Przeskocz do treści

Za nami 55. i zarazem ostatnia w tej kadencji sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas uroczystego wydarzenia marszałek województwa i przewodniczący SWM przedstawili sprawozdania z czteroletniej działalności zarządu, sejmiku oraz poszczególnych komisji. Jedno jest pewne: za nami dobry i konstruktywny czas, który pozwolił Małopolsce rozwinąć skrzydła i wysoko uplasować pozycję województwa na tle innych regionów w kraju i za granicą.

Podczas swojego wystąpienia marszałek Jacek Krupa podziękował wszystkim radnym, samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, instytucji wojewódzkich, a także pracownikom i współpracownikom za cztery lata owocnej współpracy. To właśnie między innymi ona przyczyniła się do rozwoju Małopolski oraz sprawiła, że marka województwa jest dziś nie tylko silna, ale także konkurencyjna i coraz bardziej rozpoznawalna.

Serdecznie dziękuję za ten cenny, pełen owocnej współpracy czas. Dziękuję wszystkim radnym, naszemu koalicjantowi, kolegom z klubu, a także opozycji. Dziękuję, że mimo różnic i drobnych sporów, zawsze merytorycznie podchodziliśmy do wszystkich tematów dotyczących województwa. Pewne jest, że ta ścisła współpraca i nasze działania służyły wszystkim Małopolanom i przyczyniły się do rozwoju całego naszego regionu – mówił marszałek Jacek Krupa.

Jak podkreślił marszałek, mieszkańcom województwa żyje się tu naprawdę dobrze. Ponad 80 proc. Małopolan jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka i nie zmieniłoby go na inne.

Duży wpływ na satysfakcję mieszkańców mają ogromne inwestycje transportowe i infrastrukturalne. Małopolska realizuje bowiem największy w historii plan budowy obwodnic. Wśród zaplanowanych do realizacji 15 takich inwestycji, część udało się już oddać do użytku, np. obwodnicę Skały, Oświęcimia, Gdowa czy Miechowa. W sumie na różne inwestycje drogowe, które zdecydowanie poprawiły komfort podróży i pozytywnie wpłynęły na życie mieszkańców, Małopolska przeznaczyła w latach 2014-2018 ponad 1,6 mld zł.

Jak przypomniał marszałek, obecnie Szybka Kolej Aglomeracyjna obejmuje trzy linie, poprowadzone od Krakowa w każdą stronę regionu. Przewoźnik województwa – Koleje Małopolskie – mogą się dziś poszczycić 40 najnowocześniejszymi pociągami. Co więcej, nieustannie poszerzają swoją ofertę. Dotychczas z tej formy transportu skorzystało już 15 mln osób. Uzupełnieniem transportu kolejowego są powstające parkingi Park&Ride i Bike&Ride, których docelowo ma być 178, a także 42 zintegrowane węzły przesiadkowe. Małopolska stawia też na transport ekologiczny, jako jedną z form poprawy jakości powietrza i walkę ze smogiem. Dzięki środkom unijnym modernizowany jest tabor autobusowy. Dziś po Małopolsce jeździ już 370 nowoczesnych autobusów – także elektrycznych i na gaz.

Małopolska jest również postrzegana jako region, w którym warto nie tylko mieszkać, ale również inwestować i prowadzić biznes. Na to ostatnie duży wpływ ma wsparcie przekazywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na rozwój przedsiębiorczości zarezerwowano w nim ok. 3,5 mld zł, z czego finansowe wsparcie otrzymało dotychczas ok. 3 tys. małych i średnich przedsiębiorstw w całym regionie. Warto przy tym dodać, że Małopolska jako pierwszy i jedyny region w Polsce może się poszczycić tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

Cała mijająca kadencja to także liczne działania i wysyłki podejmowane przez samorząd województwa nastawione przede wszystkim na: poprawę jakości powietrza (uchwały antysmogowe, oczyszczacze dla przedszkoli), zdrowie mieszkańców (Małopolski Tele-Anioł, modernizacja szpitali, budowa wysoko wyspecjalizowanych oddziałów medycznych), edukację (budowa Małopolskiego Centrum Nauki, Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt Modernizacja kształcenia zawodowego), kulturę (budowa Małopolskiego Centrum Muzyki) czy sprawy rodzinne (projekt Małopolska Niania, inwestycje i rozbudowa żłobków i przedszkoli).

Podczas posiedzenia za czteroletnią współpracę na rzecz Małopolan i województwa, oprócz przewodniczących komisji, podziękowała także przewodnicząca sejmiku – Urszula Nowogórska (fot. z radnym Sejmiku Małopolskiego, p. Mirosławem Borutą, za: www.dziennikpolski24.pl).

Dla mnie te cztery lata to ogromne wyzwanie, duma, a przede wszystkim zaszczyt, że mogłam z Wami pracować i zasiadać w prezydium. Kierowanie sejmikiem było dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Wspólne tematy, dyskusje i wspaniałe inicjatywy realizowane na rzecz mieszkańców i Małopolski – z tego radni wywiązali się bardzo dobrze. Serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi dane mi było współpracować – mówiła przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska.

Tekst i zdjęcia 1, 2, 4, 5 za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/zakonczenie-v-kadencja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1

malopolskalogo15 października odbyły się ostatnie posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Cały poprzedni tydzień radni podsumowywali cztery lata swojej pracy i przyjmowali sprawozdania z działań poszczególnych komisji.

sejmikkomisje3Jako pierwsza (9 października) swoje czteroletnie prace podsumowała Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która zwróciła uwagę na sukcesy płynące z kontynuacji wielu programów, jak m.in. „Małopolska Gościnna”, czy „Jeżdżę z głową”. Radni zawnioskowali również o organizację spotkania dyrekcji wszystkich placówek oświatowych, dla których organizatorem jest samorząd województwa. Tego samego dnia skargi rozpatrywane w minionym czteroleciu podsumowała Komisja Rewizyjna.

sejmikkomisje2Podczas środowego (10 października) posiedzenia Komisja Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą omówiła wrześniowy wyjazd na polonijne dożynki na Bukowinę Rumuńską. Radni otrzymali podziękowania za wsparcie i wizytę od Związku Polaków w Rumunii. Obrady były także okazją do ewaluacji unikatowych programów wsparcia Polonii, które małopolski samorząd podejmuje, jako jedyny w kraju. Cztery lata działań, w tym wdrożenie programów profilaktycznych oraz inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia należących do województwa omówiła Komisja Ochrony Zdrowia. Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej prócz raportu z pracy w trakcie kadencji dyskutowała również o programie przeciwdziałania przemocy oraz o przyszłorocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

sejmikkomisje111 października swoją działalność podsumowały Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz Komisja Budżetu, Mienia i Finansów, która zaopiniowała również projekty uchwał na październikową sesję sejmiku, w tym m.in. o udzieleniu pomocy gminie Moszczenica, czy o darowiźnie na rzecz powiatu suskiego. W dniu sesji obradowały komisje; Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, ds. Strategii Karpackiej oraz Kultury. Komisje podsumowały działalność, rozważano również plany dotyczące kontynuacji prac komisji powołanych na czas trwania obecnej kadencji, tj. Komisji ds. Strategii Karpackiej oraz Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Decyzja w tej sprawie będzie należeć do nowego sejmiku.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/ostatnie-posiedzenia-komisji-swm

malopolskalogoZa nami przedostatnia w tej kadencji sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. W jej trakcie poznaliśmy m.in. drugiego w historii laureata „Małopolskiego Nobla”, czyli Nagrody Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor, przyznawanej za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. Został nim ks. Mieczysław Puzewicz.

20181015sejmik1LIV sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego rozpoczęła się niezwykle uroczyście, przyznana została bowiem druga Nagroda Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor, którą z rąk zarządu odebrał ks. Mieczysław Puzewicz. Laureat został uhonorowany za krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej oraz naukę dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi.

Jak podkreślił marszałek Małopolski, działalność księdza Mieczysława Puzewicza i jego praca doskonale korespondują z nauczaniem Jana Pawła II zawartym w encyklice Veritatis Splendor.

20181015sejmik1tvKsiądz Puzewicz na co dzień niestrudzenie krzewi ideę solidarności i sprawiedliwości społecznej, uczy dialogu i wzajemnego poszanowania. Jest inicjatorem programów na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich – wylicza marszałek Krupa. Jak zauważył z kolei Leszek Zegzda z zarządu województwa, swoją postawą ks. Mieczysław Puzewicz idealnie wypełnia też ideę „Małopolskiego Nobla” (fot. TVP3).

Głos zabrał także sam laureat. To nie tyle nagroda dla mnie ale dla tysięcy osób, które przez ostatnie 30 lat, budują cywilizację miłości i miłosierdzia, którego uczył nas Jan Paweł II. Ci ludzie, opuścili swe domy i poszli do ludzi biednych, do uchodźców, bezdomnych, do wszystkich którzy potrzebują pomocy na Kubie, w Indiach, na Kaukazie i na całym świecie – mówił podczas odebrania nagrody ks. Mieczyslaw Puzewicz.

20181015sejmik3Tegoroczny laureat dodał także, że jest to dla niego niezwykłe wyróżnienie także dlatego, że pochodzi z Małopolski – miejsca w którym jako młody człowiek uczył się prawdziwych wartości. - Tego co najważniejsze i najcenniejsze uczyłem się na Orlej Perci, na szlakach Beskidu, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Małopolska, pełna jest miejsc gdzie człowiek zaprzyjaźnia się z wielkimi ideami. Kiedy byłym młody zarówno w 1979 roku czy też w 2002 – to tu w Kościele na Skałce mocno przyjąłem do serca idee miłosierdzia oraz dialogu międzykulturowego głoszone przez Jana Pawła II. Od Jana Pawła uczyłem się właśnie przede wszystkim otwarcia na drugiego człowieka, robią to także moi przyjaciele muzułmanie, buddyści, ateiści. Nagroda, którą dziś odbieram jest dla mnie nowym impulsem do realizowania z jeszcze większą mocą cywilizacji miłości i miłosierdzia.

20181015sejmik2tvPodczas LIV sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni zdecydowali także o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz Gmin Zakliczyn, Lipnica Murowana oraz Gnojnik. Wszystko w ramach konkursu na Najlepszego Małopolskiego Sołtysa roku 2017 (fot. TVP3). W tym roku tytuły najlepszych włodarzy 2017 roku otrzymali: Józef Franczyk – włodarz Melsztyna wójt gminy Zakliczyn, Grzegorz Sienkiewicz gospodarz sołectwa Lipnica Murowana oraz Artur Seniuk lider Lewniowa, z gminy Gnojnik.

20181015sejmik2Po burzliwych dyskusjach (fot. YouTube) radni zdecydowali także o odesłaniu do wnioskodawcy uchowały o zmianie nazwy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz nadanie statutu Małopolskiemu Szpitalowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu im. Profesora Bogusława Frańczuka.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/trwa-liv-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego

malopolskalogoKraków był ostatnim przystankiem na mapie wyjazdowych posiedzeń Zarządu Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania nie zabrakło dyskusji na temat tego, jak zmienia się Kraków i Małopolska w ostatnich latach, ale też jakie wyzwania stoją przed nami w najbliższej przyszłości. W posiedzeniu wzięli udział samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych NGO-sów. 

20181004sejmik1Małopolska to miejsce, w którym dobrze się żyje – nasze badania pokazały, że ponad 80 proc. mieszkańców jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszkają, i właśnie z nim wiążą swoją przyszłość – podkreślił na wstępie marszałek Jacek Krupa.

- Nie bez powodu – cały region od lat zmienia się dzięki inicjatywom, które podjęliśmy z myślą o mieszkańcach. Tych działań jest całe mnóstwo, jednak wśród nich warto wymienić chociażby ogromne inwestycje, jeżeli chodzi o rozwój transportu – budujemy kilkanaście obwodnic miast, uruchamiamy kolejne linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, kupujemy nowoczesne i komfortowe pociągi oraz elektroniczne autobusy, a trasy rowerowe VeloMałopolska można już znaleźć w każdym zakątku regionu – kontynuował Krupa i zaznaczył, że rozwój transportu wpłynął także na sytuację samych krakowian – do stolicy Małopolski codziennie wjeżdża aż o 1200 samochodów mniej.

20181004sejmik2Jak dodał z kolei Grzegorz Lipiec z zarządu województwa, w całej Małopolsce widać także ogromne zmiany, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy – bezrobocie jest najniższe od lat (wedle najnowszych danych to zaledwie 4,8 proc.), a w regionie wciąż powstają setki nowych firm czy kolejne strefy aktywności gospodarczej. Przedsiębiorcy dzięki środkom unijnym mogą liczyć też na rozwój innowacji w ich firmach oraz nawiązanie współpracy z kontrahentami z zagranicy.

davRozwój biznesu widać jednak szczególnie w Krakowie, który nie kojarzy się dłużej wyłącznie z wieloma atrakcjami turystycznymi i bogatą ofertą kulturalną. To także filar rozwoju Małopolski i znaczący punkt na biznesowej mapie Europy – podkreślił Lipiec.

Warto przypomnieć, że w stolicy Małopolski mieszka oficjalnie ponad 760 tys. osób, czyli 22,6 proc. mieszkańców całego regionu (fot. p. Miroslaw Boruta), a zarejestrowanych jest tutaj aż 138,5 tys. firm.

To właśnie w Krakowie zatrudnionych jest też 23 proc. wszystkich pracowników centrów usług biznesowych w całej Polsce.

20181004sejmik3Podczas spotkania zaznaczono także, że w Małopolsce i Krakowie z sukcesem są też realizowane inwestycje prowadzone dzięki funduszom europejskim. - To właśnie Kraków jest małopolskim liderem pod względem liczby ich beneficjentów oraz wartości realizowanych projektów – mówił Lipiec, wymieniając najważniejsze z nich.

W trakcie posiedzenia ZWM zaprezentowano także najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, o której mówił Janusz Sepioł, pełnomocnik zarządu województwa ds. aktualizacji tego dokumentu.

W wydarzeniu wzięli udział także radni województwa: Mirosław Boruta, Jan Tadeusz Duda oraz Jerzy Fedorowicz.

Tekst i zdjęcia 1, 2, 4 za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/jakie-wyzwania-stoja-przed-krakowem-i-malopolska-wyjazdowe-posiedzenie-zwm


Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego, sytuacja sanitarna w regionie czy pomoc na uruchomienie nowego profilu kształcenia zawodowego: technik jeździectwa, który eksperymentalnie rozpoczyna powiat suski – to wybrane tematy, jakimi na poniedziałkowej sesji zajęli się radni województwa. Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad.

Możemy czuć się bezpiecznie

sejmik20180924aWrześniowa sesja sejmiku rozpoczęła się od raportu stanu sanitarnego Małopolski w 2017 roku. Szczegóły przedstawił radnym Jarosław Foremny, Małopolski Inspektor Sanitarny.

- Analizując zeszły rok nie odnotowaliśmy żadnych przypadków epidemicznego występowania chorób zakaźnych. W niektórych wypadkach zaobserwowaliśmy wzrost zachorowań w porównaniu z 2016 rokiem, ale nie stanowiło to żadnego zagrożenia. Dotyczyło to głównie wirusowych zakażeń jelitowych, w tym przede wszystkim zakażeń rotawirusowych, meningokokowych, jak i wirusowego zapalenia wątroby typu A. Odnotowano także, w porównaniu do roku poprzedniego, spadek liczby zachorowań na: wirusowe zapalenie mózgu, AIDS, różyczkę, a także krztusiec – wyliczał Foremny.

W raporcie wspomniano również kwestie wody pitnej. Jak wynika z analizy, w 2017 r. sanepid skontrolował 397 wodociągów (z 496 zewidencjonowanych w ramach prowadzonego nadzoru), a także 479 innych podmiotów (np. budynków użyteczności publicznej lub przedsiębiorstw handlowych – w sumie zewidencjonowanych jest 560), które wykorzystują wodę z indywidualnego ujęcia. Negatywnie oceniono 1 przedsiębiorstwo wodociągowe i 34 inne podmioty.

Jak rozwija się Małopolska?

radnisejmikuRadni województwa (fot. pamiątkowe zdjęcie radnych V kadencji, za stroną FB p. Adama Domagały) mogli się też w poniedziałek zapoznać z analizą stanu zagospodarowania przestrzennego Małopolski. Wśród najważniejszych czynników jest m.in. kwestia stale rosnącej liczby ludności w województwie. Co ciekawe, największy przyrost zanotowano w obszarach podmiejskich, nie w samych miastach.

- Tę sytuację widzimy zarówno w Krakowie, jak i w ośrodkach regionalnych – jak Oświęcim, Chrzanów, Nowy Sącz. Warto tu zauważyć, że wyjątkiem jest Tarnów – gdzie od kilku lat obserwujemy tendencję spadkową – podkreślał Janusz Sepioł, pełnomocnik zarządu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Zwiększenie liczby ludności rzutuje także na coraz lepszą sytuację gospodarczą w regionie. Jak wynika z raportu, liczba pracujących wzrosła o 60 tys. osób, stale przybywa też firm, wzrasta produkcja przemysłowa.

- W całej Małopolsce poprawiła się również dostępność do przedszkoli oraz żłobków, przy czym nadal widzimy deficyt w południowej Małopolsce – szczególnie w powiatach limanowskim i sądeckim. To dość palący problem, bo te obszary charakteryzują się stosunkowo dużym przyrostem naturalnym i młodym społeczeństwem – zakończył Sepioł.

Radni apelują w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego

sejmik20180924dSejmik Województwa Małopolskiego apeluje do Premiera o udzielenie przez Radę Ministrów pomocy finansowej dla budowanego Szpitala Uniwersyteckiego. Do pełnego wyposażenie szpitala brakuje ok. 167 milionów złotych. Wnosimy o przekazanie brakujących pieniędzy w zamian za przejęcie części starego, zamykanego kompleksu szpitalnego przy ul. Kopernika. Brak tych środków uniemożliwi otwarcie prawie gotowego szpitala – tak brzmi fragment apelu, który podnieśli w poniedziałek radni województwa.

Jak mówił w czasie sesji wiceprzewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk, przejęcie tych budynków przez skarb państwa uchroni ten teren przed wykupem przez developerów. Kopie apelu oprócz premiera RP, otrzymał także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Nowy kierunek dla miłośników jeździectwa

sejmik20180924bSejmik wyraził również jednogłośnie zgodę na pomoc finansową dla powiatu suskiego na uruchomienie w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie nowego kierunku kształcenia – technika jeździectwa. Radni wsparli inicjatywę kwotą w wysokości 35 tys. zł.

Warto dodać, że to pierwsza taka klasa w Polsce – po zaliczeniu 4-letniego programu zajęć i zdaniu matury, uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe zarówno jeźdźca, jak i instruktora jeździectwa powszechnego.

Tekst i zdjęcia 1, 3 i 4 za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/52-sesja-sejmiku-wojewodztwa

malopolskalogoPodczas pierwszych obrad po przerwie wakacyjnej podjęto decyzję w sprawie zmian statutu Województwa, w tym m.in. poszerzenia grona podmiotów mogących zgłaszać propozycje uchwał. Radni zdecydowali, że inicjatywa uchwałodawcza będzie dodatkowo przysługiwać grupie mieszkańców Małopolski. Oprócz tego radni zdecydowali też o przekazaniu Gminie Miejskiej Kraków Krakowskiego Teatru – Scena STU oraz nadaniu nowej nazwy Małopolskiemu Centrum Nauki.

Mieszkańcy zgłoszą projekty uchwał

sejmik52aJuż nie tylko zarząd województwa, marszałek, przewodniczący sejmiku, kluby, komisje i minimum 4 radnych mogą zgłaszać propozycje uchwał. Decyzją sejmiku do tego grona dołączą też mieszkańcy Małopolski.

Chcemy dać mieszkańcom naszego województwa dodatkową możliwość decydowania o sprawach istotnych dla naszego regionu. Teraz swoje projekty uchwał będzie mógł zgłosić każdy Małopolanin. To kolejna, po budżecie obywatelskim okazja, aby jeszcze mocniej zaangażować się w rozwój regionu, w którym wszyscy mieszkamy – podkreśla Grzegorz Lipiec z zarządu województwa, odpowiadający m.in. za rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Żeby zgłosić obywatelski projekt uchwały sejmiku będzie trzeba zebrać pod nim tysiąc podpisów. Małopolanie będą mogli skorzystać z tej możliwości najwcześniej od początku kolejnej kadencji sejmiku. To wtedy uchwała wejdzie w życie.

To jedna ze zmian, jakie zostały wprowadzone do statutu województwa małopolskiego. Inne dotyczą m.in. korekty w zasadach i trybie pracy sejmiku, komisji i klubów tworzonych przez radnych.

Trzy lata Kontraktu Terytorialnego

sejmik52bKontrakt terytorialny to narzędzie, dzięki któremu samorząd województwa może uzgadniać najważniejsze przedsięwzięcia ze stroną rządową. To w nim zawarto kluczowe inwestycje dla rozwoju Małopolski.

Kontrakt Terytorialny zawarliśmy z rządem pod koniec 2014 roku. Obejmuje on 69 przedsięwzięć o wartości blisko 33 mld zł. Negocjacje były długie i często bardzo trudne. Ale opłaciło się być nieugiętym. Nasz upór zaowocował wpisaniem do niego dwóch niezwykle ważnych dla regionu inwestycji: Sądeczanki i linii kolejowej Podłęże–Piekiełko – przypomniał marszałek Jacek Krupa. Dodał też: - Wiele z tych zadań jest już realizowanych. Niestety pozostają też takie, w których strona rządowa nie podjęła żadnych kroków, aby przybliżyć ich wykonanie. To np. Beskidzka Droga Integracyjna, obwodnica Gorlic i Limanowej czy modernizacja drogi wodnej Wisły.

Jak zaznaczył marszałek Krupa Kontrakt Terytorialny dla Małopolski jest czwartym pod względem liczby projektów. Wyższe mają tylko województwa: mazowieckie, łódzkie i śląskie.

sejmik52cPodsumowując pierwsze trzy lata obowiązywania kontraktu, marszałek zaznaczył, że do końca grudnia ubiegłego roku realizowane były 23 projekty, kolejne 31 – były planowane. Wśród realizowanych są np. inwestycje transportowe: budowa węzła Poronin, małopolskie odcinki S-7 czy modernizacja linii kolejowych. W kontrakcie zawarte są też dwie ważne inwestycje zdrowotne: przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. To wszystko projekty, za realizację których odpowiada strona rządowa. Spośród projektów samorządowych realizowane są m.in. SKANSENOVA (systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu), modernizacja zabytkowych obiektów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, rewaloryzacja budynków dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, remont siedziby Filharmonii Krakowskiej czy modernizacja Muzeum Historii Fotografii. Niezwykle istotne – w kontekście małopolskiej walki ze smogiem – są też projekty wspierające poprawę efektywności energetycznej czy rozwój ekologicznego transportu miejskiego.

Krakowski Teatr – Scena STU instytucją miejską

sejmik52dOd 1 stycznia 2019 roku Krakowski Teatr – Scena STU będzie instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków. Dotychczas teatr miał dwóch organizatorów: Województwo Małopolskie i Miasto Kraków.

Przypomnijmy, że Krakowski Teatr – Scena STU powstał 31 lipca 1997 roku, jako instytucja prowadzona przez Wojewodę Krakowskiego i Gminę Miejską Kraków. Od początku był kontynuatorem tradycji „Teatru STU” założonego w 1966 roku. W 1999 roku – w miejsce wojewody – organizatorem instytucji zostało Województwo Małopolskie. Siedziba teatru znajduje się przy al. Krasińskiego 16-18.

Już nie Małopolskie Centrum Nauki, a... Cogiteon

sejmik52eSejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o zmianie nazwy Małopolskiego Centrum Nauki. Instytucja, która jesienią otworzy mobilną wystawę o powietrzu „Naukowiej”, a już w połowie 2022 roku nowoczesny budynek z wystawą stałą poświęconą człowiekowi w relacjach, będzie używało nazwy Cogiteon.

Nowa nazwa zawiera skojarzenia nie tylko z łacińskim „cogito”. Czerpie również z greki o czym świadczy przyrostek odwołujący się do miejsca działań artystycznych i rozrywkowych – do „odeonu”.

Tekst i ilustracje za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/52-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego

malopolskalogoRozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu "Piękna małopolska wieś”, decyzja w sprawie przekazania oczyszczaczy powietrza dla małopolskich przedszkolaków czy dyskusja na temat pomocy społecznej udzielanej Małopolanom w ubiegłym roku – to tylko niektóre tematy, którymi zajęli się małopolscy radni podczas 51. obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Małopolska wspiera potrzebujących

Podczas posiedzenia SWM została zaprezentowana "Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego". Przygotowany już po raz siódmy raport, co roku przedstawia najważniejsze dane dotyczące małopolskiej pomocy społecznej na tle zmieniającej się sytuacji demograficznej w regionie.

Jak podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak, 2017 rok przyniósł za sobą m.in. większą liczbę narodzin dzieci w Małopolsce, niż w latach poprzednich.

sejmik20180702aKolejny rok z rzędu idzie w górę liczba dzieci, które rodzą się w Małopolsce. Warto jednak zaznaczyć, że równocześnie wzrasta też liczba najstarszych mieszkańców regionu – to o 3,6 proc. więcej niż 11 lat temu. Konkretnie jest to o ponad 140 tys. więcej seniorów, którzy potrzebują ze strony samorządów konkretnego wsparcia – mówił wicemarszałek Kozak i podkreślił, że samorząd województwa stawia czoła tym wyzwaniom, realizując wiele inicjatyw skierowanych zarówno do najstarszych, jak i najmłodszych Małopolan. - Realizujemy pionierskie w skali kraju projekty. Wśród nich jest chociażby Małopolski Tele-Anioł, dzięki któremu seniorzy i osoby niesamodzielne mogą być pewne, że otrzymają niezbędną pomoc, gdy będą jej potrzebować. Z kolei Małopolska Niania pozwala rodzicom otrzymać dotacje na zatrudnienie opiekunki, dzięki czemu mogą szybko wrócić na rynek pracy – przypomniał Kozak.

Podczas prezentacji raportu podkreślono również, że ciągle zmienia się też sytuacja na rynku pracy – wzrastają dochody Małopolan, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Polsce (w ubiegłym roku było to 5,4 proc. w stosunku do 6,6 proc. w skali całego kraju). Dzięki temu ciągle spada liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Małopolsce.

Niezwykłe wsie w Małopolsce

Dzięki decyzji radnych województwa, najpiękniejsze i najbardziej nowatorskie wsie z naszego regionu otrzymają wsparcie finansowe. W sumie w ramach konkursu „Niezwykła małopolska wieś 2018” aż 620 tys. zł z budżetu województwa trafi do 21 sołectw z naszego regionu. Teraz będą one zachwycać jeszcze bardziej nie tylko mieszkańców, ale też turystów, którzy coraz chętniej wypoczywają wśród małopolskiej przyrody.

Przedszkolaki będą oddychać czystszym powietrzem

sejmik20180702bWojewództwo Małopolskie jako pierwszy region w kraju wprowadziło uchwały antysmogowe, podejmując tym samym zdecydowaną walkę ze smogiem. Dzięki temu z domów w całym regionie znikają najgorsze piece, jednak wciąż wiele pracy przed nami. Wiadomo, że najbardziej narażonymi na oddychanie smogiem są dzieci – dlatego postanowiliśmy wyposażyć małopolskie przedszkola w urządzenia, które pozwolą im oddychać czystym powietrzem – powiedział marszałek Jacek Krupa i podkreślił, że dzięki wsparciu województwa, już jesienią do małopolskich przedszkoli trafi aż 1800 oczyszczaczy. W sumie na ten cel samorząd województwa przekaże ze swojego budżetu ponad 1 mln zł.

Warto przypomnieć, że w odpowiedzi na pisma skierowane do gmin, zainteresowanie otrzymaniem oczyszczacza wyraziło 1767 placówek zlokalizowanych w 170 gminach. Wśród nich 1051 to placówki publicznej, 79 – prowadzone przez organizacje non-profit, a 637 – prowadzone przez inne niepubliczne podmioty.

Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej powstanie w Ciężkowicach

To jednak nie jedyne decyzje podjęte na dzisiejszej sesji, dzięki którym wzrośnie świadomość ekologiczna Małopolan oraz turystów odwiedzających nasz region. Samorząd województwa zdecydował także o przekazaniu Gminie Ciężkowice środków na realizację projektu, dzięki któremu zostanie zbudowana ścieżka w koronach drzew. Ponadto, projekt pozwoli na budowę Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz stworzenie szlaku… nietoperzowego. Połączy on centrum ze ścieżką, po której będzie można spacerować „z głową w chmurach”.

Warto przypomnieć, że to kolejna proekologiczna inwestycja, która powstaje w tej gminie. Dzięki temu uczniowie oraz przyjezdni mogą nie tylko poznawać piękno małopolskiej przyrody, ale także podczas lekcji terenowych uczyć się, dlaczego warto dbać o naszą przyrodę.

Bohaterowie z Ćwikowa zostaną godnie upamiętnieni

sejmik20180702cPodczas posiedzenia podjęto także decyzję o przekazaniu Gminie Olesno wsparcia w wysokości 30 tys. zł – dotacja pozwoli na remont odsłoniętego w 1922 roku pomnika upamiętniającego poległych w latach 1914-1921 mieszkańców miejscowości Ćwików. Zgodnie z zapisami sprzed niemal wieku, był to prawdopodobnie pierwszy pomnik na ziemi polskiej zbudowany wyłącznie siłami młodzieży.

Środki przekazane na renowację tego pomnika to jedno z wielu działań Województwa Małopolskiego, dzięki którym upamiętniamy przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem pewien, że dzięki czekającej obiekt renowacji, dzieci i młodzież z okolicy będą jeszcze chętniej wspominać wydarzenia sprzed lat, chociażby podczas lekcji historii odbywających się w terenie – mówił Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy kultury.

Zegzda przypomniał również, że dzięki dotacji możliwe będzie wzmocnienie fundamentów pomnika, zostanie on oświetlony, a dzięki nowym chodnikom będzie można łatwiej do niego dojść. Zostaną zainstalowane też odpowiednie tablice informacyjne, a teren wokół zostanie ogrodzony.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/li-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1

malopolskalogoPodczas czerwcowej, jubileuszowej, 50. sesji małopolskiego sejmiku radni województwa zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Na początku obrad marszałek Jacek Krupa podsumował ubiegły rok podkreślając, że finalne dochody Województwa Małopolskiego zamknęły się na poziomie 1 337 669 040,22 zł, a wydatki wyniosły: 1 294 780 085,69 zł. Z kolei przychody pochodzące m.in. z emisji obligacji, spłaty udzielonych pożyczek czy wolnych środków (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) stanowiły kwotę 198 174 394,05 zł, natomiast rozchody: 177 044 876,57 zł.

sejmik20180625aBudżet za 2017 r. został zrealizowany prawidłowo. Świadczą o tym pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz niezależnego biegłego rewidenta. Warto zaznaczyć, że został on wykonany niemal w 100 proc. Dochody województwa wyniosły 1 337 669 040,22 zł, co stanowi 99,72% zakładanego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1 294 780 085,69 zł, co stanowi 95,37% planu. Wysoki poziom wykonania dochodów oraz zmniejszenie w trakcie roku wydatków spowodowało, że budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 42,9 mln zł – powiedział Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. I dodał, że: - Budżet naszego województwa zajmuje 2. miejsce w Polsce pod względem dochodów oraz wydatków. W obydwóch kategoriach Małopolskę wyprzedza jedynie województwo mazowieckie.

Analizując temat dochodów województwa, marszałek zaznaczył, że w ubiegłym roku dominowały wpływy z podatków dochodowych (495 821 391,66 zł), subwencji ogólnej (138 720 829,00 zł) i dotacji (586 673 298,78 zł).

W zakresie wydatków, najwięcej środków z budżetu – bo aż 695 548 248,38 zł – wykorzystano realizując projekty związane z transportem i łącznością. Na zadania dedykowane administracji publicznej przekazano 134 217 570,61 zł, z kolei na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 128 393 776,92 zł.

sejmik20180625bLwią część wydatków stanowiły również przedsięwzięcia związane z oświatą i wychowaniem (73 329 153,73 zł), a także zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej (64 681 135,98 zł) czy z obszaru rolnictwa i łowiectwa (63 956 985,16 zł).

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 541,3 mln zł (41,8 proc.), natomiast pozostałe wydatki zamknęły się w kwocie 753,5 mln zł (58,2 proc.).

Marszałek Jacek Krupa, podczas prezentacji realizacji budżetu, podsumował także kluczowe inwestycje, które zostały zrealizowane w 2017 roku w całym regionie. Jak mówił, Małopolska w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje zadania związane z rozwojem zintegrowanego transportu. Na zakup nowych pociągów dla wojewódzkiego przewoźnika – Kolei Małopolskich – przeznaczono w ubiegłym roku ponad 159 mln zł. Dofinansowano także zadania związane z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (prawie 106 mln zł).

sejmik20180625eMarszałek podkreślił także, że realizujemy największy w historii plan budowy dróg, sukcesywnie modernizując trasy wojewódzkie i budując nowe obwodnice miast, co nie tylko zwiększa komfort życia mieszkańców, ale także pozytywnie wpływa wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu. Wśród największych inwestycji wymienił m.in. budowę obwodnicy: Oświęcimia (50,3 mln zł), Miechowa (39,7 mln zł) czy Skały (20,2 mln zł). Warto też wspomnieć o rozbudowie drogi DW 965 Zielona-Limanowa (17 mln zł) czy DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka (10,4 mln zł), a także o modernizacji DW 977 na odcinku Gorlice-Konieczna (12,3 mln zł). Spore środki pochłonęła także budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych (18,8 mln zł).

Z myślą o bezpieczeństwie Małopolan, po raz kolejny przeznaczono środku na program Bezpieczna Małopolska. Tylko na zakup nowoczesnych i w pełni wyposażonych wozów strażackich przekazano ponad 11 mln zł. Warto dodać, że wsparto nie tylko jednostki OSP z całego województwa, spore środki przeznaczono także dla GOPR-ów, WOPR-ów i TOPR-ów.

Duża część środków została przekazana na edukację – 6,8 mln zł na budowę hali sportowej i rozbudowę części dydaktycznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanego czy na promocję zdolnej młodzieży przy realizacji Regionalnego Programu Stypendialnego (niemal 960 tys. zł). Nie zapomniano także o upowszechnianiu kultury fizycznej. Dzięki kwocie ponad 3,3 mln zł zrealizowano m.in. takie programy jak: Małopolska na sportowo, Rodzinne Rajdy Rowerowe czy Wakacje z piłką nożną.

sejmik20180625dWsparto także zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej. Spore środki pochłonęły także zadania w obszarze kultury (m.in.: Mecenat Małopolski, Mały grant) czy ochrony dziedzictwa kulturowego (Małopolskie Kapliczki, Ochrona zabytków Małopolski).

Przed głosowaniem radny Adam Kwaśniak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił pozytywną ocenę realizacji budżetu za 2017 rok. Realizację ubiegłorocznego budżetu podsumowali także przedstawiciele sejmikowych klubów. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał radny Wojciech Skruch. Z kolei Platformę Obywatelską reprezentował Leszek Zegzda z zarządu województwa, a Polskie Stronnictwo Ludowe – Adam Domagała.

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało 21 radnych, przeciw było 13.

Tuż po głosowaniu marszałek Krupa podziękował radnym za zaufanie i pomoc w realizacji planu związanego z rozwojem naszego regionu.

Nowe wynagrodzenie dla marszałka

sejmik20180625cW trakcie czerwcowej sesji sejmiku radni województwa uchwalili też wysokość miesięcznej pensji marszałka województwa, która ma obowiązywać od 1 lipca br. Ta korekta jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagrodzeń pracowników samorządowych.

W efekcie zmian wynagrodzenie zasadnicze marszałka będzie wynosić 5200 zł brutto. Do tego przysługuje mu dodatek funkcyjny (2500 zł brutto), specjalny (3080 zł brutto) i za wysługę lat – zgodnie ze stażem pracy.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/sesja-sejmiku-wm

malopolskalogoRozwój muzeów na wolnym powietrzu był głównym tematem obrad Komisji Kultury SWM 19 czerwca 2018 roku.

O bogactwie małopolskich skansenów opowiadał radnym dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jan Święch. Wiele uwagi w dyskusji poświęcono muzeom, dla których organizatorem jest samorząd województwa, a więc m.in. Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, czy Orawskiemu Parkowi Etnograficznemu w Zubrzycy Górnej.

20180619mbsCzłonkowie komisji zapoznali się również z realizacją projektu "Skansenova". Jest to przedsięwzięcie polegające na renowacji ponad 100 zabytkowych obiektów prezentujących dziedzictwo Małopolski. Dzięki niemu zabytkowe budynki zostaną nie tylko zabezpieczone przed nieuchronnym działaniem czasu i sił przyrody, ale powstaną w nich też m.in. nowe wystawy i sale edukacyjne dla najmłodszych. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, które wynosi ponad 9,1 mln zł. Pozostałą kwotę – czyli prawie 4,5 mln zł – pokrywają środki województwa, małopolskich instytucji kultury oraz poszczególnych gmin.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/skansenova-tematem-obrad-komisji-kultury

malopolskalogoBezpieczeństwo na małopolskich drogach było jednym z głównych tematów dzisiejszych (18 czerwca) obrad Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

20180618mbsInformację poświęconą bezpieczeństwu na drogach województwa małopolskiego przedstawili radnym eksperci, w tym funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność poprawy infrastruktury technicznej dróg, w tym zwłaszcza ich oznakowania.

Komisja omówiła także raport przedstawiony przez dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Martę Maj, poświęcony kosztom postępowań przetargowych prowadzonych przez Zarząd. Radni zapoznali się również z projektami uchwał na najbliższą sesję sejmiku, w tym zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej województwa.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/bezpieczenstwo-na-malopolskich-drogachobrady-komisji-rozwoju-regionu-promocji-i-wspolpracy-z-zagranica

malopolskalogoWsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w całym województwie z programu „Bezpieczna Małopolska 2018”, sytuacja na rynku pracy – m.in. tymi tematami zajęli się radni województwa na majowej sesji sejmiku. Krótka relacja z obrad poniżej.

Coraz lepiej na rynku pracy

Stopa bezrobocia w województwie małopolskim pod koniec zeszłego roku wyniosła 5,4% - czyli o 1,2 punktu procentowego mniej niż średnia w Polsce. Małopolska plasuje się więc na trzecim miejscu w kraju – niższe bezrobocie jest tylko w Wielkopolsce i na Śląsku. W efekcie tego urzędy pracy w naszym regionie coraz częściej nastawiają się na pomoc pracodawcom, którzy szukają nowych pracowników, bądź osoby, które już pracują, ale szukają lepszego stanowiska – wyjaśniał podczas swojej prezentacji wicemarszałek Stanisław Sorys.

20180528sesja2Jak dodał wicemarszałek, niezmiennie utrzymuje się zróżnicowanie poziomu bezrobocia na poszczególnych obszarach województwa. Różnica w wysokości stopy bezrobocia w powiatach na koniec 2017 roku była ponad czterokrotna: od 2,8% w Krakowie do 12,1% w powiecie dąbrowskim. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Krakowie, powiecie myślenickim i w Nowym Sączu. Najwyższa natomiast w powiatach nowosądeckim, tatrzańskim i dąbrowskim.

- Mimo wzrostu liczby ofert pracy dla znacznej części pracowników warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia nadal nie są atrakcyjne. Nie wszyscy korzystają ze wzrostu wynagrodzeń, znaczna część podwyżek wynika bowiem tylko z podniesienia płacy minimalnej. To właśnie niska jakość oferowanych warunków jest jedną z przyczyn braku „rąk do pracy” – podkreślał Stanisław Sorys, dodając – Z rynkiem pracownika mamy więc do czynienia tylko w niektórych branżach.

20180528sesja1Zmiany na rynku pracy są też efektem dobrej sytuacji gospodarczej w regionie. Jak wynika z danych, w porównaniu do zeszłego roku, w 2017 liczba podmiotów wzrosła o 2,4 proc., a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 5 proc. Widać też wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych – o blisko 2 proc. W stosunku do 2016 roku w Małopolsce spadła też liczba upadłości, mimo tego, że w Polsce liczba niewypłacalnych przedsiębiorców w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o ponad 14,8%.

W trakcie prezentacji radni sejmiku zapoznali się również z informacjami nt. deficytowych i nadwyżkowych zawodów w 2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć w prezentacji wicemarszałka.

Pomoc dla strażaków-ochotników

20180528sesja3W czasie poniedziałkowej sesji radni województwa zgodzili się na przekazanie wsparcia dla małopolskich gmin w ramach tegorocznej odsłony „Bezpiecznej Małopolski”. Województwo Małopolskie przeznaczyło ponad 2,2 mln zł, dzięki czemu aż 195 jednostek OSP będzie mogło wykorzystać przyznane dotacje na zakup nowoczesnego sprzętu niezbędnego podczas codziennych akcji ratowniczych, odzieży ochronnej oraz – po raz pierwszy w ramach tego konkursu – samochodów: 9 pojazdów ratowniczo-gaśniczych średnich oraz 16 samochodów pożarniczych lekkich.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlix-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego

20180525oik125 maja 2018 odbyło się w budynku myślenickiego starostwa spotkanie Komisji Polityki Prorodzinnej i społecznej województwa małopolskiego. Celem spotkania było omówienie kilku ważnych kwestii sprawozdawczych dotyczących obiektów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, pomocy rodzinom np. w wynajęciu niań i innych kwestii społecznych. Złożono sprawozdania z kilku trwających już projektów w województwie małopolskim, a także omówiono kwestię zawierania umów dłuższych niż budżetowy rok z niektórymi podmiotami w województwie.

20180525oik2Zwieńczeniem obrad komisji było przedstawienie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Na początek kwestię szeroko rozumianej interwencji kryzysowej w województwie omówił pan Rafał Barański, zastępca dyrektora ROPS w Krakowie. Następnie dyrektor Sylwia Michalec-Jękot przedstawiła obecną sytuację Ośrodka Interwencji Kryzysoweji Poradnictwa w Myślenicach oraz jego perspektywy rozwoju. Ostatnimi prelegentami byli Daniel Zawodnik i Beata Postawa Ćwierz, niepełnosprawni pracownicy OIKiP. Przedstawili oni krótko własne refleksje dotyczące pracy interwenta kryzysowego i obecne problemy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także zalety pracy osób z niepełnosprawnością w OIK. Spotkanie zakończyły pytania i wypowiedzi członków komisji, oraz radnych powiatu myślenickiego a także wizyta studyjna w myślenickim OIKiP. Spotkanie okazało się być owocne. Cieszy myśl, że może pociągnąć za sobą pozytywne konsekwencje dla idei interwencji kryzysowej w Województwie Małopolskim i w Kraju.

Tekst i zdjęcia za: http://www.prometeusz.myslenicki.pl/oikip/komisja-polityki-prorodzinnej-i-spolecznej-wojewodztwa-malopolskiego-zainteresowana

jerzybukowskiJerzy Bukowski

Często podnoszą się w Polsce głosy o potrzebie decentralizacji władz samorządowych i przybliżenia ich do obywateli. Małopolscy radni wojewódzcy Prawa i Sprawiedliwości postanowili przekuć te postulaty w czyn i rzucili pomysł przeniesienia części urzędów samorządowych z Krakowa do Tarnowa, Nowego Sącza czy Oświęcimia.

sejmik230418aZdaniem przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości, Witolda Kozłowskiego ludzie nie rozróżniają urzędów marszałkowskich od wojewódzkich. Obywatelską świadomość mogłoby zwiększyć wyprowadzenie części instytucji samorządowych poza stolicę Małopolski, na czym skorzystałyby także miasta, do których by się one przeniosły (fot. www.malopolska.pl).

To bardzo ciekawa i godna poważnego rozważenia propozycja, która powinna zostać rozpowszechniona na wszystkie województwa. Wprawdzie urzędnicy wolą być w pobliżu centrum zarządzania, to jednak dla tych, którym mają służyć wygodniej byłoby załatwiać przynajmniej niektóre sprawy bliżej swojego miejsca zamieszkania. Trzeba to oczywiście przeprowadzić tak, żeby nie okazało się, iż trzeba będzie jeździć z jednego krańca województwa na drugi.

malopolskalogoRozstrzygnięcie konkursów: Kapliczki Małopolski 2018 oraz Małopolskie Remizy, a także przyjęcie apelu dotyczącego budowy zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego – to wybrane zagadnienia, którymi zajęli się radni województwa małopolskiego na poniedziałkowej sesji sejmiku. Zapraszamy również do obejrzenia zapisu wideo z obrad sesji.

Docenią sportowców, lekarzy i społeczników

W poniedziałek radni województwa jednogłośnie zdecydowali o tym, kto w tym roku zostanie wyróżniony najważniejszym odznaczeniem małopolskiego samorządu – Medalem Honorowym Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Medal Honorowy Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego to wyróżnienie, które nadajemy osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego. Doceniamy nie tylko działalność gospodarczą, ale również społeczną, kulturalną czy sportową – podkreślał marszałek Jacek Krupa.

sejmik230418cW dowód wdzięczności za sukcesy sportowe, które promują szeroko również Małopolskę, złoty medal otrzyma Justyna Kowalczyk. Srebrnymi medalami zostaną natomiast odznaczeni: ks. Adam Boniecki, prof. dr hab. Jacek Purchla, Artur Puszko, Jan Kościuszko i Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Z kolei medal w stopniu brązowym zostanie przyznany: dr n. med. Annie Chrapuście, Pawłowi Ciećko, Wacławowi Jankowskiemu, Akiko Miwa, Krzysztofowi Orzechowskiemu, Kazimierzowi Tischnerowi i Towarzystwu Przyjaciół Sztuki w Miechowie. Medale honorowe zostaną wręczone 9 czerwca, podczas Święta Małopolski.

Radni apelują o wsparcie budowy zaplecza technicznego dla pociągów

sejmik230418b- Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, która w wyniku decyzji spółki PKP S.A. uniemożliwia spółce Koleje Małopolskie sp. z o. o. realizacje kluczowego projektu, jakim jest budowa zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego – czytamy w apelu, który w czasie kwietniowej sesji przyjął małopolski sejmik.

Jak dodał prezentujący apel marszałek Jacek Krupa, Małopolska systematycznie kupuje nowoczesne pociągi, które muszą być serwisowane i sprzątane poza granicami województwa – m.in. w Dębicy i Katowicach. Idealną lokalizacją dla nowej bazy dla składów kolejowych m.in. KMŁ mogłyby być tereny przy ul. Składowej w Krakowie, którymi dysponuje PKP S.A.

Sejmik Województwa Małopolskiego zwraca się więc o wsparcie działań Województwa, których efektem będzie uzyskanie przez spółkę Koleje Małopolskie wieloletniej umowy dzierżawy z zapewnionym prawem pierwokupu lub możliwość przekazania przedmiotowego terenu samorządowi województwa, co pozwoli na obsługę serwisową taboru kolejowego obsługującego połączenia na terenie województwa małopolskiego, w tym taboru użytkowanego przez innych operatorów, jak Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity S.A. – zakończył marszałek Jacek Krupa.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na Sądecczyźnie?

Dzięki tzw. konstytucji dla biznesu, mali i średni przedsiębiorcy zyskali swojego rzecznika. To zupełnie nowa instytucja, dlatego radni województwa postanowili podjąć apel, w którym zachęcają centralne władze do ulokowania siedziby nowego rzecznika właśnie w Małopolsce.

sejmik230418aApelujemy o ustanowienie Nowego Sącza siedzibą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jesteśmy pewni, że taka decyzja przyczyni się do umocnienia prestiżu wszystkich średnich miast w Polsce, będzie też stanowić wyraz docenienia gospodarności Nowego Sącza i całego regionu, z którego pochodzi wiele renomowanych przedsiębiorstw o marce uznanej na całym świecie. Przede wszystkim będzie to jednak ważny symbol dbałości o zrównoważony rozwój państwa – czytamy w uchwale sejmiku.

Wsparcie dla kapliczek i strażaków OSP

sejmik230418dW trakcie poniedziałkowej sesji radni wyrazili również zgodę na przekazanie pomocy finansowej dla gmin na remonty w 83 strażnicach w całym regionie. Na realizację programu Małopolskie Remizy 2018 samorząd województwa przeznaczył w tym roku niemal 3 mln zł. To nie wszystko – sejmik jednogłośnie przyjął również uchwałę o kontynuacji popularnego programu Małopolskie Kapliczki. W tym roku uda się dzięki temu wyremontować aż 75 kapliczek.

Tekst i ilustracje za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlviii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1

malopolskalogoMałopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych oraz Program przeciwdziałania narkomanii – małopolscy radni podczas marcowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zajmowali się m.in. tematami zdrowotnymi. Przyjęto też nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Małopolska z nową wizją rozwoju regionu

20180326sm1Na marcowej sesji sejmiku radni województwa zajęli się m.in. nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. To dokument, który obok strategii rozwoju regionu, określa najważniejsze kierunki rozwoju Małopolski. Plan zawiera też inwentaryzację najważniejszych potencjałów regionu, nie ma natomiast charakteru prawa miejscowego i nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych dla mieszkańców.

Od uchwalenia poprzedniego planu minęło już 15 lat, więc tamte zapisy zdążyły się już zdezaktualizować. Nowy dokument przedstawia wizję rozwoju województwa, która ma się opierać o cztery ośrodki regionalne. Zawiera też rekomendacje do podjęcia dalszych działań w najważniejszych dziedzinach, takich jak np. transport, środowisko czy turystyka. Dlatego znajdziemy w nim zapisy dotyczące tego, aby ograniczyć różnice wewnątrzregionalne, uzupełnić i poprawić kluczowe fragmenty infrastruktury drogowej, jak np. droga S7 czy trasa łącząca Nowy Sącz z Brzeskiem i autostradą A4 czy nadal rozwijać transport kolejowy – mówił, prezentując założenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego jego twórca i były marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł. Podkreślał przy tym, że plan to raczej drogowskaz i inspiracja niż zbiór konkretnych nakazów i zakazów.

Zapisy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zyskały aprobatę radnych, którzy przyjęli je w głosowaniu.

Małopolska wspiera niepełnosprawnych

20180326sm2Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych to inicjatywa, której głównym zadaniem jest oswajanie społeczeństwa z różnymi formami niepełnosprawności oraz uświadamianie, że takie osoby powinny mieć szansę na normalne funkcjonowanie i równe traktowanie. Kolejny już raz wydarzenie zyskało wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego. Z budżetu województwa przekazano na ten cel ponad 156 tys. zł.

Dzięki temu w całej Małopolsce odbędą się ciekawe imprezy integrujące osoby z niepełnosprawnościami oraz promujące ich aktywność i pasje.

Wspólnie przeciw narkomanii

20180326sm3Jednym z programów profilaktycznych realizowanych w Małopolsce jest program przeciwdziałania narkomanii. To odpowiedź samorządu na występujący - także wśród nieletnich – problem z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Tylko w 2017 roku na realizację tego programu przekazano ponad 1,4 mln zł.

- Dzięki temu udało się zrealizować wiele inicjatyw, zwłaszcza profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Niestety to trudna walka. Mimo wielu wysiłków wciąż powstają chociażby nowe punkty sprzedaży dopalaczy. W moim przekonaniu kary za tego typu działalność są niewystarczające – zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Niestety, jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nasila się przestępczość „narkotykowa” na terenie Małopolski. W 2017 roku policjanci stwierdzili 11 904 tego typu przestępstw, czyli o ponad 2 tys. więcej niż w 2016 roku.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlvii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1

malopolskalogo21 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą.

Głównym punktem środowych obrad było omówienie działań samorządu województwa w dziedzinie wspierania Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem kursów, podczas których nauczyciele polonijni będą poznawać polskie dziedzictwo, natomiast nauczyciele polscy zapoznają się podczas wizyt studyjnych z pamiątkami kultury polskiej na dawnych Kresach Rzeczpospolitej.

20180321kpmbRadni dyskutowali także nad informacją Kancelarii Zarządu poświęconej finansów na działalność komisji w 2018 roku.

Zostaną one spożytkowane na wsparcie środowisk polonijnych, lecz także tradycyjnie na organizację warsztatów dla polonijnych nauczycieli języka polskiego oraz organizację w Małopolsce wypoczynku letniego dla dzieci ze Wschodu.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/komisja-ds-wspolpracy-z-polakami-i-polonia-za-granica-o-tegorocznych-konkursach-na-wsparcie-rodakow

malopolskalogoŚlubowanie Mirosława Boruty, który w sejmiku województwa małopolskiego zajął miejsce minister Jadwigi Emilewicz, a ponadto rozstrzygnięcie projektu „Małopolskie boiska” czy kontynuacja dwóch programów zdrowotnych: szczepień przeciwko pneumokokom i HPV – to tylko niektóre tematy, jakimi zajęli się małopolscy radni podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

XLVI sesja sejmiku rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego 2 lutego Artura Puszko, dyrektora szpitala im. Śniadeckich w Nowym Sączu oraz burmistrza Trzebini Adama Adamczyka, który odszedł w miniony weekend – w nocy z 24 na 25 lutego.

Małopolski sejmik z nowym radnym

20180226sm0Podczas lutowej sesji SWM ślubowanie złożył Mirosław Boruta, który w małopolskim sejmiku zajął miejsce Jadwigi Emilewicz. Przypomnijmy, że w styczniu Jadwiga Emilewicz objęła urząd minister przedsiębiorczości i technologii i zrezygnowała z mandatu radnej. Nowy radny, Mirosław Boruta jest doktorem socjologii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

20180226sm1- Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg – ślubował Mirosław Boruta.

Już niebawem... Dożynki i Dzień Samorządowca

Małopolanie co roku – pod koniec sierpnia – spotykają się w innej części regionu, aby dziękować rolnikom za ich trud i ciężką pracę. I choć zima w Małopolsce jeszcze nie ustępuje, już teraz wiemy, gdzie w tym roku odbędą się dożynki wojewódzkie – 26 sierpnia 2018 r. zostaną one zorganizowane w Radziszowie (pow. krakowski). Dzięki decyzji radnych, na organizację tegorocznego święta plonów przekazano dotację w wysokości 120 tys. zł.

20180226sm2Z kolei wcześniej, w maju, odbędą się obchody Małopolskiego Dnia Samorządowca. Tradycyjnie, będą one obchodzone w Starym Sączu – mieście św. Kingi, patronki samorządowców. Warto przypomnieć, że dzień ten upamiętnia pierwsze, w pełni wolne wybory samorządowe do rad gmin i miast z 27 maja 1990 r. Umożliwiły one mieszkańcom współdecydowanie o losie swoich „małych ojczyzn” i dały początek powstania lokalnych, demokratycznych samorządów. Co roku spotkanie to jest doskonałą okazją do rozmów, podsumowania osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz wspólnego świętowania w gronie samorządowców z całej Małopolski. Na wsparcie tej inicjatywy przeznaczono 100 tys. zł. z budżetu województwa.

Radni w obronie prywatności obywateli

Radni sejmiku województwa przyjęli apel w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wyrazili w nim głębokie zaniepokojenie dla planowanych zmian w polskim prawie, wedle których pracownicy administracji publicznej – także ci, którzy nie pełnią funkcji decyzyjnych – musieliby przekazywać szczegółowe informacje o stanie majątku, a także posiadanych przedmiotów i nieruchomości. Informacje te miałyby być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązek ten może objąć nawet milion obywateli.

20180226sm3Ta ustawa będzie mieć ogromny wpływ na prywatność osób pracujących w instytucjach administracji publicznej oraz na bezpieczeństwo ich i ich rodzin. W internecie będą publikowane bowiem nie tylko informacje o posiadanym majątku, ale też o wszystkich kupionych przedmiotach o wartości powyżej tysiąca złotych. Ludzie mogą przez to bać się pracy w administracji publicznej, ale to nie wszystko – nowe rozwiązania prawne przewidują również, że osoby, które donoszą na swoich sąsiadów czy kolegów z pracy, będą chronione przez ustawodawcę – mówił do radnych marszałek Jacek Krupa, prosząc o poparcie tego apelu. – Mamy poważne obawy wobec tego projektu ustawy, stąd nasz apel. To kwestia sumienia każdego z nas, radnych, reprezentujących interesy lokalnej społecznej – podkreślał marszałek Krupa.

Apel został przyjęty – "za” było 19 radnych, "przeciwko" – 17 (tak właśnie głosował cały Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości - dop. Mirosław Boruta). Zostanie on wysłany do prezydenta RP, prezesa rady ministrów, posłów i senatorów...

Szczepienia dla Małopolan i Małopolanek

Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali także o przekazaniu dotacji na dwa programy profilaktyczne. Pierwszy z nich dotyczy zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Wsparcie finansowe w wysokości prawie 280 tys. zł pozwoli zaszczepić w tym roku kolejne dziewczęta w wieku 13 lat.

20180226sm4Kontynuowana będzie też realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych – radni zdecydowali, że w 2018 r. na te szczepienia zostanie przeznaczone prawie 482 tys. zł z budżetu województwa. Warto przypomnieć, że do tej pory – dzięki corocznemu wsparciu samorządu województwa – zaszczepiono ponad 10 tys. małych dzieci z Małopolski. Łącznie w latach 2011-2017 na ten cel Województwo Małopolskie przekazało ponad 3,2 mln zł.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dlatego samorząd województwa od kilku lat realizuje programy profilaktyczne, dzięki którym co roku szczepimy kolejne setki mieszkanek i mieszkańców Małopolski. To jednak nie wszystko – nie tylko finansujemy szczepienia, ale zauważając coraz większy ruch antyszczepionkowy, informujemy też dorosłych o tym, jak ważna jest profilaktyka – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Zabytki zyskają dawny blask

Podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie podjęto także decyzję o dofinansowanie kwotą 2,6 mln zł renowacji aż 120 zabytkowych obiektów z regionu. Jakich? Chociażby urokliwie położonych dworków, średniowiecznych zamków oraz zachwycających kościołów czy cerkwi...
Moc wydarzeń kulturalnych

20180226sm5W tym roku w całej Małopolsce nie zabraknie możliwości obcowania z kulturą na najwyższym poziomie. Radni SWM zdecydowali o przyznaniu dofinansowania w wysokości 600 tys. zł dla Gminy Miejskiej Kraków na działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzięki temu odbędą się kolejne ciekawe inicjatywy, z których będą mogli skorzystać chociażby miłośnicy filmu: na Regionalny Fundusz Filmowy przekazano 500 tys. zł, a na Forum Audiowizualne przy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie – 100 tys. zł.

Ciekawe wydarzenia będą odbywać się jednak nie tylko w stolicy regionu – dzięki dotacji w wysokości 100 tys. zł na ziemi gorlickiej po raz kolejny odbędzie się Kromer Biecz Festival, czyli festiwal muzyki dawnej organizowany corocznie od 2015 r. Mieszkańcy i odwiedzający miasto Marcina Kromera, czyli Biecz, mogą liczyć na mnóstwo muzycznych uniesień w dawnych, epokowych wnętrzach i w wykonaniu wybitnych artystów. Z kolei w Myślenicach nie zabraknie spotkań z folklorem całego świata za sprawą tegorocznego Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2018 – na ten cel przeznaczono 198 tys. zł.

To jednak nie wszystkie inicjatywy kulturalne, które zostały wsparte przez radnych podczas XLVI sesji SWM. Dzięki dotacjom w wysokości 190 tys. zł każda – w gminach Olkusz i Miechów będą mogły rozwijać swoją działalność biura wystaw artystycznych, upowszechniające sztukę oraz organizujące ciekawe inicjatywy kulturalne dla mieszkańców. Dotacja w wysokości 100 tys. zł trafi z kolei do Tarnowa, gdzie będzie mogła rozwijać się sztuka współczesna.

Będą boiska jak malowane

To kolejna sportowa inicjatywa Województwa Małopolskiego skierowana do dzieci i młodzieży z regionu. Już niedługo uczniowie z całego województwa będą mogli uprawiać sport i trenować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Dzięki programowi „Małopolskie boiska” we wszystkich zakątkach regionu, w blisko 60 miejscowościach, zostaną wyremontowane przyszkolne boiska. Starą, często niebezpieczną dla młodych sportowców nawierzchnię, zastąpi nowoczesna – poliuretanowa...

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlvi-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego

miroslawborutaks1Mirosław Boruta

Szanowni Państwo,

w listopadzie 2014 roku Dzięki Państwu zdobyłem 2.488 głosów w wyborach w okręgu Kraków do Sejmiku Województwa Małopolskiego, co dało mi bardzo dobry wynik wśród polityków Zjednoczonej Prawicy. Był to piąty wynik wśród wszystkich szesnastu kandydatów, choć uzyskany z dziesiątego miejsca 😉

davOd dzisiaj - 26 lutego 2018 roku - obejmuję mandat w Sejmiku Małopolskim właśnie z Państwa woli, woli moich Wyborców.

Głównym założeniem programu Zjednoczonej Prawicy jest zrównoważony rozwój Małopolski. Gospodarka, infrastruktura, służba zdrowia, polityka prorodzinna, edukacja oraz efektywne wdrażanie pieniędzy unijnych z naciskiem na działania prorozwojowe, tworzące nowe miejsca pracy to główne obszary zainteresowania naszego środowiska.

Także i ja, w swoich przedwyborczych wywiadach, akcentowałem konieczność stworzenia jak największej liczby miejsc pracy… A przy tym powrót do tradycyjnych wartości, szacunku dla historii narodu i Państwa Polskiego.

miroslawborutarswmTo, dane mi przez Państwa, półrocze w Sejmiku to wyzwanie wynikające z potrzeby działania dla dobra wspólnego, dla innych, dla miasta, województwa, Polski, z potrzeby udowodnienia, że polityka jest ważna, że trzeba się nią zajmować, nawet gdyby inni nas do niej zniechęcali.

Mało tego, do uprawiania trzeba wszystkich namawiać. Warto iść razem z aktywnymi, nawet jeśli należą do innych środowisk… Warto wstępować do partii politycznych, zmieniać je na lepsze, tak zmieniać priorytety, by codziennie podnosić standard życia. I zmieniać prawo, tak, by służyło ludziom, by było sprawiedliwe.

Dziękując za okazane mi przed laty zaufanie, serdecznie zapraszam Państwa do współpracy. Dobra zmiana wciąż trwa, wspólnie osiągniemy więcej!

krakowniezaleznymkInformacja własna

Procentowy podział głosów pomiędzy dwie największe partiie polityczne Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie (w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego) to 57,33% do 42,67%. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli tym samym trzy mandaty.

malopolskaherbKolejność osób na liście Prawa i Sprawiedliwości jest następująca (w nawiasach miejsce na liście przyznane przez władze partii, potem liczba głosów): (1) Jan Duda [3] 27.433 głosy (po poprawce sądowej z 8 grudnia), (2) Jadwiga Emilewicz [1] 18.726 głosów, (3) Wojciech Grzeszek [2] 5.578 głosów, (4) Zbigniew Cichoń [4] 4.727 głosów, (5) Mirosław Boruta [10] 2.488 głosów, (6) Maria Malinowska [6] 1.982 głosy, (7) Witold Śmiałek [5] 1.914 głosów, (8) Szymon Huptyś [16] 1.589 głosów, (9) Barbara Marszałek [14] 1.102 głosy, (10) Krystyna Frankiewicz [11] 1.021 głosów, (11) Bogdan Kondratowicz [8] 934 głosy, (12) Zbigniew Górski [9] 913 głosów, (13) Bożena Gołda [13] 883 głosy, (14) Iwona Kornaś-Pierzak [12] 673 głosy, (15) Jacek Krzyżak [15] 637 głosów (po poprawce sądowej z 8 grudnia) i (16) Filip Mocie [7] 556 głosów.

malopolskaherbSejmik Województwa Małopolskiego. Informacje ogólne

Sejmik Województwa Małopolskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa Małopolskiego. W jego skład wchodzi 39 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
2. uchwalanie strategii rozwoju województwa;
3. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
4. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
5. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
6. uchwalanie budżetu województwa;
7. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
8. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa;
9. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
10. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
11. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
12. uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa";
13. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
14. wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa;
malopolskaflaga15. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2;
16. powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa;
17. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
18. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
19. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
20. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;
21. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

malopolskalogoSejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Zadaniem przewodniczącego sejmiku województwa jest wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie obrad sejmiku. Sesje zwoływane są przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

Sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. Statut Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2008 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 466 poz. 3005 z dnia 11 lipca 2008 roku) określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Tekst i ilustracje za: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,5.html