Przeskocz do treści

Profesor Wiesław Binienda w Instytucie Fizyki UJ

Anna Maria Kowalska

23 maja 2012 roku o godz. 13.30 w Audytorium Henryka Niewodniczańskiego Instytutu Fizyki UJ odbył się (w ramach seminarium astrofizycznego) wykład profesora Wiesława Biniendy (Akron, Ohio): „Computer Simulations of High Energy Impact Events” („Symulacje komputerowe zderzeń wysokoenergetycznych”).

Licznie zebrani słuchacze (naukowcy, doktoranci i studenci uczelni technicznych wraz z zaproszonymi gośćmi) mieli okazję zapoznać się z charakterem badań i szczegółowych analiz, prowadzonych przez profesora na rzecz rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jak podkreśla Katarzyna Pawlak („Kolejni naukowcy potwierdzają wersję prof. Biniendy” Gazeta Polska Codziennie, piątek, 25 maja 2012) „wybitni naukowcy z polskich wyższych uczelni technicznych, którzy zapoznali się z badaniami prof. Wiesława Biniendy, dotyczącymi technicznych aspektów katastrofy smoleńskiej, wyrazili swoją aprobatę dla tych analiz i potwierdzają ich wiarygodność”. Komunikat, wydany przez zespół parlamentarny ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza prezentuje oświadczenie przyjęte przez naukowców, doktorantów i studentów polskich uczelni technicznych po spotkaniu w Krakowie. Czytamy w nim m.in. iż badania profesora Biniendy „(…) przesądzają (…) w sposób ostateczny, iż gdyby skrzydło samolotu uderzyło w brzozę, to z pewnością przecięłoby ją nie naruszając zdolności nawigacyjnych samolotu. Oznacza to, że katastrofa ta nie mogła zostać spowodowana na skutek ułamania skrzydła samolotu przez brzozę”. (Treść oświadczenia za: www.niezalezna.pl/28877-polscy-naukowcy-aprobuja-badania-biniendy)