Przeskocz do treści

Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego! Aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP

Aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu lub przesłanki medycznej wskazującej na duże prawdopodobieństwo choroby dziecka jest niezgodna z konstytucją - orzekł w czwartek (22 października) Trybunał Konstytucyjny. Wniosek o zbadanie zgodności tej przesłanki z konstytucją złożyło w 2019 roku 119 posłów PiS, PSL-Kukiz‘15 oraz Konfederacji.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego:
Aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją.

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (…) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji — głosi sentencja wyroku odczytana przez prezes TK Julię Przyłębską.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.

Zawisły przed TK problem dotyka jednego z najtrudniejszych zagadnień. Problem ten dotyczy status prawnego dziecka w jego prenatalnym etapie życia. To także problem etyczno-filozoficzny. Dotyczy życia ludzkiego i jego wartości — powiedział w uzasadnieniu sędzia Justyn Piskorski.

Życie w demokratycznym państwa prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdej jego fazie. Życie ludzkie, w tym te w fazie prenatalnej, nie może być różnicowane. Od momentu powstania życie ludzie staje się wartością chronioną konstytucyjnie, także w fazie prenatalnej — dodał sędzia.

Ochrona macierzyństwa nie może być rozumiana jako ochrona wyłącznie rozumiana z punktu kobiety — mówił sędzia.

TK stwierdził, że choć życie człowieka stanowi chronioną konstytucyjnie wartość, to ochrona ta nie musi być taka sama w każdej fazie życia. Ale ochrona ta musi być dostateczna z punktu widzenia chronionego dobra — podkreślił sędzia Piskorski.

Człowiek jest celem samym w sobie, a nie środkiem do realizacji celu. (…) Niedopuszczalne jest twierdzenie, że jedna jednostka jest mniej warta od innej, jako człowiek. (...) Konstytucja wprowadza najwyższy standard ochrony ludzkiego życia — mówił sędzia.

Fragment tekstu i zdjęcie za: https://wpolityce.pl/polityka/523168-jest-orzeczenie-tk-w-sprawie-tzw-aborcji-eugenicznej