Przeskocz do treści

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

"Miały być Zimowe Igrzyska, a nie stać nas nawet na remont torów na Wielkiej Krokwi" - radni Prawa i Sprawiedliwości, na konferencji prasowej 22 lipca 2015 roku, o odwołanym Konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich oraz o zagrożonych zimowych zawodach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem: https://www.youtube.com/watch?v=IM_WcTqg5yM

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Kraków, dnia 3 stycznia 2013 r.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że na najbliższej sesji sejmiku województwa małopolskiego złożą projekt apelu radnych małopolskich w sprawie sprzeciwu wobec finansowania ze środków europejskich promocji ideologii gender oraz edukacji seksualnej wśród dzieci i młodzieży.

W treści projektu apelu czytamy m.in.: „W związku z trwającymi pracami nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, który określi w naszym województwie sposób wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020, wnosimy do Zarządu Województwa Małopolskiego zastrzeżenia, co do przekazywania środków na programy promujące ideologię gender”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUzależnienie przyznawania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego od działań promujących ideologię gender  jest nie tylko naganne samo w sobie, lecz gwałci zasady samej Unii Europejskiej zapisane w Traktacie Lizbońskim. Sprawy związane z wychowaniem i moralnością pozostawione mają być kompetencjom poszczególnych państw. Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być przeznaczone na dobro mieszkańców regionów, a w żadnym razie nie na propagowanie podejrzanych ideologii – mówił autor projektu apelu - radny Jarosław Szlachetka (na fotografii od prawej, radni: pp. Jarosław Szlachetka, Grzegorz Biedroń i Wojciech Grzeszek).

Projekt apelu ws sprzeciwu wobec promocji ideologii gender
autorstwa radnych Prawa i Sprawiedliwości

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec wprowadzania edukacji seksualnej do programów nauczania dla najmłodszych dzieci począwszy od tzw. „zerówki” i młodzieży szkolnej. Proces ten osłabia tradycyjny model małżeństwa oraz rodziny.

Dostrzegamy niebezpieczeństwa, które niesie z sobą ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Takie twierdzenie prowadzić może do wyniszczenia jednostki i rodziny, a w efekcie do deregulacji i destabilizacji całego naszego społeczeństwa. W tym miejscu podzielamy stanowisko Episkopatu Polski z listu pasterskiego skierowanego do wiernych w ostatnią Niedzielę Świętej Rodziny, że pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn atakuje się małżeństwo i rodzinę. Wprowadza się programy promujące ideologię gender, która ma na celu pozbawić ludzi tożsamości kobiecej i męskiej twierdząc, że płeć jest wyłącznie kwestią kultury i osobistego uznania.

Ideologię tę uważamy za szkodliwą. Zmuszanie dzieci, począwszy od wieku przedszkolnego do szkodliwej seksualizacji, kruszy bariery wstydu i stosowności, a przede wszystkim indoktrynuje młodych ludzi, łamiąc prawa rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci.

Jednocześnie w związku z trwającymi pracami nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, który określi w naszym województwie sposób wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020, wnosimy do Zarządu Województwa Małopolskiego zastrzeżenia, co do przekazywania środków na programy promujące ideologię gender.

Uzależnienie przyznawania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego od działań promujących ideologię gender jest nie tylko naganne samo w sobie, lecz gwałci zasady samej Unii Europejskiej zapisane w Traktacie Lizbońskim. Sprawy związane z wychowaniem i moralnością pozostawione mają być kompetencjom poszczególnych państw. Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być przeznaczone na dobro mieszkańców regionów, a w żadnym razie nie na propagowanie podejrzanych ideologii.

Zgłaszając powyższe zastrzeżenia apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o pozostanie w realizacji zajęć z wychowania w rodzinie przy dotychczasowych założeniach programowych.

Do Zarządu Województwa Małopolskiego wnosimy o stanowcze i odważne przeciwstawienie się bezprawnemu i oburzającemu szantażowi finansowemu, uzależniającemu dofinansowanie ze środków unijnych od działań promujących arbitralnie narzucaną, sprzeczna z naszymi przekonaniami, ideologię.

Otrzymują:

Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów RP
Minister Edukacji Narodowej
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego
Posłowie i Senatorowie RP
Episkopat Polski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Zarząd Województwa Małopolskiego