Przeskocz do treści

Ważny list Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Kraków, 22 X 2013 r.

Minister Sprawiedliwości
Marek Biernacki
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy: lustracji, reformy i naprawy sądownictwa.
 
szzaklogoOkręgowy Zjazd Delegatów Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Małopolska zebranych na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym zwraca się do Pana Ministra o przygotowanie projektów ustaw gwarantujących głęboka reformę i naprawę wymiaru sprawiedliwości.

W tej sprawie jesteśmy jednomyślni z Porozumieniem Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, którego jesteśmy uczestnikiem. Obecny katastrofalny stan sądownictwa spowodował, że Polska i jej obywatele są pozbawieni skutecznej ochrony prawnej,  a sprawiedliwość jest praktycznie nieosiągalna dla podsądnych.

Żeby nie być gołosłownym warto wspomnieć, że publikacje prasowe mówią o ochronie zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP, o rażących błędach sędziów, fałszowaniu protokołów, bezprawnych wyrokach, skazywaniu na wysokie kilkuset tysięczne grzywny dziennikarzy lub osoby publiczne za korzystanie z wolności słowa. Wykorzystuje się do tego prawo z czasów komunistycznego zniewolenia uchwalone w okresie stanu wojennego.

Konkretne przykłady zbrodniarzy komunistycznych tj. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka pokazują, że sądy odmawiają w ogóle ścigania głównych zdrajców i oprawców narodu polskiego. W tych procesach do których dochodzi  stalinowscy oprawcy i funkcjonariusze służb specjalnych PRL są uniewinniani lub zapadają wyroki w zawieszeniu.

Również Trybunał Praw Człowieka zauważył te fakty i orzekł, że Polska naruszyła europejską Konwencję Praw Człowieka, że postępowanie w sprawie zbrodni komunistycznej zamordowania Grzegorza Przemyka trwało zbyt długo, popełniono błędy, które świadczą o poważnych niedociągnięciach w funkcjonowaniu polskiego systemu sądowego i Polska musi zapłacić  20 tys. euro odszkodowania. A przecież inne postępowania sądowe w podobnych sprawach wydają jeszcze gorsze świadectwo wymiarowi sprawiedliwości, który powinien raczej być nazwany organem ochronnym zbrodniarzy i wymiarem niesprawiedliwości.

Innym przykładem  fatalnego stanu sądownictwa jest umarzanie spraw, kiedy  dochodzi do obrażania narodu polskiego  np. w artykule prasowym, że : „Polacy sami sobie zgotowali obozy koncentracyjne, komory gazowe i getta”,  sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie pani Katarzyna Wysokińska-Walenciak w orzeczeniu z dnia 12.04.2013 r., stwierdza, że te ewidentne kłamstwa nie znieważają Narodu Polskiego, że nie wypełniają kryteriów art. 133 KK.. Jeżeli to sformułowanie nie znieważa Narodu Polskiego, w  takim razie nic nie znieważa.

Przykładów krzyczącej niesprawiedliwości w sądach są tysiące, a może dziesiątki tysięcy, jeżeli by wziąć pod uwagę sprawy karne, kiedy to zamyka się w więzieniach ludzi za kradzież bułki lub batonika, natomiast na miejsce w więzieniu czeka 50 tys. groźnych przestępców.

Wiemy, że sprawa reformy sądownictwa  należy do Pana.  Opieramy się tu na piśmie  z Kancelarii Senatu BKS/DPK-132/27234/13 WW, które jasno to stwierdza,  i tu cytujemy z pisma do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych: „Odnosząc się do proponowanych przez Państwa podjęcia prac legislacyjnych dotyczących reformy sądownictwa i prokuratury, to należy podkreślić, że w pierwszej kolejności to resorty branżowe (Ministerstwo Sprawiedliwości) powinny tworzyć rozwiązania do systemowych zmian w poddanych ich kompetencjom działach prawa, konsultować je z zainteresowanymi podmiotami i wypracowywać regulacje służące założonym celom”.

Reasumując, ponieważ nie mamy w Polsce państwa prawa, ponieważ wymiar sprawiedliwości jest tylko skorumpowaną bezwładną atrapą, tego co musi istnieć i musi być podstawą  bezpieczeństwa każdego obywatela, wzywamy Pana Ministra do natychmiastowego podjęcia prac legislacyjnych w porozumieniu z Sejmem, które rozpoczną proces leczenia sądownictwa.

Oczekujemy od Pana osobiście uczciwej i merytorycznej odpowiedzi, a nie wykrętów, które piszą do nas Pana podwładni. Uważamy, że jako byli żołnierze Armii Krajowej i Żołnierze Niezłomni więzieni i torturowani w latach komuny zasługujemy na szacunek obecnych władz III Rzeczypospolitej Polskiej.

Będziemy oczekiwać tej odpowiedzi ze względu na cały Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ale także, aby podzielić się z całym społeczeństwem Pana wizją reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu
Delegatów Okręgu Małopolska SZŻAK
dr Janusz Kamocki