Przeskocz do treści

List Pierwszej Damy z okazji VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

pierwszadamaDo Uczestników VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych
„Wschód, Zachód – Łączy Nas Polska”

Szanowni Państwo,

Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa obecnych na VI Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska od ponad 20 lat wspiera Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny i organizuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, w tym roku już po raz szósty.

dyneburggimnazjumSpotkanie nauczycieli wszystkich rodzajów szkół polskich spoza granic kraju (il. Polskie Gimnazjum w Dyneburgu na Łotwie) świadczy o potrzebie podtrzymywania ścisłych więzi środowisk polonijnych i wymianie wiedzy na temat sposobów nauczania języka polskiego za granicą. Język polski jest drugim językiem dla młodej Polonii, ale istotnym, by móc poznawać naszą historię, kulturę i tradycje, by czytać w oryginale polską literaturę i poznawać osobiście kraj przodków.

Dialog polonijnych placówek i instytucji oświatowych jest zatem niezbędny, dlatego pragnę wyrazić moje głębokie uznanie dla wszystkich osób, które z ogromnym zaangażowaniem przygotowują cykliczne spotkania ułatwiające wymianę doświadczeń z zakresu pedagogiki i dydaktyki. Jestem Państwu wdzięczna za budowanie tej polonijnej wspólnoty oświatowej.

Przesyłam moje najgorętsze podziękowania za krzewienie polskości i języka polskiego na obczyźnie i życzę Państwu owocnych rozmów i udanego Zjazdu.

Agata Kornhauser-Duda

Tekst za: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/wypowiedzi-pierwszej-damy/listy/art,38,list-pierwszej-damy-z-okazji-vi-swiatowego-zjazdu-nauczycieli-polonijnych.html