Przeskocz do treści

Dotyczy zaangażowania wszystkich europosłów w sprawę reparacji wojennych od Niemiec.

My zgromadzeni na corocznym opłatku, zarówno szeregowi członkowie jak i będący członkami władz statutowych Światowego Związku apelujemy do Pana Premiera, aby spowodował uruchomienie wszelkich dostępnych środków nacisku na rząd niemiecki w sprawie rozpoczęcia wypłaty odszkodowań za II wojnę światową. Uważamy iż taki nacisk powinni też wspierać wszyscy polscy europosłowie zasiadający w europarlamencie.

Proponujemy, aby każdy polski europoseł na zakończenie swojej wypowiedzi w europarlamencie wypowiadał następujące zdanie: "A poza tym uważam, że Niemcy muszą wypłacić Polsce reparacje wojenne za popełnione w czasie II wojny światowej zbrodnie ludobójstwa na ponad 5 mln polskich obywateli, za grabież i zniszczenie całego kraju". Żaden z europosłów, który nie będzie stosował tej maksymy, nie powinien być wybrany na kolejną kadencję.

Ta sama zasada powinna dotyczyć posłów i senatorów RP. Sprawa odszkodowań nie powinna dzielić Polaków, a wprost przeciwnie powinna ich łączyć. Musimy reparacje wyegzekwować od Niemców, bo tego wymaga sprawiedliwość i pamięć milionów naszych obywateli zamordowanych w okrutny sposób. Jest to po prostu nasz obowiązek. Sprawa reparacji wojennych nie jest tylko sprawą rządu, jest sprawą każdego Polaka. A ich wypłacenie będzie prawdziwym epilogiem II wojny światowej.

W wypadku dalszego odrzucania naszych roszczeń przez Niemcy, proponujemy zatrudnić duże amerykańskie kancelarie prawne. Niemcy nie mogą dłużej pozostawać bezkarne i muszą odpowiedzieć materialnie za popełnione zbrodnie.

Grzegorz Surdy - prezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK
Krzysztof Bzdyl - członek Prezydium Okręgu ŚZŻAK

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Zarząd Okręgu Małopolska

Kraków, 17.07. 2021 r.

Pan Premier RP Mateusz Morawiecki
00-583 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 1/3

Szanowny Panie Premierze,

My delegaci kół i członkowie władz Okręgu Małopolska zebrani na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie kroków prawnych wobec państwa niemieckiego, aby otrzymać należne Polsce reparacje wojenne.

Niemcy zamordowali blisko 6 milionów polskich obywateli, a cały kraj legł w gruzach. Do tej pory tych gigantycznych strat nie udało się zlikwidować np. w samej Warszawie dopiero teraz w 77 lat po zburzeniu Warszawy przez Niemców dojdzie do odbudowania w centrum Warszawy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Państwo niemieckie nie uważało za stosowne zrekompensować strat i zwrócić Polsce dóbr wywiezionych w dziesiątkach tysięcy wagonów. Nie chcemy tu wchodzić w szczegóły tej materii, które zapewne Pan zna dokładnie z raportu Parlamentarnego Zespołu pod kierownictwem posła Arkadiusz Mularczyka ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce. Poseł Mularczyk stwierdził w dniu 19.12.2019 r., że raport ws. strat wojennych Polski "jest w zasadzie gotowy. – Natomiast jesteśmy na etapie dosyć żmudnego tłumaczenia tego raportu na języki obce". Nadszedł czas, aby wystąpić do Niemiec z żądaniem rekompensaty. Czas rozpocząć egzekucje należnych Polsce reparacji.

Niemcy mają obowiązek nie tylko moralny i polityczny ale także prawny do wypłaty odszkodowań Polsce. Nie tylko nie wywiązali się z tego obowiązku, ale nawet ochraniali przed sądami innych krajów zbrodniarzy niemieckich winnych zbrodni ludobójstwa i pospolitych przestępstw jak rabunki, mordy, gwałty i kradzieże. Taki pierwszy lepszy przykład to Heinrich Friedrich Reinefarth, znany jako Heinz Reinefarth – niemiecki wojskowy, od 1932 członek NSDAP, SS-Gruppenführer i Generalleutnant der Waffen-SS. Zbrodniarz niemiecki, odpowiedzialny za liczne zbrodnie wojenne, popełnione na cywilach podczas tłumienia powstania warszawskiego. Odpowiedzialny za mord na 50 tys. mieszkańców Woli w tym kobiet, dzieci i starców. Po wojnie był cenionym burmistrzem w Westerland na wyspie Sylt i posłem do Landtagu.

To, że Niemcy uchwalili prawo zwalniające ich od odpowiedzialności finansowej nie może powstrzymywać Pana Premiera od działania. Od odpowiedzialności za masowe zbrodnie ludobójstwa i zniszczenie całego kraju, a przez to spowodowanie również 50 letniej okupacji Polski przez Sowietów nie chroni żaden immunitet. Żadne państwo, również niemieckie nie ma immunitetu od takich zbrodni. Niemcy przekonali się o tym w Norymberdze. Większość swoich zbrodniarzy, być może nawet ponad 90%, państwo niemieckie powstałe po klęsce 1945 r. uchroniło przed karą i za to też powinno odpowiedzieć, przynajmniej finansowo. Dawanie sobie przez Niemcy prawa do bezkarności i wyłączenia od roszczeń kompromituje Niemcy.

To Niemcy współdziałając z Rosją Sowiecką doprowadziły do zniszczenia państwa polskiego, a następnie do 45 letniej okupacji Polski przez Sowietów. Spotykamy się z twierdzeniem, że Polska w 1953 r. zrzekła się roszczeń wobec Niemiec. Jest to nie do przyjęcia. Wtedy Polska była pod okupacją sowiecką i pozbawiona możliwości podejmowania suwerennych decyzji. Nawet odszkodowania dla Polski były przekazywane Sowietom i to Sowieci mieli decydować o ewentualnym przekazywaniu ich Polsce. Jest rzeczą oczywista, że tak traktuje się tylko okupowane państwa.

Panie Premierze, Polska musi się przestać bać silnych Niemiec, bo inaczej skończymy jako państwo marionetkowe, jako klient Niemiec. Należałoby rozpocząć rozmowy na najwyższym szczeblu o wysokości reparacji do zapłacenia przez Niemcy i konkretnych terminach spłat. Każde państwo ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Państwo niemieckie nie może być wyjątkiem. Raport w sprawie wysokości odszkodowania od Niemiec dla Polski za zniszczenia podczas II wojny światowej jest gotowy i należy go opublikować. Czekamy więc na wykonanie tej decyzji politycznej, Niemcy muszą zapłacić. To jest być może ostatni moment. Bo jeżeli nie teraz to kiedy ? Jeżeli nie ten rząd to który ? Prawdziwy epilog II wojny światowej nastąpi dopiero po wypłaceniu przez Niemcy reparacji wojennych.

Apelujemy do Pana Premiera o sformułowanie i postawienie oficjalnych żądań reparacyjnych. Rząd Polski ma w tej sprawie silne poparcie społeczne i nas członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kombatantów i weteranów kolejnych konspiracji. Oczekujemy też na uczciwą i merytoryczną odpowiedź.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu - mjr Jacek Plater

Kraków, 6 sierpnia 2019 roku

Światowy Związek Żołnierz Armii Krajowej Okręg Małopolska w całej rozciągłości zgadza się z krytyczną oceną ideologii LGBT dokonaną przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku w kazaniu w Bazylice Mariackiej. Jest to nowe neomarksistowskie, tęczowe zagrożenie dla Rodziny, Polski i Kościoła. Ideologia LGBT jest podobnie zakłamana jak komunizm, a na miejscu Boga stawia ateizm, żądze, zboczenia i dewiacje. Jest to zdecydowana mniejszość społeczeństwa, ale za to bardzo krzykliwa i agresywna. Robią wszystko, aby zastraszyć większość, pozbawić ją prawa do wygłaszania normalnych poglądów i narzucić jej swoje zboczenia jako normę.

To tęczowe zagrożenie dla naszych wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna, którymi kierujemy się w życiu, z każdym dniem narasta. Dlatego my członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kombatanci i środowiska niepodległościowe jesteśmy wdzięczni za powiedzenie prawdy o zagrożeniach dla Ojczyzny.

Stoimy murem za arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

Podpisali: Ryszard Brodowski – prezes ŚZŻAK Okręg Małopolska, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej / Wiceprezes i członkowie Zarządu Okręgu Małopolska ŚZŻAK / Środowiska kombatanckie i niepodległościowe

Kraków, 4 lipca 2019 roku

Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej / Okręg Małopolska wyrażają uznanie i wdzięczność obywatelom Krakowa za udział w konsultacjach społecznych w sprawie upamiętnienia Armii Krajowej, w których olbrzymia większość opowiedziała się za „Wstęgą Pamięci” zlokalizowaną pod Wawelem. Jest to kolejny wyraz woli mieszkańców Krakowa podtrzymujący wcześniejsze uchwały Rady Miasta Krakowa w tej materii.

W tej sytuacji uważamy, że dalsza dyskusja w postaci panelu obywatelskiego jest całkiem zbędna. Liczymy, że uroczyste odsłonięcie „Wstęgi Pamięci” nastąpi 27 września br., w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i jego Sił Zbrojnych.

Za Zarząd, Jacek Broel-Plater, wiceprezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK

Kraków, 7 czerwca 2018

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Prof. dr hab. Leszek Żukowski
00-108 Warszawa, ul. Zielna 39

pokinnowePorozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest zaniepokojone faktem zajmowania najwyższych stanowisk w otoczeniu Pana Prezesa, czyli w Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK przez wieloletnich członków PZPR, wyższych oficerów LWP, agenta WSW, czy członka najwyższych władz PRL będącego w jednej organizacji z wysokimi rangą przedstawicielami PZPR, w tym generała z WRON.

Te fakty są dokładnie opisane przez dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, w artykule „Światowy Związek Żołnierzy…PRL” w najnowszym numerze tygodnika „Do Rzeczy”.

Nasze Porozumienie skupia organizacje kombatanckie i niepodległościowe, a warunkiem uczestnictwa w nim jest niekomunistyczny rodowód danego stowarzyszenia. Do tej pory uważaliśmy ŚZŻAK za organizację głęboko patriotyczną, odcinającą się od jakichkolwiek związków z PRL i z ludźmi tworzącymi komunistyczny system. Chcielibyśmy tak dalej uważać.

Z treści artykułu wynika, że wiceprezes Związku ds. organizacyjnych Marek Cieciura to wieloletni członek i sekretarz PZPR donoszący na sąsiada, sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK Ryszard Dorf był od najmłodszych lat zaangażowany w działalność komunistyczną, w pełni wcielając w życie tę ideologię, a także tajnym współpracownikiem WSW. Obniża to zaufanie do obecnych władz Waszego Związku. Poza tym wszystkim takie osoby zgodnie z §12. Statutu nie mogą być członkami ŚZŻAK. Takich informacji jest w artykule o wiele więcej.

Chcielibyśmy mieć jak najlepszą opinię o Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dlatego apelujemy o udzielenie nam pełnej odpowiedzi na zarzuty podniesione przez dr. hab. S. Cenckiewicza. Mamy nadzieję, że Pan Prezes podejmie właściwe decyzje i zgodnie ze Statutem dokona niezbędnych zmian personalnych w Prezydium i w innych strukturach organizacji.

Przewodniczący Porozumienia, Krzysztof Bzdyl
Sekretarz Porozumienia, Edward Wilhelm Jankowski

krakowniezaleznymkInformacja własna

We wrześniu obchodzimy potrójną rocznicę. Upływa 77 lat od napaści Niemców (1 września) i napaści Rosjan (17 września) na Polskę oraz powstania Służby Zwycięstwu Polski.

davZ tej okazji - 2 września 2016 roku - Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprosiły Kombatantów i Weteranów, a także Krakowian i Gości Naszego Miasta na uroczyste spotkanie. Wydarzenie rozpoczęło słowo oraz modlitwa w intencji niemieckich i rosyjskich Ofiar II wojny światowej, którą poprowadził Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

davPonadto w uroczystości wzięli udział m.in. pp. minister Jan Józef Kasprzyk (p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), Józef Gawron (Wicewojewoda Małopolski), Kazimierz Barczyk (przewodniczący Rady Muzeum i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego), prof. dr hab. Leszek Żukowski (prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej), mjr adw. Ryszard Brodowski (prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej), harcmistrz kpt. Władysław Zawiślak (przewodniczący oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów), Kazimierz Świst (prezes Zarządu Oddziału w Krakowie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych) i prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie).

davUroczystość uświetnił występ Chóru Mariańskiego oraz miłego, niespodziewanego Gościa, p. Katy Carr, śpiewającej "brytyjskiej ambasador polskości i polskiego wysiłku zbrojnego w czasie II wojny światowej". Przy tej okazji wiele braw zebrali także przedstawieni publiczności p. Alexander Smaga z Wiednia (architekt, autor projektu Ogrodu Pamięci Narodowej z Pomnikiem Pamięci Armii Krajowej - otwarcie zaplanowano na 3 maja 2017 roku) i p. prof. Mirosława (Mira) Modelska-Creech z Chicago, historyk z Georgetown University w Waszyngtonie i wieloletni ekspert i tłumacz w administracji Departamentu Stanu Białego Domu i Pentagonie.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia pamiątkowych zdjęć. Ich autorem, podobnie jak tych, zamieszczonych powyżej, jest p. Mirosław Boruta:
https://goo.gl/photos/9k4YRAgxS77HXmM66

Szanowni Państwo,
publikujemy Apel w obronie księdza Jacka Międlara. Jeżeli Państwo aprobują jego tekst, to autorzy proszą o wydrukowanie go i podpisywanie się pod nim. Proszą także, by podpisane egzemplarze przesyłać na adres: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej / Koło Śródmieście / 31-540 Kraków / ul. Rzeźnicza 2a.

Apel w obronie księdza Jacka Międlara do:
Episkopatu Polski
Zgromadzenia Księży Misjonarzy

szzaklogoŚrodowiska patriotyczne i wszystkie ruchy niepodległościowe, którym leży na sercu los naszej Ojczyzny, zaniepokojone nasilającymi się atakami elementów antypolskich i antykościelnych na Naród Polski i wiarę katolicką – stajemy w obronie ks. Jacka Międlara.

Ksiądz Jacek Międlar odważnie mówi o niebezpieczeństwie zagrażającym duchowi naszego narodu. Płynie ono ze strony sił szatańskich, które ogarnęły całą Europę i świat. Ksiądz Jacek Międlar w przeciwieństwie do wrogich sił lewackich, które wprost z trybuny sejmowej nawołują do „dorzynania watahy”, czy też do „uciszenia księdza” – czyli wprost wyeliminowania go – modli się za Ojczyznę i swoich prześladowców.

Jako ksiądz katolicki zgodnie ze swoim sumieniem i przysięgą, którą składał przed Bogiem jest zobowiązany być w prawdzie i głosić prawdę, aby mógł dokonać się cud przemiany serc naszego narodu.

ksjacekmiedlarcmNaród Polski, tak bardzo związany z Kościołem i wiara katolicką, zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie, (Polonia semper fidelis) bardzo potrzebuje teraz wiernych, odważnych i dobrych pasterzy. Takim pasterzem jest właśnie ksiądz Jacek Międlar.

Każdy naród ma prawo i obowiązek bronić się przed obcą pogardą i własnym zwątpieniem.

Stąd zwracamy się z apelem do Episkopatu Polski i Zgromadzenia Księży Misjonarzy o wzięcie w obronę księdza Jacka Międlara i przywrócenie mu wszystkich należnych praw z tytułu jego posługi kapłańskiej.

Podpisy:

Kraków, dnia 14 maja 2016 roku: Rezolucja przyjęta przy trzech głosach wstrzymujących w dniu 14.05.2016 r. w czasie corocznego Zjazdu Sprawozdawczego Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na wniosek członka Prezydium Zarządu Okręgu Krzysztofa Bzdyla.

szzakomMy delegaci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zebrani na corocznym Zjeździe, wypełniając nasze obowiązki konstytucyjne, jak i realizując nasze cele statutowe popieramy rządy Prawa i Sprawiedliwości, które przynoszą ze sobą tak usilnie oczekiwaną przez większość społeczeństwa, dobrą zmianę.

Przez osiem lat Polska była traktowana przez Platformę Obywatelską i PSL, jak ich folwark, eksploatowany cynicznie i bezgranicznie. Audyt przedstawiony w ubiegłym tygodniu w Sejmie pokazał obraz państwa rozkradanego bezlitośnie przez koterie partyjne. Zdobytym łupem te partie z chęcią dzieliły się z zachodnimi bankami i wielkimi korporacjami. Dobro zwykłego obywatela i dobro państwa nie istniało dla nich. Okradano Państwo Polskie, czyli nas wszystkich, na setki miliardów złotych.

Równolegle łamano bezkarnie prawo tak jak za czasów komuny. Inwigilowano bezprawnie dziennikarzy, księży, blogerów, polityków opozycji i manifestantów protestujących przeciwko skorumpowanej władzy. Policja i prokuratura prowadziła sprawy karne za działalność patriotyczną. Sprawy bezpieczeństwa państwa były lekceważone. Niszczono zdolności obronne państwa.

Dzisiaj te same osoby, które niszczyły Polskę, łamały prawo i konstytucję mają czelność swoimi grzechami obciążać wybraną w demokratycznych wyborach obecną ekipę. Stają na czele manifestacji włącznie z Komitetem Obrony tego co było, tego bezprawia i korupcji. Na ten bezmiar kłamstw i oszczerstw – na szczęście- nabiera się coraz mniej ludzi.

My, delegaci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej apelujemy do obecnego rządu o dalsze kontynuowanie reformy państwa i nie uleganie jazgotowi złodziei, Targowiczan i ludzi ogłupionych, i zaślepionych przez judaszowe media. Państwo Polskie musi faktycznie istnieć. Zbudujemy razem taką Polskę o której marzyli żołnierze Armii Krajowej, patriotyczną, uczciwą, sprawiedliwą i solidarną.

Podpisał Sekretarz Zjazdu - Piotr Kaczor
Delegatów obecnych – 29

Szanowni Państwo! Dear Sirs!

aktomySwoim wpisem oddajesz hołd bohaterom i budujesz największy pomnik wirtualny Armii Krajowej na świecie! 17 stycznia o godz. 02:00 rozpoczęliśmy AKcję na cześć pierwszego udanego desantu Cichociemnych 16 lutego 1942 roku. Kulminacja akcji nastąpi 16 lutego 2016 roku, w rocznicę desantu o godz. 02:00 / http://popieramak.pl / Bądź z nami!

We are creating the largest virtual World War Two Memorial in the world dedicated to the Allied Polish Home Army resistance, the largest Underground Army in occupied Europe counting over 350 000 soldiers. 17.01.2016 until 16.02.2016, commemorating the first successful parachute of agents into occupied Poland in 1942 / http://popieramak.pl / Be part of it!

Z serdecznymi pozdrowieniami Kind regards!

Alexander Smaga, architekt inicjator, author
dr Janusz Kamocki, wiceprezes ŚZŻAK mp

alicjarostockaAlicja Rostocka

24 września po uprzednim zaproszeniu i uzgodnieniu terminu w Muzeum Armii Krajowej przyszliśmy do siedziby Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie przy Placu Kleparskim 4 by złożyć deklaracje członkowskie.

20140924ar1Przyjął nas serdecznie sam p. prezes Jerzy Krusenstern. Długo rozmawialiśmy i tak: p. Marek Śliwa przyniósł legitymację swojego taty Mariana Śliwy wraz z arkuszem ewidencyjnym i od razu został członkiem zwyczajnym. Dane mojego taty - Tadeusza Kukuczki, zmarłego w 1983 roku zostaną odszukane. Ale i tak ja i p. Stanisława Rozwadowska złożyłyśmy deklaracje i zostaniemy również członkiniami Związku.

Jestem jednak "w szoku" dowiedziawszy się jakie trudności mają Ci prawie 90-cio letni bohaterowie. Sami ze składek opłacają lokal. Biurem od 14 lat opiekuje się 82-nia pani. Mają archiwum. Współpracują też z Muzeum Armii Krajowej. Prezes dojeżdża codziennie autobusem. Ale nie skarży się... Mówi, że to blisko... choć to przecież to drugi koniec miasta. Nadzieją dla nich są młodzi ludzie - studenci. Są tacy oddani sprawie. A i nasza trójka zadeklarowała pomoc.

Cześć i Chwała Bohaterom! Zapraszam Państwa do obejrzenia wszystkich fotografii z naszej wizyty:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/24Wrzesnia2014ar

krzysztofbzdylKrzysztof Bzdyl

Zdjęcia w tekście, p. Alicja Rostocka.

Szanowni Państwo (redakcjo PAP)!

20131212mn1Wczoraj, w rocznicę stanu wojennego, o godz. 21:00 rozpoczęła się manifestacja byłych więźniów politycznych, środowisk niepodległościowych w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej, które zebrały się pod pałacem prezydenckim. Były reprezentowane środowiska z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Wrocławia i innych miast. Jako mówcy wystąpili między innymi: Adama Słomka, Kornel Morawiecki, Krzysztof Bzdyl i Zygmunt Miernik. Przede wszystkim były poruszane trzy sprawy: postawienia przed sądem i ukarania zbrodniarzy komunistycznych  w tym Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego o przygotowanie projektów ustaw, które dokonają głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli sądów oraz prokuratury i policji, które to wszystkie instytucje są karykaturami swoich odpowiedników istniejących w USA i zachodnich demokracjach oraz ostatnia sprawa – uchwalenia ustawy o usunięciu z przestrzeni publicznej wszystkich reliktów komunistycznych. Przy czym należy zaznaczyć, ze sądy swoim  orzekaniem i metodami działami są kopią sądów z czasów stanu wojennego.

20131212mn2W czasie manifestacji Krzysztof Bzdyl prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 odczytał list otwarty do Prezydenta w formie Apelu, który został zaakceptowany przez zgromadzonych i podpisany również przez Adama Słomkę. Listu nie mogliśmy doręczyć bo nikt z Kancelarii Prezydenta nie wyszedł do  protestujących i nie odebrał listu. Wysłaliśmy go dzisiaj pocztą do adresata.

(Od Redakcji): W manifestacji wzięli także udział członkowie Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, a treść wzmiankowanego listu zamieszczamy poniżej.

Po godz. 22:00 ponad 60 osób zebranych pod Belwederem udało się pod willę W. Jaruzelskiego na kolejny etap protestów, przeciwko bezczynności postkomunistycznych sądów i z żądaniem ukarania tego zbrodniarza.

Pragniemy dodać, ze mimo szerokiej informacji o tej manifestacji żadne z mediów nie obserwowało jej przebiegu. Że fakt organizacji tej manifestacji był szeroko znany, świadczy fakt, że nawet ambasada amerykańska przesłała informację o niej do jednego uczestników manifestacji. Oto treśc tej depeszy:

20131212mn3"12  December Info z ambasady amerykańskiej. Warsaw:  11:00 to 16:00 - A rally organized by Brave Father Association at Al. Ujazdowskie 1/3 near the Prime Minister's Office. Warsaw:  20:30 to 22:00 – A rally in front of Belvedere Palace on ul. Belwederska.  Police anticipate up to 1,000 participants. Pod Belwederem od 20.30 do 22.00, przewidywanych około 1000 uczestników. Warsaw:  21:00 to 01:00 – A demonstration organized by the Committee to Remember the Victims of Martial Law.  Demonstrators will gather near the residence of former president Jaruzelski on Ul. Ikara".

Jedynie policja masowo filmowała pod Belwederem wszystkich uczestników, jak również jej ekipa filmowa nagrywała wszystkie wypowiedzi mówców.  Jest to kolejna próba zastraszenia społeczeństwa przy pomocy komunistycznych metod, bo nie było żadnych powodów, aby gromadzić dane osobowe działaczy niepodległościowych.

W imieniu organizatorów prosiłbym o zamieszczenie informacji o tej manifestacji w najbliższych depeszach PAP.

Kontakt z organizatorami: Adam Słomka, tel. 601-646-080,
Krzysztof Bzdyl tel. 12-411-41-48

Zapraszamy Państwa do obejrzenia całego fotoreportażu, autorstwa p. Alicji Rostockiej:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/13Grudnia2013

Kraków, 22 X 2013 r.

Minister Sprawiedliwości
Marek Biernacki
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy: lustracji, reformy i naprawy sądownictwa.
 
szzaklogoOkręgowy Zjazd Delegatów Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Małopolska zebranych na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym zwraca się do Pana Ministra o przygotowanie projektów ustaw gwarantujących głęboka reformę i naprawę wymiaru sprawiedliwości.

W tej sprawie jesteśmy jednomyślni z Porozumieniem Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, którego jesteśmy uczestnikiem. Obecny katastrofalny stan sądownictwa spowodował, że Polska i jej obywatele są pozbawieni skutecznej ochrony prawnej,  a sprawiedliwość jest praktycznie nieosiągalna dla podsądnych.

Żeby nie być gołosłownym warto wspomnieć, że publikacje prasowe mówią o ochronie zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP, o rażących błędach sędziów, fałszowaniu protokołów, bezprawnych wyrokach, skazywaniu na wysokie kilkuset tysięczne grzywny dziennikarzy lub osoby publiczne za korzystanie z wolności słowa. Wykorzystuje się do tego prawo z czasów komunistycznego zniewolenia uchwalone w okresie stanu wojennego.

Konkretne przykłady zbrodniarzy komunistycznych tj. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka pokazują, że sądy odmawiają w ogóle ścigania głównych zdrajców i oprawców narodu polskiego. W tych procesach do których dochodzi  stalinowscy oprawcy i funkcjonariusze służb specjalnych PRL są uniewinniani lub zapadają wyroki w zawieszeniu.

Również Trybunał Praw Człowieka zauważył te fakty i orzekł, że Polska naruszyła europejską Konwencję Praw Człowieka, że postępowanie w sprawie zbrodni komunistycznej zamordowania Grzegorza Przemyka trwało zbyt długo, popełniono błędy, które świadczą o poważnych niedociągnięciach w funkcjonowaniu polskiego systemu sądowego i Polska musi zapłacić  20 tys. euro odszkodowania. A przecież inne postępowania sądowe w podobnych sprawach wydają jeszcze gorsze świadectwo wymiarowi sprawiedliwości, który powinien raczej być nazwany organem ochronnym zbrodniarzy i wymiarem niesprawiedliwości.

Innym przykładem  fatalnego stanu sądownictwa jest umarzanie spraw, kiedy  dochodzi do obrażania narodu polskiego  np. w artykule prasowym, że : „Polacy sami sobie zgotowali obozy koncentracyjne, komory gazowe i getta”,  sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie pani Katarzyna Wysokińska-Walenciak w orzeczeniu z dnia 12.04.2013 r., stwierdza, że te ewidentne kłamstwa nie znieważają Narodu Polskiego, że nie wypełniają kryteriów art. 133 KK.. Jeżeli to sformułowanie nie znieważa Narodu Polskiego, w  takim razie nic nie znieważa.

Przykładów krzyczącej niesprawiedliwości w sądach są tysiące, a może dziesiątki tysięcy, jeżeli by wziąć pod uwagę sprawy karne, kiedy to zamyka się w więzieniach ludzi za kradzież bułki lub batonika, natomiast na miejsce w więzieniu czeka 50 tys. groźnych przestępców.

Wiemy, że sprawa reformy sądownictwa  należy do Pana.  Opieramy się tu na piśmie  z Kancelarii Senatu BKS/DPK-132/27234/13 WW, które jasno to stwierdza,  i tu cytujemy z pisma do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych: „Odnosząc się do proponowanych przez Państwa podjęcia prac legislacyjnych dotyczących reformy sądownictwa i prokuratury, to należy podkreślić, że w pierwszej kolejności to resorty branżowe (Ministerstwo Sprawiedliwości) powinny tworzyć rozwiązania do systemowych zmian w poddanych ich kompetencjom działach prawa, konsultować je z zainteresowanymi podmiotami i wypracowywać regulacje służące założonym celom”.

Reasumując, ponieważ nie mamy w Polsce państwa prawa, ponieważ wymiar sprawiedliwości jest tylko skorumpowaną bezwładną atrapą, tego co musi istnieć i musi być podstawą  bezpieczeństwa każdego obywatela, wzywamy Pana Ministra do natychmiastowego podjęcia prac legislacyjnych w porozumieniu z Sejmem, które rozpoczną proces leczenia sądownictwa.

Oczekujemy od Pana osobiście uczciwej i merytorycznej odpowiedzi, a nie wykrętów, które piszą do nas Pana podwładni. Uważamy, że jako byli żołnierze Armii Krajowej i Żołnierze Niezłomni więzieni i torturowani w latach komuny zasługujemy na szacunek obecnych władz III Rzeczypospolitej Polskiej.

Będziemy oczekiwać tej odpowiedzi ze względu na cały Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ale także, aby podzielić się z całym społeczeństwem Pana wizją reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu
Delegatów Okręgu Małopolska SZŻAK
dr Janusz Kamocki