Przeskocz do treści

W Archikatedrze Wawelskiej żegnamy stary rok…

miroslawborutaMirosław Boruta

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do Katedry nie można bez wzruszenia.
Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku,
bo zawiera się w niej – jak w mało której katedrze świata – ogromna wielkość,
którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.
Arcybiskup Metropolita Krakowski Karol Wojtyła, 8 III 1964

W dniu Świętego Sylwestra I, papieża, bisko setka Krakowian i Gości naszego miasta pożegnała w Archikatedrze Wawelskiej odchodzący – 2012 rok. Liturgii Mszy Świętej o 16:30 na zakończenie roku kalendarzowego przewodniczył ksiądz biskup Jan Szkodoń. Koncelebransami byli m.in.: ksiądz prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz Archikatedry Wawelskiej, ksiądz infułat Jan Bielański i ksiądz profesor Jan Urban.

SPo Mszy Świętej, adorując Najświętszy Sakrament i śpiewając hymn „Ciebie Boga wysławiamy” przepraszaliśmy za popełnione grzechy i winy oraz dziękowali za otrzymane dobrodziejstwa z nadzieją, że w przyszłym roku na Wawelskim Wzgórzu będzie nas więcej. Należy życzyć sobie, aby w tym czasie i w tym miejscu pojawiały się także władze Miasta Krakowa, może już od przyszłych wyborów? Ot, takie życzenia 😉