Przeskocz do treści

Niebezpieczna rosyjska paszportyzacja

marekmariusztytkoMarek Mariusz Tytko

Prezydent Federacji Rosyjskiej – Dmitrij Miedwiediew zapowiedział 6 marca br. (2014): „Podejmiemy kolejny krok w tym kierunku, omówimy projekt prawa federalnego, aby ułatwić uzyskiwanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej cudzoziemcom lub bezpaństwowcom, których językiem ojczystym jest rosyjski”. Należy zwrócić uwagę, że „Procedurą mają być objęci mieszkańcy Rosji, w tym z terytorium przedrewolucyjnej Rosji i Związku Radzieckiego, oraz ich krewni” (por. http://niezalezna.pl/52568-rosja-rozdaje-obywatelstwo).

Oznacza to, moim zdaniem, że paszporty rosyjskie mogą otrzymać nie tylko wszyscy mieszkańcy obecnych państw postsowieckich: Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii, Kazachstanu, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i Turkmenistanu, ale także Polski. Sformułowanie „terytorium przedrewolucyjnej Rosji” oznacza także tereny byłego zaboru rosyjskiego (sprzed 1914 r.), zatem obejmuje m.in. obecne województwa: podlaskie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, częściowo także województwa: wielkopolskie (np. Kalisz, Konin), śląskie (np. Częstochowę, Sosnowiec i całe Zagłębie), małopolskie (np. Miechów), kujawsko-pomorskie (południowa część). Warunkiem ma być fakt zamieszkiwania na tych terenach oraz znajomość języka rosyjskiego, ponadto zrzeczenie się paszportu polskiego.

Jak niebezpieczna to jest sytuacja, gdy tworzy się V kolumnę w innych krajach, wiemy dobrze z okresu III Rzeszy i okupacji ziem polskich przez Niemców w latach 1939-1945.

Zapowiedź paszportyzacji narodów w dawnej strefie okupacyjnej rosyjskiego i sowieckiego imperium – powinna spotkać się z natychmiastową ripostą polskiego premiera i konkretnymi krokami prawnymi uniemożliwiającymi taką sytuację. Należy dla dobra Polski i innych krajów podbitych przez rosyjskie/sowieckie imperium - po sprawdzeniu stanu faktycznego - sprawie rosyjskiej paszportyzacji obywateli innych państw skutecznie przeciwdziałać nie tylko w Polsce ale i na forum międzynarodowym. Co w tej materii zrobi rząd III RP? Co Prezydent III RP?