Przeskocz do treści

Wawelska Pasterka

krakowniezaleznymkInformacja własna

Fotografie w tekście: Mirosław Boruta.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona (Iz 9,1-3.5-6).

STa najbardziej znana i najważniejsza Pasterka Polaków – Wawelska, rozpoczęła się kwadrans przed północą biciem Dzwonu Zygmunta. W tym niezwykłym miejscu, jakim jest Katedra Wawelska, kolebka narodu i ducha polskiego staliśmy (setki Krakowan i Gości Naszego Miasta) - tak jak przy żłóbku nowonarodzonego Jezusa Chrystusa - przy wszystkim co się nań składa. Przy ołtarzu, przed którym koronowani byli polscy królowie, przy  doczesnych szczątkach naszych świętych, przy sarkofagach naszych królów, naszych wodzów, naszych  wieszczów, naszych biskupów, naszego marszałka, naszego prezydenta - to wszystko, największa chwała Narodu Polskiego jest tutaj.

SPrzewodniczący koncelebrze ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wyraził nadzieję, że Boże Narodzenie i towarzysząca mu atmosfera pozwoli przezwyciężyć podziały w które obfituje nasze życie społeczne i polityczne. "Jesteśmy przecież dziećmi jednego Boga, a Jezus Chrystus jest Bratem nas wszystkich, niezależne od naszych przekonań, postaw i przynależności... W noc betlejemską cała ludzkość otrzymała największy, niewyobrażalny Dar. Otrzymaliśmy dar Boga, który stał się człowiekiem. Ten Dar jest dla każdego pokolenia, dla każdego człowieka".

SMetropolita krakowski przypomniał, że styl Jezusa to "styl prostoty, ubóstwa i pokory" i że na ten styl uwrażliwia nas od dziewięciu miesięcy papież Franciszek. Uwrażliwia w pierwszym rzędzie biskupów, kapłanów, osoby zakonne, ale także wszystkich chrześcijan, bo wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej pojętnymi uczniami Mistrza z Nazaretu".

Homilię zakończyły pozdrowienia i życzenia dla obu papieży - Franciszka i Benedykta XVI, ludzi sprawujących publiczną służbę oraz wszystkich wiernych w Polsce i na obczyźnie. A także życzenia na ten Nowy - 2014 - Rok, rok przyjęcia Jana Pawła II do grona Świętych. Gaude, mater Polonia, prole fecunda nobili.