Przeskocz do treści

Wyjaśnienia od Departamentu Kultury…

Wyjaśnienia od Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

W związku z opublikowaniem na łamach Państwa portalu pod adresem: https://www.krakowniezalezny.pl/muzeum-lotnictwa-czy-umieralnia

w dn. 7 kwietnia 2015 r. listów P. Rafała Chylińskiego opatrzonych wspólnym tytułem „Muzeum Lotnictwa czy umieralnia…”, wnoszę o publikację poniższych wyjaśnień. Żądanie to motywuję faktem, że podane w nich informacje są fałszywe.

Listy P. Rafała Chylińskiego opublikowane pt. „Muzeum Lotnictwa czy umieralnia…” zawierają nieprawdziwe informacje. Fałszywe jest bowiem stwierdzenie, że korespondencja P. Chylińskiego skierowana m.in. do dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Krzysztofa Markiela, nie spotkała się z żadną reakcją. Pragniemy wyjaśnić, że na wiadomość przesłaną w dn. 18 marca 2015 r. P. Chyliński otrzymał odpowiedź już następnego dnia, w której dyrektor Markiel poinformował go, iż departament podjął natychmiastowe działania zmierzające do wyjaśnienia opisanej sytuacji, a także dokładnej analizy przekazanych informacji, w tym propozycji działań dotyczących motoszybowca. Otrzymał również wyjaśnienie o ograniczonych przez prawo możliwościach ingerencji urzędu marszałkowskiego w funkcjonowanie, a przede wszystkim w decyzje (w tym programowe) Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za które zgodnie z przepisami i zawartą umową, jednoosobowo odpowiada jego dyrektor. Równocześnie podziękowano P. Chylińskiemu za przekazaną opinię, dodając, że o wynikach analizy całej sprawy przez departament UMWM zostanie poinformowany niezwłocznie. Pragniemy zaznaczyć, że P. Chyliński potwierdził otrzymanie tej odpowiedzi w dn. 23 marca br.

Zgodnie z powyższymi zapewnieniami, po uzyskaniu m.in. stosownych wyjaśnień od Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, dyrektor Krzysztof Markiel w wiadomości z dn. 7 kwietnia br. poinformował P. Chylińskiego, że decyzją dyrektora muzeum motoszybowiec HWL „Pegaz” zostanie poddany odpowiedniej konserwacji. Do czasu przeprowadzenia tych prac, eksponat zostanie zdjęty z ekspozycji i przeniesiony do Działu Konserwacji Muzealiów. Ponadto dyrektor departamentu zwrócił uwagę P. Chylińskiego na fakt, że ochrona dziedzictwa, opieka nad zabytkami oraz dbałość o powierzone eksponaty, w tym o motoszybowiec HWL „Pegaz”, wynika nie tylko z obowiązku narzuconego prawem, ale również jest stałą troską i dobrze pojętym interesem zarówno organizatora (czyli Województwa Małopolskiego), jak i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Na potwierdzenie tego przytoczono informację o tytule „Człowiek 25-lecia”, którą w dn. 17 lutego br. przyznano P. Krzysztofowi Radwanowi, Dyrektorowi Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za m.in. doprowadzenie do wyremontowania i udostępnienia publiczności wielu unikatowych samolotów. Pragniemy przypomnieć, że kapituła tej nagrody złożona jest z wybitnych ekspertów, w tym przedstawicieli redakcji RAPORT-wto, ML Skrzydlata Polska oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowej Rady Lotnictwa, Aeroklubu Polskiego i Polskiego Forum Bezpieczeństwa.

Warto również podkreślić, że dyrektor muzeum w osobnej korespondencji przekazywał P. Chylińskiemu wszystkie wyjaśnienia oraz informował o swoich decyzjach.