Przeskocz do treści

bapdlistSzanowny Panie Przewodniczący,
Dostojni Członkowie Krucjaty Różańcowej,
Drodzy Uczestnicy Konferencji "Powstań, Polsko!”

Żałuję bardzo, ale nie mogę być razem, w domu naszej Jasnogórskiej Pani i Polski Królowej. Chciałbym jednak zapewnić o duchowej łączności, a rankiem 16 stycznia odprawię Mszę św. w intencji Waszego spotkania. Ważne, iż odbywa się ono przy Sercu Matki.

A temat Konferencji jest wyjątkowo aktualny. Zdajemy przecież sprawę z tego, że współczesna technika daje mediom wyjątkowe możliwości oddziaływania na umysły ludzkie i także na sferę emocjonalną. Ostatnie dziesięciolecia ukazały nam, jak bardzo nowoczesne środki komunikacji między ludzkiej mogą być użyteczne i jak też mogą być groźne, uderzając w fundamenty moralności, a także usiłując niszczyć poczucie tożsamości, tej człowieczej jako takiej i tej katolickiej oraz polskiej.

Idea powołania i kształtowania Mediów Narodowych jest jak najbardziej słuszna. Jasna rzecz, że używając przymiotnika "narodowy" nie chcemy w ten sposób przeciwstawiać się innym narodom. Wprost przeciwnie. Niech kwitną wszystkie kwiaty. Niech wszystkie narody troszczą się o rozwój poszczególnych narodowości, gdyż to ubogaci ludzkość i w tej różnorodności tradycji, obyczajów i wartości - przyczyni się do ratowania ludzi przed monotonią, tak kulturową, jak i obyczajową.

Bogactwo narodowych doświadczeń i osiągnięć będzie ożywiało pomysłowość i wynalazczość, zdrową konkurencję w odkrywaniu tego, co piękne; w pomnażaniu tego, co dobre; w utrwalaniu tego, co prawdziwe! Niech nam w tym dziele dopomaga miłość, będąca natchnieniem do wszystkiego, co wartościowe; a motorem Miłosierdzie, wyzwalające jak najwięcej energii, ukierunkowanej na służbę bliźnim.

Oddany w Chrystusie!

Za: http://stowarzyszenierkw.org/2801-list-bp-antoniego-dydycza-do-uczestnikow-konferencji-ws-mediow