Przeskocz do treści

Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich

Poznań, 3 listopada 2014 r.

Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi po III Konferencji Smoleńskiej

20 października 2014 r. w Warszawie odbyła się trzecia Konferencja Smoleńska, podczas której ponad stu uczonych dyskutowało wyniki badań dotyczących zagadnień technicznych, medycznych, socjologicznych i prawnych Katastrofy Smoleńskiej. Podobne inicjatywy niezależnych naukowców w zachodnich demokracjach określa się mianem „śledztwa akademickiego”. Właśnie takie śledztwo akademickie zainspirowane przez fizyka Richarda Feynmana wskazało właściwą przyczynę katastrofy promu Challenger w 1986 roku.

smolensk2010pKatastrofa w Smoleńsku to wydarzenie bez precedensu w historii Polski, o wielkim znaczeniu dla jej przyszłości. Uczeni biorący udział w jej badaniu kierują się poczuciem obowiązku dochodzenia do prawdy w zakresie swych specjalności – zawartego w ślubowaniu doktorskim. Spotykają się na konferencjach, które w środowisku naukowym są powszechnie przyjętym sposobem komunikacji. Dochowane zostają wysokie standardy naukowe, w tym anonimowość autora i recenzenta na etapie kwalifikacji prac oraz pełna jawność dyskusji (transmisja i zapisy wystąpień w internecie, materiały konferencyjne przesyłane do bibliotek uczelni i instytutów PAN).

W ciągu czterech lat badań naukowcy różnych dziedzin doszli do zgodnych i ważnych wniosków, które nakazują odrzucenie oficjalnej hipotezy mówiącej o obcięciu skrzydła przez drzewo i rozbiciu samolotu wskutek uderzenia o ziemię. Przeczą jej zarówno prawa mechaniki, jak i zgromadzona obszerna dokumentacja – wygląd szczątków samolotu oraz ich rozłożenie na powierzchni ziemi. Tym samym konkluzje raportów MAK i Komisji Millera należy uznać za fałszywe.

Przyjmując do wiadomości ustalenia i wnioski Konferencji Smoleńskich oraz kierując się obowiązkiem poszukiwania prawdy, Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi zwracają się z apelem do środowisk naukowych, by te zainicjowały stosowne uchwały senatów uczelni i rad naukowych instytutów PAN, które umożliwią pracownikom naukowym włączenie się do badań i starań o ich finansowanie.

Poczucie elementarnej odpowiedzialności naukowej i obywatelskiej oraz obowiązek służenia społeczeństwu wiedzą domagają się zorganizowania odpowiedniego wsparcia dla zweryfikowania wniosków raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pozostających w sprzeczności z prawami przyrody i zgromadzonymi dowodami.

Jest to tym bardziej konieczne, że stosowne organa państwowe od ponad czterech lat wykazują niesłychaną nieporadność i demonstracyjnie nie podejmują żadnej dyskusji z ustaleniami naukowców, a ich własne analizy i ekspertyzy urągają zasadom śledztwa i metodologii badania katastrofy. Fundamentalnym zaniedbaniem jest nieodzyskanie przez polski rząd tak podstawowych dowodów, jak wrak i rejestratory lotu. Wszystko to daje obraz złej woli i niekompetencji władz narażających Polskę na utratę prestiżu.

Wyrażamy uznanie i wdzięczność wobec wszystkich organizatorów i uczestników III Naukowej Konferencji Smoleńskiej. Tym większe, że wielu z nich zaryzykowało kariery zawodowe, a nawet utratę prestiżowej pracy. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Profesora Piotra Witakowskiego za odwagę i upór w organizowaniu kolejnych konferencji. Oczekujemy, że jej bardzo ważne konkluzje znajdą się w zapowiedzianym i jakże potrzebnym Raporcie z wszystkich Konferencji Smoleńskich.

akopoznanAKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 8. prof. dr  hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Adam Babula – UAM Poznań
 11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 12. mgr Paweł Baworowski – Poznań
 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 17. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 22. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 28. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 29. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 30. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 31. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 32. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 33. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 34. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 36. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 37. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 38. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 39. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 40. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 41. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 42. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 43. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 44. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 45. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 46. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 47. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 48. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 49. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 50. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 51. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 52. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 53. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 54. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 55. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 56. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 57. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 58. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 59. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 60. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 61. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 62. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 63. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 64. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 65. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
 66. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 67. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 68. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 69. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 70. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 71. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 72. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 73. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 74. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 75. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 76. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 77. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 78. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 79. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 80. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 81. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 82. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 83. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 84. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 85. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 86. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 87. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 88. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 89. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 90. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 91. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 92. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 93. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 94. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 95. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 96. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 97. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 98. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 99. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 100. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 101. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 102. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 103. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 104. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 105. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 106. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 107. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 108. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 109. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 110. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 111. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 112. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 113. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 114. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 115. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 116. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 117. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 118. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 119. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 120. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 121. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 122. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 123. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 124. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 125. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 126. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 127. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 128. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 129. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 130. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 131. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 132. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 133. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 134. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 135. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 136. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 137. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 138. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 139. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 140. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 141. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 142. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 143. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 144. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 145. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 146. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 147. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 148. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 149. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 150. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 151. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 152. mgr Ryszard Materny – Poznań
 153. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 154. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 155. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 156. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 157. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 158. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 159. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 160. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 161. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 162. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań, przewodniczący AKO
 163. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 164. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 165. mgr Paulina Molska – Poznań
 166. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 167. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 168. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 169. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 170. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 171. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 172. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 173. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 174. Maciej Neuman – Poznań
 175. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 176. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 177. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 178. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 179. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 180. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 181. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 182. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 183. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 184. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 185. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 186. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 187. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 188. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 189. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 190. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 191. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 192. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 193. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 194. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 195. dr hab. Jacek Potocki – UE Wrocław
 196. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 197. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 198. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 199. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 200. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 201. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 202. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 203. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 204. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 205. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 206. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 207. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 208. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 209. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 210. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 211. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 212. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 213. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 214. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 215. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 216. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 217. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 218. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 219. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 220. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 221. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 222. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 224. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 225. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 226. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 227. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 228. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 229. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 230. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 231. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 232. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 233. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
 234. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 235. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 236. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 237. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 238. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 239. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 240. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
 241. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 242. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 243. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 244. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 245. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 246. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 247. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 248. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 249. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 250. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 251. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 252. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 253. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 254. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 255. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 256. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 257. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 258. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
 259. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 260. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 261. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 262. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 263. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 264. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 265. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 266. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 267. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 268. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 269. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 270. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 271. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 272. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 273. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 274. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 275. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 276. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 277. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 278. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 279. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 280. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 281. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 282. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 283. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 284. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
 285. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań

 akokrakowAKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 3. prof. dr hab. Krzysztof Cena, AKO, Kraków
 4. prof. dr hab. Zbigniew Chłap, em. prof. UJ CM, Kraków
 5. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH, Kraków
 6. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ, Kraków
 7. Konrad Firlej, adwokat i em. nauczyciel akademicki, Kraków
 8. dr Krzysztof Godwod, Warszawa
 9. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. n. AGH, Kraków
 10. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Ottawa, Kanada
 11. O.K. ks. Jan M Kaczmarek CM, Kraków
 12. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 13. dr hab. Zofia Kaszowska , ASP,  Kraków
 14. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 15. mgr Mariusz Klapper, informatyk,  Kraków
 16. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 17. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ, Kraków
 18. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. n.  AGH, Kraków
 19. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 20. prof. dr hab. Ryszard Legutko, europoseł, UJ. Kraków
 21. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP, Kraków
 22. prof. dr hab. Edward Malec, UJ. Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, HMGU Monachium
 24. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 25. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Kraków
 26. dr Elżbieta Morawiec, Kraków
 27. dr hab. Adam Nodzeński , em. prof.  AGH, Kraków
 28. mgr inż. Andrzej Ossowski, em.  AGH, Kraków
 29. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, AGH, Kraków
 30. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
 31. dr Andrzej Przybyszowski, chirurg, Nowy Sącz
 32. mgr Jolanta Sekutowicz,  ASP,  Kraków
 33. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH, Kraków
 34. prof. dr hab. inż. Marek Szczerba, AGH, Kraków
 35. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH, Kraków
 36. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSFP „Ignatianum”, Kraków
 37. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 38. dr Marek Mariusz Tytko, pedagog kultury, UJ, Kraków,
 39. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 40. dr hab. Grażyna Zając, Kraków

 AKO Warszawa

 1. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
 2. Ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. ndzw.
 3. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 4. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 5. Dr Paweł Bromski
 6. Andrzej Budzyk
 7. Dr Leszek Buller
 8. Dr hab. Janusz Czyż
 9. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 10. Dr hab. Wojciech Fabianowski
 11. Prof. dr hab. Piotr Fiedor
 12. Dr hab. Andrzej Gąsowski
 13. Mgr Kazimierz Gerlach
 14. Prof. dr hab. Piotr Gliński
 15. Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. ndzw.
 16. Dr Jerzy Goliszewski
 17. Dr Artur Górski
 18. Dr hab. Grzegorz Górski
 19. Dr inż. Irena Gronowska
 20. Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 21. Dr hab. Marek Wojciech Gutowski
 22. Mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 23. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 24. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 25. Dr Jerzy Kazimierczak
 26. Dr Marek Kisilowski
 27. Dr hab. Marek Kloss
 28. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
 29. Dr hab. Tadeusz Kołodziej
 30. Dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. nzw. Uczelni Łazarskiego
 31. Dr Justyna Kozłowska
 32. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski
 33. Prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 34. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 35. Prof. dr hab. Alfred J. Meissner
 36. Prof. dr hab. Jacek Modliński
 37. Prof. dr hab. Józef Edward Namysłowski
 38. Prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
 39. Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 40. Dr inż. Grażyna Ożarek
 41. Dr hab. Krzysztof Papis
 42. Dr hab. Krystyna Pawłowicz
 43. Dr Bolesław Petrażycki
 44. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner
 45. Prof. dr hab. Lucjan Piela
 46. Arch. Józef Polak
 47. Dr hab. Grażyna Ptak
 48. Dr Jan Rempała
 49. Dr inż. Aleksander Rostocki
 50. Dr Anna Sędzińska
 51. Dr Janusz Sobieszczański
 52. Dr hab. Maciej Stasiak
 53. Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 54. Dr Lech Szyndler
 55. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
 56. Dr inż. Andrzej Tadeusiak
 57. Dr hab. inż. Michał Urbański
 58. Dr hab. inż. Krzysztof Weiss
 59. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 60. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 61. Mgr inż. Bogdan Zalewski
 62. Dr hab. Dominik Zamiatała
 63. Dr Oliwia Zegrodzka - Stendel
 64. Prof. dr hab. Radosław Zendrowski
 65. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 66. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

 AKO Łódź

 1. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ
 2. Grzegorz Dębowski
 3. dr Radosław Dziuba
 4. dr Feliks Kurp
 5. prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
 6. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – UŁ
 7. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ