Przeskocz do treści

Wiara

miroslawborutaMirosław Boruta

„Tajemnica Boga i stworzenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą człowieka. Odrzucając Boga bądź rezygnując z poszukiwania Go, człowiek odrzuca bądź rezygnuje z mocy, jaką daje wiara oraz traci orientację odnośnie do źródła stanowienia o tym, co dobre, a co złe. Wyznając Boga i przyznając Mu właściwe miejsce w życiu, odkrywamy harmonię kosmosu, w którym każda istota ludzka zajmuje specyficzne miejsce i odgrywa wyjątkową rolę, a także odnajdujemy najbardziej trwały fundament, na którym opierają się właściwe wybory moralne”.

bialykrukwiaraTe słowa księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, zaczerpnięte z „Wiary”, wspaniałego albumu przygotowanego przez wydawnictwo „Biały Kruk” są fundamentalne dla jego zawartości. Przeglądając zdjęcia Adama Bujaka i podczytując podpisy pod nimi, wchodzimy w świat najwyższych, najpiękniejszych wartości ludzkich (chociażby bezwarunkowej afirmacji życia), zaglądamy także do serca polskości, do sedna polskiej wspólnoty narodowej od 966 roku, od bez mała 1050 lat, posadowionego na Chrzcie Polski. Układ albumu, zaproponowany przez redaktora wydawnictwa Leszka Sosnowskiego, prowadzi nas od Maryji, poprzez błogosławionego Jana Pawła II, rycerzy, lud, sanktuaria (Górę Krzyży, tę nową, inną od najsłynniejszej pod Szawlami), narodową pamięć, Wawel – Skałkę – Kraków po prostu, Pierwszą Komunię Świętą, odpusty, życie zakonne, dożynki, obronę wiary, rocznice (i miesięcznice), samotną modlitwę, polski pejzaż, drogę krzyżową, świadomość śmierci aż do finału, najważniejszego momentu naszej wiary – Zmartwychwstania.

Dobroć, piękno, akty zawierzenia (te królewskie także), akty ufności, radość z obcowania Bogiem w ludzkiej wspólnocie to uczucia jakie towarzyszą lekturze i przeglądaniu fotografii. Tak mocnej dawki Wiary, Nadziei, Miłości i Prawdy dawno już nikt nam w jednym wydawnictwie nie przekazał.

„Wiara w Boga zabezpiecza przed kierowaniem się w życiu egoizmem i pychą, które forsują chełpliwe poleganie na sobie. Otwierając na Boga, otwiera nas także na innych ludzi i sprzyja temu, abyśmy byli wobec nich życzliwi i dobrzy. Wiara religijna ma zatem dwa wymiary: wertykalny, to jest pionowy, dla którego odniesieniem jest Bóg, oraz horyzontalny, to jest poziomy, dla którego odniesieniem są wszyscy ludzie i cały świat”, pisze znów we wprowadzeniu Ksiądz Profesor.

bialykrukwiarambCzyż jest na świecie lepsza, mocniejsza socjologia (fot. bialykruk.pl), ta, którą najpełniej zrozumieli jej najwięksi przedstawiciele? My, Polacy, katolicy, trwając przy Chrystusowym Krzyżu jesteśmy elitą Polski, solą tej ziemi. Bóg, Honor i Ojczyzna to znakomity filtr, a my patrzmy na Polskę, Europę i świat przez jego pryzmat… Jesteśmy także siłą opozycyjną wobec pseudo-elit, jesteśmy reprezentacją wiernych kościoła katolickiego, społeczników, polityków, związkowców, użytkowników i twórców niezależnych mediów i niezależnych działań. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, nie zawsze łatwo jest nam osiągnąć wspólnotę w sprawach małych i dużych, ale warto i trzeba przede wszystkim podkreślić to co łączy, to co tak pięknie opisał słowami i podpisami redaktor tomu, to co streścił autor wprowadzenia a fotografiami – wręcz jak ikonami, napisał – ich mistrz.

1050 lat Polski z Bogiem także znalazło się w tekście księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, napisał bowiem, że: „Wzgląd na obecność Boga w dziejach tym mocniej potwierdza, że człowiek potrzebuje wieczności. Ziemskiej wędrówce towarzyszy świadomość, że ziemia jest usiana grobami tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Boga. Groby przodków zapewniają ciągłość pokoleń, podtrzymując wspomnienia i pamięć”.

Podtrzymując tożsamość, podtrzymując wspólnotę trzydziestu jeden czy już nawet trzydziestu dwóch pokoleń, bo… „Warto być Polakiem, warto by Polska trwała”, Najświętsza Panno, Królowo nasza, błogosław Ojczyźnie naszej…

A fotorelację z uroczystej prezentacji albumu „Wiara”, która odbyła się 15 listopada w Pałacu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, obejrzeć można stronie www „Białego Kruka”:
http://www.bialykruk.pl/article.php?aid=668&dd=1&PHPSESSID=901e5566a4745e4caa7cbb86b7296c6d