Przeskocz do treści

maciejmichalowskiMaciej Michałowski

Na dzisiejszej konferencji prasowej Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie zaprezentowało kandydatów do Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kandydatów przedstawili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, profesorowie: Ryszard Terlecki i Krzysztof Szczerski.

kandydacifm1Są z nami osoby, które od pewnego czasu aktywnie włączają się w sprawy Krakowa. Na naszych listach są nie tylko członkowie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, ale także osoby działające w różnych organizacjach społecznych i naukowych – powiedziała Małgorzata Popławska, przewodnicząca FM PiS w Krakowie.

Prof. Ryszard Terlecki podkreślił rolę jaką odgrywają osoby młode w polityce. Zwrócił uwagę, że listy Prawa i Sprawiedliwości to połączenie doświadczenia i gruntownej znajomości problemów mieszkańców Krakowa z młodością, energią i bardzo wysokimi kompetencjami. Zaznaczył, że młodzi kandydaci Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się na miejscach dających duże szanse na zdobycie mandatu. Pytany ile z tych osób ma szansę dostać się do Rady Miasta Krakowa, poseł Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, że liczy na 3 do 5 mandatów.

kandydacifm2Zdaniem prof. Krzysztofa Szczerskiego wejście do samorządu ludzi młodych jest szczególnie ważne teraz w obliczu zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kraków w 2016 r. na miesiąc będzie „najmłodszym miastem świata”. Dobrze, że młodzież będzie mogła współdecydować o organizacji tego wydarzenia – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości. Na pytanie jakimi głównymi problemami chcieliby się zająć młodzi kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Popławska odpowiedziała, że podstawowym problemem jest praca. Co prawda bezrobocie w samym Krakowie jest niższe niż w województwie małopolskim, ale praca ta dla młodzieży jest często niepewna i niedająca możliwości rozwoju i stabilnego życia w mieście. Skutkiem tego wiele osób emigruje. Z Małopolski w ostatnich latach wyemigrowało prawie 200 tys. osób, głównie osób młodych. Ponad połowa wszystkich bezrobotnych w województwie to osoby poniżej 34 roku życia. Nie widzieli przyszłości tutaj i wyemigrowali za pracą. Rządzący nie potrafili stworzyć im warunków na godne życie. Na zakończenie przewodnicząca Forum Młodych PiS w Krakowie powiedziała, że młodzi kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, będą chcieli zajmować się problemami wszystkich mieszkańców Krakowa. Nie dzielą ich na młodszych i starszych.

prawoisprawiedliwosc3Poniżej przedstawiamy listę kandydatów Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie do Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W wyborach do Rady Miasta Krakowa wystartują:
- okręg 1, miejsce 2 – Małgorzata Popławska, ekonomistka i germanistka, zawodowo pracuje jako analityk banku, przewodniczącą Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie,
- okręg 3, miejsce 3 – Maciej Michałowski, mgr inż. budownictwa Politechniki Krakowskiej i Politechniki Częstochowskiej, wiceprzewodniczący FM PiS, asystent poseł na sejm RP Barbary Bubuli,
- okręg 3, miejsce 11 – Wojciech Pasiowiec, student historii na Uniwersytecie Papieskim i nauk politycznych na UJ,
- okręg 4, miejsce 5 – Anna Miłowska, studentka prawa i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Logiki Prawniczej,
- okręg 4, miejsce 7 – Dariusz Pietruszka, politolog, asystent Posła na Sejm RP prof. Włodzimierza Bernackiego,
- okręg 5, miejsce 5 – Patrycja Więcławek, studentka politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym,
- okręg 6, miejsce 8 – Adrian Orłowski, Student Ekonomii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, były praktykant w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
- okręg 6, miejsce 11 – Jakub Cieśla, student zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim, przedsiębiorca, piłkarz Hutnika Kraków,
- okręg 7, miejsce 9 – Dawid Liszka, student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, prezes Stowarzyszenia Czas dla Nowej Huty i klubu piłkarskiego Victoria Kraków.
W wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, z ostatniego miejsca na liście PiS w okręgu krakowskim wystartuje językoznawca, absolwent Uniwersytetu w Lejdzie w Holandii, doktorant UJ, Szymon Huptyś.

annamariamilowskaAnna Maria Miłowska

W Klubie Pod Jaszczurami 20 marca 2013 miała miejsce debata na temat legalizacji związków partnerskich. Było to pierwsze po kilkumiesięcznej przerwie spotkanie organizowane przez Krakowskie Debaty Polityczne, niegdyś w Klubie Artefakt, tym razem w nowym miejscu, w nowej formule i z nowymi ludźmi. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele krakowskich młodzieżówek: Wojciech Pogan (Stowarzyszenie Młodzi Demokraci), Małgorzata Popławska (Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości), Katarzyna Jaworska (Federacja Młodych Socjaldemokratów), Adrianna Siudy (Ruch Młodych) oraz Wojciech Bąk (Klub Młodych Solidarnej Polski).

20130320jlW pierwszej części młodzi ludzie (fot. Jan Lorek) zaprezentowali swój punkt widzenia, który w dużej mierze odpowiadał poglądom partii politycznych jakie reprezentują. Przeciwnicy legalizacji  związków partnerskich przytoczyli szereg argumentów: niezgodności projektu ustawy z konstytucją, powielaniu już istniejących regulacji.

Natomiast argumenty za odnosiły się np. do nabycia praw do informacji w szpitalu o stanie zdrowia partnera czy prawa do organizowania pochówku. Szczególnie widoczna była polemika zwolenników legalizacji związków partnerskich z przedstawicielką FM PiS, która prezentowała swoje racje powołując się na m.in. opinię Sądu Najwyższego, art. 115 k.k., art. 691 ust. 1 k.c.

W drugiej części debatujący musieli zmierzyć się z pytaniami zadawanymi przez licznie przybyłą publiczność. Kierowane były głównie do reprezentantów popierających legalizację związków partnerskich. Najwięcej pytań padło pod adresem przedstawicielki Ruchu Młodych. Zebranych interesowały dalsze kroki Ruchu Palikota na rzecz praw innych mniejszości. Pytano, czy kolejne działania tej partii będą zmierzały do zalegalizowania np. zoofilii lub pedofilii. W ogólnikowej odpowiedzi reprezentantka RM oświadczyła, że RP nie zamierza popierać tych mniejszości, które łamią wolność innego człowieka.

O kulturalny i rozrywkowy przebieg debaty zadbał prowadzący – Wojciech Czabanowski.