Przeskocz do treści

Maria Krakowska, Mirosław Boruta Krakowski

30 stycznia 2022 roku odszedł kapitan Konstanty Kopf, żołnierz Związku Jaszczurczego i Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Konstanty Kopf wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej - już przez 1939 rokiem - w Rzeszowie (części ówczesnego województwa lwowskiego), walczył z Niemcami, Rosjanami i Ukraińcami.

W latach 1946-1947 był osadzony w ubeckim więzieniu w Rzeszowie i torturowany m.in. poprzez rażenie prądem elektrycznym. Pomimo tortur nikogo nie wydał. Skończył studia prawnicze i socjologiczne.

Był prezesem Okręgu Małopolskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i przewodniczącym Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, redaktorem Biuletynu informacyjnego „Nasz Czyn” (fot. facebook.com/zznsz).

Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości i medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” (fot. p. Elżbieta Serafin).

11 lutego 2014 roku z p. kapitanem Konstantym Kopfem rozmawiali dr Mirosław Boruta oraz p. Magdalena Kuczek - doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Relację TV przygotował p. Stefan Budziaszek: https://www.youtube.com/watch?v=NrZIuETwsBM

Najpierw jesteśmy Polakami...

11 lutego 2014 roku, na krótko przed tegorocznymi obchodami Święta Żołnierzy Niezłomnych, rozmawialiśmy z p. kapitanem Konstantym Kopfem - żołnierzem m.in. Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych. P. kapitan Konstanty Kopf wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej już przez 1939 rokiem w Rzeszowie (części ówczesnego województwa lwowskiego), obecnie jest przewodniczącym Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Rozmawialiśmy oczywiście o II Rzeczypospolitej, latach wojny, PRL-u i obecnym okresie w historii Polski, ale także i o ruchu narodowym, umiłowaniu Ojczyzny, polskich wartościach kulturowych: Bogu i kościele, rodzinie i domu, narodzie i państwie. O polskości w konfrontacji z innymi narodami, sąsiadami Polski i idei europejskiej, gdzie lewacki plan zastąpił wspaniałe chrześcijańskie fundamenty i koncepcję Europy Państw oraz o… polskich przywódcach. A w nawiązaniu do tego ostatniego tematu, także i o tym na kogo głosować w nadchodzących wyborach 😉
https://www.youtube.com/watch?v=NrZIuETwsBM