Przeskocz do treści

Bezprawne odbieranie emerytur – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Bogusława Cichoń

13 listopada 2012 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek senatorów Prawa i Sprawiedliwości o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, które zawieszały prawo do emerytury osobom jednocześnie pracującym nadal. Senatorów reprezentował adwokat, Zbigniew Cichoń poprzednio występujący też jako wnioskodawca.

Trybunał podzielił zastrzeżenia senatorów Prawa i Sprawiedliwości stwierdzając, że przepisy naruszają art. 2 Konstytucji, tj. wywodzoną z niego zasadę zaufania  do stanowionego przez parlament prawa przez odebranie prawa osobom, które nabyły prawa do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 roku do  31 grudnia 2010 roku.

Sprawa dotyczy około 20 tys. osób, którym ZUS zawiesił wypłatę emerytur i obecnie mają one prawo do żądania zwrotu świadczeń im zawieszonych. Sprawa jest przykładem, jak nie należy stanowić prawa w pośpiechu i dla doraźnych korzyści finansowych czy populistycznych.

Ustawę przeforsowano wbrew opiniom pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i konstytucjonalistom, a także parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazywali na jej sprzeczność z Konstytucją. Teraz to, co zaoszczędził budżet państwa wydzierając pieniądze, będzie musiał emerytom zwrócić.