Przeskocz do treści

Bo świat należy do aktywnych... Fragmenty poradnika Agencji Informatyzacji i Rozwoju, dziękujemy AIiR za przesłanie tekstu 😉

aiirlogoAgencja Informatyzacji i Rozwoju zajmuje się pozyskiwaniem dotacji dla firm z funduszy europejskich. Wykorzystując nasze doświadczenie przedstawiamy poradnik, który w nieskomplikowany sposób wyjaśnia jak skorzystać z dotacji unijnych.

Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2014 - 2020 stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju. Jednak pozyskiwanie unijnych pieniędzy wiąże się z pewnymi obostrzeniami i koniecznością przestrzegania zasad w ogłaszanych konkursach.

Programy dotacyjne:
- 27 513,9 MLN EURO / Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- 8 614,1 MLN EURO / Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- 4 419,3 MLN EURO / Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
- 2 255,6 MLN EURO / Program Polska Cyfrowa
- 2 117,2 MLN EURO / Polska Wschodnia (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).
- 700,1 MLN EURO / Program Pomoc Techniczna

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 dla Polska przeznaczono 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w: badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Małopolski Program Regionalny / Lata 2007-2013 1 355 863 222 EUR

1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy - 162 841 230 EUR
2. Gospodarka regionalnej szansy - 163 708 698 EUR
3. Turystyka i przemysł kulturowy - 101 004 036 EUR
4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego - 418 336 457 EUR
5. Krakowski Obszar Metropolitalny - 175 397 053 EUR
6. Spójność wewnątrzregionalna - 175 183 804 EUR
7. Infrastruktura ochrony środowiska - 98 003 516 EUR
8. Współpraca międzyregionalna - 10 000 399 EUR
9. Pomoc Techniczna - 51 388 029 EUR

malopolskaMałopolska / Lata 2014-2020 2 878 215 972 EUR (il. szlakimalopolski.mik.krakow.pl)

1. Gospodarka wiedzy
2. Cyfrowa Małopolska
3. Gospodarcza Małopolska
4. Regionalna polityka energetyczna
5. Ochrona środowiska
6. Dziedzictwo regionalne
7. Infrastruktura transportowa
8. Rynek pracy
9. Region spójny społecznie
10. Wiedza i kompetencje
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
12. Infrastruktura ochrony zdrowia
13. Pomoc techniczna

Lata 2014 - 2020 to ostatni tak duży zastrzyk pieniędzy. Należy zrobić wszystko, by te środki wykorzystać w jak najlepszy sposób!

Wniosek / Przystępując do pisania wniosku należy mieć świadomość kilku ważnych rzeczy. Musimy poświęcić bardzo dużo czasu na przyswojenie niezbędnych informacji potrzebnych do napisania wniosku. Część z nich jest dostępna przy ogłaszaniu procedur konkursowych (i tu już musimy wykazać się wiedzą, czy dany konkurs jest rzeczywiście tym, w którym powinniśmy aplikować. Spora część niezbędnych informacji jest w formie odnośników, przytoczonych ustaw , do których trzeba dotrzeć i je przyswoić.

Dlatego czasem warto korzystać z firm specjalizujących się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej. Pisząc wniosek samodzielnie musimy się wykazać nie tylko znajomością przepisów szczegółowych, lecz również w części wniosku, czy biznesplanu zagadnieniami ekonomicznymi, a także dość daleko zaawansowaną wiedzą dotyczącą rozliczeń finansowych. Oczywiście to brzmi dość groźnie i w istocie bez pomocy specjalistycznej firmy lub biegłego księgowego będzie ciężko sobie z tym poradzić.

Zlecenia pisania wniosku / Firmy lub osoby zainteresowane staraniem się o dotację za pośrednictwem Agencji Informatyzacji i Rozwoju proszone są o wypełnienie ANKIETY na stronie internetowej: http://www.aiir.pl

Dokonamy bezpłatnych analiz i prześlemy Państwu informacje o możliwościach aplikowania o bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej. Zakres naszych usług to: sporządzenie wniosku o udzielenie dotacji z UE, monitorowanie funduszy rządowych i unijnych, doradztwo przy doborze programu finansującego, studium wykonalności, biznes plany, analiza finansowo-ekonomiczna, przygotowanie niezbędnych dokumentów, opieka merytoryczna podczas realizowanego projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

Kompletny tekst poradnika znajdą Państwo tutaj: http://www.aiir.pl/images/aiir.pdf