Przeskocz do treści

Sukces zbiórki na rzecz Liceum Polonijnego

Młodzi Polacy z Kresów wciąż będą przyjeżdżać do Warszawy.

liceumpolonijne1Dzięki niezwykłemu poruszeniu i zaangażowaniu społecznemu Polaków we wsparcie szkoły polonijnej, uczniowie pochodzący z Kresów i ze Wschodu normalnie rozpoczną nowy rok szkolny. W dwa tygodnie udało się zebrać potrzebną kwotę 91 548 złotych!

Sukcesem zakończyła się akcja #TakaSytuacja mająca na celu zgromadzenie pieniędzy na opłacenie zaległych faktur za wyżywienie młodych Polaków ze Wschodu uczących się Liceum Polonijnym w Warszawie. Na apel dyrekcji odpowiedziało ponad ośmiuset Darczyńców wspierając symboliczną kwotą 36,75 zł zapewniającą jednemu uczniowi pięć posiłków lub jej wielokrotnością. Rekordzista przekazał darowiznę na kwotę 10 tysięcy złotych.

liceumpolonijne2- Gdyby nie wsparcie które otrzymaliśmy w ciągu ostatnich tygodni, we wrześniu nasza szkoła nie byłaby w stanie zapewnić komfortowych warunków naszym wychowankom. Jeszcze raz dziękuję za każdą złotówkę wpłaconą na rzecz akcji takasytuacja.info - powiedziała Ewa Petrykiewicz, dyrektor szkoły.

Wysokie koszty funkcjonowania szkoły to skutek niewystarczającego wsparcia ze strony państwa i samorządu, mimo wielu zabiegów. Szkoła musi wynajmować budynek i bursę dla uczniów, a zapewnienie wyżywienia zlecać firmie cateringowej. Dlatego bez gigantycznego zaangażowania, jakim wykazują się zwykli Polacy wspierający liceum finansowo – szkoły już dawno by nie było.

liceumpolonijne3Liceum Polonijne plasuje się na 44. miejscu w Warszawie w rankingu „Perspektyw”. W szkole obecnie uczy się ponad 100 uczniów wywodzących się z 8 krajów m.in. Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, czy Kazachstanu. Zdają maturę w języku polskim, chociaż czasami przyjeżdżając nie potrafią dobrze rozmawiać po polsku, to jednak czują się Polakami i swoja przyszłość wiążą z Naszą Ojczyzną. Szkoła nie pobiera czesnego za naukę i bursę, gdyż uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych Polskich rodzin ze Wschodu. Ich rodziców nie stać na ponoszenie opłat czesnego, szczególnie tych rodzin z terenów ogarniętych wojną.

Inicjatywę powrotu młodych Polaków do Ojczyzny można w dalszym ciągu wesprzeć przez stronę www.takasytuacja.info. Na koncie jest obecnie 117 638 złotych, a dodatkowe środki zostaną przekazane na doposażenie bursy uczniów w niezbędne łóżka, materace i kołdry.

(Od Redakcji): Materiały nadesłał p. Sebastian Kęciek, dziękujemy 😉