Przeskocz do treści

ksnsolidarnoscOświadczenie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji w górnictwie z dnia 13 stycznia 2015 roku

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” w pełni popiera protest górników w kopalniach Kompanii Węglowej przeciwko zawartym w rządowym programie restrukturyzacji górnictwa planom likwidacji kopalń i tysięcy miejsc pracy.

Obrona polskiego górnictwa, to obrona polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym elementu polskiej racji stanu.

KSN NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z górnikami i samorządowcami domagającymi się natychmiastowego odstąpienia od planów likwidacji kopalń, a wdrożenia tam programów naprawczych uzgodnionych ze związkami zawodowymi.

Bogusław Dołęga, przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

ksnsolidarnoscNiezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" / Zawsze razem w słusznej sprawie, bo... Zorganizowani mają lepiej 😉

Koleżankom i Kolegom z Krajowej Sekcji Nauki oraz Komisji Uczelnianej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie bardzo, bardzo dziękuję za poparcie, Mirosław Boruta, dr

Zorganizowani w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” mają zdecydowanie większe szanse na poprawę własnego, pracowniczego losu w tego rodzaju sytuacjach i nie tylko. Już z chwilą rejestracji zakładowa, międzyzakładowa organizacja związkowa nabywa pełni praw określonych w ustawie o związkach zawodowych, innych aktach prawnych oraz w Statucie i przepisach wewnątrzzwiązkowych.

alfabetn Jest bytem prawnym uprawnionym do reprezentowania zarówno zbiorowych jak i indywidualnych interesów i praw pracowniczych. W szczególnych sytuacjach może sięgnąć po spór zbiorowy w batalii o zbiorowe prawa pracowników.

Do dyspozycji ma doradców, ekspertów, prawników na poziomie regionalnym i krajowym. Może zawsze liczyć na fachową pomoc w negocjacjach zakładowego prawa pracy.

Ma prawo do informacji (art. 28 ustawy o związkach zawodowych). Podejmuje doraźne działania w imieniu pracowników zrzeszonych w Związku. Pracownik zrzeszony w NSZZ „Solidarność” korzysta z pełnej ochrony prawnej na wypadek indywidualnych sporów z pracodawcą.

Tekst za: http://test.solidarnosc-swietokrzyska.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=93