Przeskocz do treści

LI sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

malopolskalogoRozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu "Piękna małopolska wieś”, decyzja w sprawie przekazania oczyszczaczy powietrza dla małopolskich przedszkolaków czy dyskusja na temat pomocy społecznej udzielanej Małopolanom w ubiegłym roku – to tylko niektóre tematy, którymi zajęli się małopolscy radni podczas 51. obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Małopolska wspiera potrzebujących

Podczas posiedzenia SWM została zaprezentowana "Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego". Przygotowany już po raz siódmy raport, co roku przedstawia najważniejsze dane dotyczące małopolskiej pomocy społecznej na tle zmieniającej się sytuacji demograficznej w regionie.

Jak podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak, 2017 rok przyniósł za sobą m.in. większą liczbę narodzin dzieci w Małopolsce, niż w latach poprzednich.

sejmik20180702aKolejny rok z rzędu idzie w górę liczba dzieci, które rodzą się w Małopolsce. Warto jednak zaznaczyć, że równocześnie wzrasta też liczba najstarszych mieszkańców regionu – to o 3,6 proc. więcej niż 11 lat temu. Konkretnie jest to o ponad 140 tys. więcej seniorów, którzy potrzebują ze strony samorządów konkretnego wsparcia – mówił wicemarszałek Kozak i podkreślił, że samorząd województwa stawia czoła tym wyzwaniom, realizując wiele inicjatyw skierowanych zarówno do najstarszych, jak i najmłodszych Małopolan. - Realizujemy pionierskie w skali kraju projekty. Wśród nich jest chociażby Małopolski Tele-Anioł, dzięki któremu seniorzy i osoby niesamodzielne mogą być pewne, że otrzymają niezbędną pomoc, gdy będą jej potrzebować. Z kolei Małopolska Niania pozwala rodzicom otrzymać dotacje na zatrudnienie opiekunki, dzięki czemu mogą szybko wrócić na rynek pracy – przypomniał Kozak.

Podczas prezentacji raportu podkreślono również, że ciągle zmienia się też sytuacja na rynku pracy – wzrastają dochody Małopolan, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Polsce (w ubiegłym roku było to 5,4 proc. w stosunku do 6,6 proc. w skali całego kraju). Dzięki temu ciągle spada liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Małopolsce.

Niezwykłe wsie w Małopolsce

Dzięki decyzji radnych województwa, najpiękniejsze i najbardziej nowatorskie wsie z naszego regionu otrzymają wsparcie finansowe. W sumie w ramach konkursu „Niezwykła małopolska wieś 2018” aż 620 tys. zł z budżetu województwa trafi do 21 sołectw z naszego regionu. Teraz będą one zachwycać jeszcze bardziej nie tylko mieszkańców, ale też turystów, którzy coraz chętniej wypoczywają wśród małopolskiej przyrody.

Przedszkolaki będą oddychać czystszym powietrzem

sejmik20180702bWojewództwo Małopolskie jako pierwszy region w kraju wprowadziło uchwały antysmogowe, podejmując tym samym zdecydowaną walkę ze smogiem. Dzięki temu z domów w całym regionie znikają najgorsze piece, jednak wciąż wiele pracy przed nami. Wiadomo, że najbardziej narażonymi na oddychanie smogiem są dzieci – dlatego postanowiliśmy wyposażyć małopolskie przedszkola w urządzenia, które pozwolą im oddychać czystym powietrzem – powiedział marszałek Jacek Krupa i podkreślił, że dzięki wsparciu województwa, już jesienią do małopolskich przedszkoli trafi aż 1800 oczyszczaczy. W sumie na ten cel samorząd województwa przekaże ze swojego budżetu ponad 1 mln zł.

Warto przypomnieć, że w odpowiedzi na pisma skierowane do gmin, zainteresowanie otrzymaniem oczyszczacza wyraziło 1767 placówek zlokalizowanych w 170 gminach. Wśród nich 1051 to placówki publicznej, 79 – prowadzone przez organizacje non-profit, a 637 – prowadzone przez inne niepubliczne podmioty.

Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej powstanie w Ciężkowicach

To jednak nie jedyne decyzje podjęte na dzisiejszej sesji, dzięki którym wzrośnie świadomość ekologiczna Małopolan oraz turystów odwiedzających nasz region. Samorząd województwa zdecydował także o przekazaniu Gminie Ciężkowice środków na realizację projektu, dzięki któremu zostanie zbudowana ścieżka w koronach drzew. Ponadto, projekt pozwoli na budowę Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz stworzenie szlaku… nietoperzowego. Połączy on centrum ze ścieżką, po której będzie można spacerować „z głową w chmurach”.

Warto przypomnieć, że to kolejna proekologiczna inwestycja, która powstaje w tej gminie. Dzięki temu uczniowie oraz przyjezdni mogą nie tylko poznawać piękno małopolskiej przyrody, ale także podczas lekcji terenowych uczyć się, dlaczego warto dbać o naszą przyrodę.

Bohaterowie z Ćwikowa zostaną godnie upamiętnieni

sejmik20180702cPodczas posiedzenia podjęto także decyzję o przekazaniu Gminie Olesno wsparcia w wysokości 30 tys. zł – dotacja pozwoli na remont odsłoniętego w 1922 roku pomnika upamiętniającego poległych w latach 1914-1921 mieszkańców miejscowości Ćwików. Zgodnie z zapisami sprzed niemal wieku, był to prawdopodobnie pierwszy pomnik na ziemi polskiej zbudowany wyłącznie siłami młodzieży.

Środki przekazane na renowację tego pomnika to jedno z wielu działań Województwa Małopolskiego, dzięki którym upamiętniamy przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem pewien, że dzięki czekającej obiekt renowacji, dzieci i młodzież z okolicy będą jeszcze chętniej wspominać wydarzenia sprzed lat, chociażby podczas lekcji historii odbywających się w terenie – mówił Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy kultury.

Zegzda przypomniał również, że dzięki dotacji możliwe będzie wzmocnienie fundamentów pomnika, zostanie on oświetlony, a dzięki nowym chodnikom będzie można łatwiej do niego dojść. Zostaną zainstalowane też odpowiednie tablice informacyjne, a teren wokół zostanie ogrodzony.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/li-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1