Przeskocz do treści

Monitoring wyborów – już po, ale i przed…

miroslawborutaMirosław Boruta

Środowe (16 lipca 2014 roku) spotkanie Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki – zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią – zdominowała sprawa monitoringu wyborów. Tych do Parlamentu Europejskiego, z 25 maja bieżącego roku oraz tych najbliższych, samorządowych, które odbędą się już za cztery miesiące - 16 listopada.

20140716kkgp1O wynikach monitoringu i raporcie, który został przygotowany przez zespól kierowany przez p. Annę Sikorę opowiedział nam p. Michał Ciechowski, pełnomocnik Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

Dyskusja koncentrowała się wokół najsłabszych punktów monitoringu, np. niejasnych lub mylących instrukcji wyborczych (choćby kwestii ważnego znaku graficznego przy nazwisku kandydata), składu komisji wyborczych i mężów zaufania , szczególnie w małych miejscowościach, gdzie dominują „lokalne układy” czy wielorakich możliwości fałszowania głosów lub kart do głosowania (np. nieopieczętowanych). Ponieważ środowisko Klubów Gazety Polskiej aktywnie włączyło się w tę akcję każda taka „instrukcja”, rodzaj szkolenia jest dla nas ważny!

20140716kkgp2Omawialiśmy także kwestię „zjednoczenia” Prawa i Sprawiedliwości z mniejszymi partiami: Polską Razem Jarosława Gowina i Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Co ważne, część Klubowiczów wyraziła wolę uczestnictwa w sobotnim, stołecznym Zgromadzeniu Obywatelskim, a my, pozostali w Krakowie chętnie skorzystamy z ich relacji – jeśli nie za tydzień w Wieliczce, to za dwa tygodnie, podczas „regularnego” spotkania Klubu 😉