Przeskocz do treści

Informacja o Inicjatywie Społecznej

solidarnoscskoiwSekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w poczuciu odpowiedzialności za dobrą polską szkołę we współpracy z zainteresowanymi  środowiskami  ogłasza Inicjatywę Społeczną  „Lektury bez cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej literatury – „Pan Tadeusz”, „Trylogia”, „Konrad Wallenrod” rugowane z kanonu lektur szkolnych. Oficjalne ogłoszenie tego przedsięwzięcia nastąpiło 14 października br. w Lublinie.

Inicjatywę kierujemy do Wszystkich – bez różnicy na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę, którzy są świadomi nieodwracalnych i niezwykle szkodliwych  działań   dla kształcenia i wychowania młodzieży  realizowanych przez  ministerstwo edukacji narodowej jako konsekwencję  zmiany  podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Zachęcamy do uważnego czytania w/w utworów  i poszukiwania odpowiedzi wraz  z uzasadnieniem na pytanie:

Jakie słowa zaszkodziły  klasyce literatury polskiej: utworom  Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” i „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, że minister edukacji narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych?

Odpowiedzi prosimy kierować w terminie do 31 marca 2014 roku.

Organizatorzy spośród nadesłanych prac dokonają wyboru uwzględniając logikę uzasadnienia, dbałość  o piękno stylu i retorykę oraz wnikliwość hipotezy. Prace będą publikowane w „Przeglądzie Oświatowym” i innych pismach, które obejmą patronat medialny. Wybór prac zostanie przekazany ministrowi edukacji narodowej jako uzasadnienie do apelu  o zmianę rozporządzenia.

Autorzy najciekawszych prac zostaną  uhonorowani   tytułem „Obrońcy polskiej literatury” i symboliczną  statuetką.

Jednocześnie zwracamy się do Wszystkich o podejmowanie lokalnych inicjatyw, których celem będzie popularyzacja utworów klasycznej polskiej literatury i piękna ojczystego języka. Informacje na temat takich działań proszę również przekazywać na w/w adres e-mail. Będziemy o nich informować na łamach i antenach zainteresowanych środków masowego przekazu.

Teresa Misiuk, zastępca Przewodniczącego SKOiW NSZZ „Solidarność”

I jeszcze linka do strony z formularzem i dodatkowe informacje:
http://w-obronie-literatury.oswiata-solidarnosc.pl/index.php/kon

Prace proszę przesłać zapisane w jednym z rozszerzeń: doc; docx; odt; txt; rtf. Przykładowe programy: Open Office, Microsoft Office, Corel Home Office, Euro Office. Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Proponujemy by nazwa pliku składała się z kolejnych liter nazwiska, jednak nie więcej niż dziesięciu znaków. Pracę można wysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego wklejając do pola „wiadomość” lub na e- mail.

Podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 10 maja br. w Rzeszowie.

adamzyzmanAdam Zyzman

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” obradując w Zakopanem w dniach 9 - 10 stycznia 2014 r. sprzeciwiła się w specjalnym stanowisku, wprowadzaniu do szkół i placówek oświatowych szkodliwych treści promujących ideologię gender.

Rada zaapelowała do rad pedagogicznych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących ideologię gender.

solidarnoscskoiw– Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści, zacierających różnice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszkola. Zagrożenia te potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych m.in. na Uniwersytecie Harvarda, które wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami – można przeczytać w stanowisku Rady.

Rada Sekcji Krajowej przypomina, że w misję zawodu nauczyciela wpisany jest obowiązek zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej. Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Gdańsk, 10.10.2013 r.

Informacja o Inicjatywie Społecznej w obronie polskiej literatury klasycznej

"O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy"
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Epilog

skoiwlogoSekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w poczuciu odpowiedzialności za dobrą polską szkołę we współpracy z zainteresowanymi środowiskami ogłasza Inicjatywę Społeczną promującą klasyczne dzieła polskiej literatury – "Pan Tadeusz", "Trylogia", "Konrad Wallenrod" rugowane z kanonu lektur szkolnych. Oficjalne ogłoszenie tego przedsięwzięcia nastąpi 14 października br. w Lublinie.

Inicjatywę kierujemy do Wszystkich – bez różnicy na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę, którzy są świadomi nieodwracalnych i niezwykle szkodliwych  działań dla kształcenia i wychowania młodzieży realizowanych przez  ministerstwo edukacji narodowej jako konsekwencję zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Zachęcamy do uważnego czytania w/w utworów i poszukiwania odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie: JAKIE SŁOWA ZASZKODZIŁY KLASYCE LITERATURY POLSKIEJ: UTWOROM ADAMA MICKIEWICZA "PAN TADEUSZ" i "KONRAD WALLENROD" oraz "TRYLOGII" HENRYKA SIENKIEWICZA, ŻE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RUGUJE JE Z KANONU LEKTUR SZKOLNYCH? Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia 2014 roku.

Formularz kontaktowy na stronie: http://w-obronie-literatury.oswiata-solidarnosc.pl

Organizatorzy spośród nadesłanych prac dokonają wyboru uwzględniając logikę uzasadnienia, dbałość  o piękno stylu i retorykę oraz wnikliwość hipotezy. Prace będą publikowane w "Przeglądzie Oświatowym" i innych mediach, które obejmą patronat medialny. Wybór prac zostanie przekazany ministrowi edukacji narodowej jako uzasadnienie do apelu  o zmianę rozporządzenia.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani tytułem "Obrońcy polskiej literatury" i symboliczną  statuetką.

Jednocześnie zwracamy się do Wszystkich Redakcji Prasy, Radia, Telewizji oraz Portali Internetowych z prośbą o objęcie Patronatem Medialnym tej Inicjatywy.
W tej sprawie proszę o kontakt:

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski
603-090-888; e-mail: wjaran@wp.pl; rzecznikskoiw@solidarnosc.org.pl