Przeskocz do treści

„Lektury bez cenzury”. W obronie polskiej literatury klasycznej

Informacja o Inicjatywie Społecznej

solidarnoscskoiwSekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w poczuciu odpowiedzialności za dobrą polską szkołę we współpracy z zainteresowanymi  środowiskami  ogłasza Inicjatywę Społeczną  „Lektury bez cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej literatury – „Pan Tadeusz”, „Trylogia”, „Konrad Wallenrod” rugowane z kanonu lektur szkolnych. Oficjalne ogłoszenie tego przedsięwzięcia nastąpiło 14 października br. w Lublinie.

Inicjatywę kierujemy do Wszystkich – bez różnicy na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę, którzy są świadomi nieodwracalnych i niezwykle szkodliwych  działań   dla kształcenia i wychowania młodzieży  realizowanych przez  ministerstwo edukacji narodowej jako konsekwencję  zmiany  podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Zachęcamy do uważnego czytania w/w utworów  i poszukiwania odpowiedzi wraz  z uzasadnieniem na pytanie:

Jakie słowa zaszkodziły  klasyce literatury polskiej: utworom  Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” i „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, że minister edukacji narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych?

Odpowiedzi prosimy kierować w terminie do 31 marca 2014 roku.

Organizatorzy spośród nadesłanych prac dokonają wyboru uwzględniając logikę uzasadnienia, dbałość  o piękno stylu i retorykę oraz wnikliwość hipotezy. Prace będą publikowane w „Przeglądzie Oświatowym” i innych pismach, które obejmą patronat medialny. Wybór prac zostanie przekazany ministrowi edukacji narodowej jako uzasadnienie do apelu  o zmianę rozporządzenia.

Autorzy najciekawszych prac zostaną  uhonorowani   tytułem „Obrońcy polskiej literatury” i symboliczną  statuetką.

Jednocześnie zwracamy się do Wszystkich o podejmowanie lokalnych inicjatyw, których celem będzie popularyzacja utworów klasycznej polskiej literatury i piękna ojczystego języka. Informacje na temat takich działań proszę również przekazywać na w/w adres e-mail. Będziemy o nich informować na łamach i antenach zainteresowanych środków masowego przekazu.

Teresa Misiuk, zastępca Przewodniczącego SKOiW NSZZ „Solidarność”

I jeszcze linka do strony z formularzem i dodatkowe informacje:
http://w-obronie-literatury.oswiata-solidarnosc.pl/index.php/kon

Prace proszę przesłać zapisane w jednym z rozszerzeń: doc; docx; odt; txt; rtf. Przykładowe programy: Open Office, Microsoft Office, Corel Home Office, Euro Office. Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Proponujemy by nazwa pliku składała się z kolejnych liter nazwiska, jednak nie więcej niż dziesięciu znaków. Pracę można wysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego wklejając do pola „wiadomość” lub na e- mail.

Podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 10 maja br. w Rzeszowie.