bezpieczenstwo-na-malopolskich-drogachobrady-komisji-rozwoju-regionu-promocji-i-wspolpracy-z-zagranica