Przeskocz do treści

Podpis Prezydenta pod nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji

prezydentpllogoPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Poinformowała o tym podczas briefingu w Pałacu Prezydenckim minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent z troską odnosi się do tego, żeby media publiczne cechowały się wiarygodnością, rzetelnością, obiektywizmem – podkreśliła minister Sadurska.

Szefowa KPRP powiedziała, że prezydent z uwagą zapoznał się z apelami, które docierały do kancelarii lub pojawiały się mediach. Zaznaczyła, że prezydent również podziela takie zdanie, że zależy mu, by media publiczne w Polsce wykonywały swoją misję publiczną, by były bezstronne, obiektywne i wiarygodne. – Trudno powiedzieć, żeby media publiczne cechowały się dziś takimi kryteriami – zauważyła.

- Obserwujemy, że bardzo często subiektywna, własna opinia dziennikarza zastępuje obiektywną informację, która powinna docierać do telewidza lub radiosłuchacza – podkreśliła minister Małgorzata Sadurska.

Szefowa KPRP zaznaczyła, że podpisując tę ustawę, „prezydent Andrzej Duda dał szansę parlamentowi na stworzenie takich norm, takich przepisów prawnych, które zagwarantują w przyszłości, że media publiczne będą rzetelne, obiektywne i wiarygodne”.

Zapowiedziała, że prezydent będzie obserwował media publiczne, by cechowały się bezstronnością w stosunku do każdej strony sceny politycznej, żeby obiektywna informacja nie była mieszana z komentarzem. – Pan prezydent liczy na to, że pod wymogami nowej ustawy medialnej, którą parlament jest zobligowany uchwalić, nowe media publiczne, nowe media narodowe będą wizytówką na arenie Europy – podkreśliła minister Małgorzata Sadurska.

Celem ustawy jest zmiana zasad powoływania i odwoływania oraz zniesienie kadencyjności członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji działających w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dotychczasowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazane zostają ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a traci swą moc z dniem 30 czerwca 2016 r.

Za: http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,180,podpis-prezydenta-pod-nowelizacja-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji.html