Przeskocz do treści

List Prezydenta RP do organizatorów i uczestników Światowego Kongresu Młodzieży Polonijnej w Warszawie

Organizatorzy i Uczestnicy
Światowego Kongresu Młodzieży Polonijnej
w Warszawie

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!
Ekscelencje Księża Biskupi!
Czcigodni Rektorzy Polskich Misji Katolickich!
Wielebni Duszpasterze Polonijni!
Droga Młodzieży!
Szanowni Państwo!

prezydentpllogo„Skąd ta siła wewnętrzna polskiej emigracji? Źródeł jej trzeba szukać nad Wisłą, w wierze Polaków i ich kulturze”, powiedział św. Jan Paweł II w czasie jednego ze spotkań z Polonią. Niech te słowa polskiego papieża, który pielgrzymował po całym świecie, towarzyszą Państwu podczas spotkania w Ojczyźnie. Tu, gdzie bije źródło polskości, kultury, tradycji i wiary. To dziedzictwo kształtowało naszą tożsamość, pozwoliło umocnić korzenie. Dzięki niemu trwamy jako naród, niezależnie od miejsca, w którym przyszło nam żyć. Serdecznie witam wszystkich Państwa w Warszawie.

Drodzy Młodzi Polacy!

Przez wieki często trudnych dziejów Ojczyzna trwała w sercach Polaków − otwartych, odważnych, utalentowanych i pracowitych, pełnych energii do działania, przywiązanych do rodziny, wiary i polskości. Polacy żyjący na emigracji zapisali się na kartach historii tak wielu państw świata, nieraz też udowodnili, że umieją realizować najambitniejsze cele. Współtworzyli w ten sposób pozytywny wizerunek Polski w świecie. Dziękuję Państwu za tę postawę, za Waszą troskę o to, co polskie, za pielęgnowanie tradycji narodowych i ojczystego języka.

prezydentdrandrzejdudaRzeczpospolita to kraj, który posiada ogromny potencjał. Potrzebuje jednak ludzi, którzy będą potrafili wykorzystać go i powiększyć. Doceniam, że młode pokolenia polskiej emigracji świetnie funkcjonują, że z sukcesami podejmują działania, bądź to biznesowe, bądź to naukowe, społeczne czy publiczne. To, że pożytkują Państwo swoją wiedzę i umiejętności poza krajem, jest dobre także dla Polski – zawsze będę to powtarzał. Niezależenie jednak od Waszych życiowych decyzji, możliwości i osobistych planów pamiętajcie, że Polska potrzebuje każdego z Was. Że jednym z moich celów jest przyczynić się do tego, by wszyscy, którzy pragną wrócić – na stałe czy na jakiś czas – do Ojczyzny, mogli to uczynić. Zachowajcie polskiego ducha oraz szacunek dla tego, co tworzy naszą polską tożsamość. Wysoko cenię Wasz patriotyzm. Ufam, że Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej będzie impulsem do kolejnych spotkań, zacieśniania więzi i nawiązywania współpracy między Wami. Doświadczenie uczy bowiem, że siła i skuteczność tkwią w jedności, że należy poszukiwać zawsze tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Wierzę, że spotkanie w Warszawie w roku 1050-lecia Chrztu Polski pozwoli Wam odkryć nowe wyzwania i nowe horyzonty. Że zainspiruje do wspólnych działań i wzmocni Wasze więzi z Ojczyzną.

Duszpasterzom pracującym z młodzieżą na obczyźnie dziękuję za zaangażowanie. Proszę też o przekazanie wyrazów wdzięczności rodzinom, dbającym o patriotyczne wychowanie w poszanowaniu dla polskości. Wszystkim Państwu zgromadzonym na Światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej i Waszym Bliskim przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Za: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,209,list-prezydenta-rp-do-organizatorow-i-uczestnikow-swiatowego-kongresu-mlodziezy-polonijnej-w-warszawie.html