Przeskocz do treści

XLIX sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

malopolskalogoWsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w całym województwie z programu „Bezpieczna Małopolska 2018”, sytuacja na rynku pracy – m.in. tymi tematami zajęli się radni województwa na majowej sesji sejmiku. Krótka relacja z obrad poniżej.

Coraz lepiej na rynku pracy

Stopa bezrobocia w województwie małopolskim pod koniec zeszłego roku wyniosła 5,4% - czyli o 1,2 punktu procentowego mniej niż średnia w Polsce. Małopolska plasuje się więc na trzecim miejscu w kraju – niższe bezrobocie jest tylko w Wielkopolsce i na Śląsku. W efekcie tego urzędy pracy w naszym regionie coraz częściej nastawiają się na pomoc pracodawcom, którzy szukają nowych pracowników, bądź osoby, które już pracują, ale szukają lepszego stanowiska – wyjaśniał podczas swojej prezentacji wicemarszałek Stanisław Sorys.

20180528sesja2Jak dodał wicemarszałek, niezmiennie utrzymuje się zróżnicowanie poziomu bezrobocia na poszczególnych obszarach województwa. Różnica w wysokości stopy bezrobocia w powiatach na koniec 2017 roku była ponad czterokrotna: od 2,8% w Krakowie do 12,1% w powiecie dąbrowskim. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Krakowie, powiecie myślenickim i w Nowym Sączu. Najwyższa natomiast w powiatach nowosądeckim, tatrzańskim i dąbrowskim.

- Mimo wzrostu liczby ofert pracy dla znacznej części pracowników warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia nadal nie są atrakcyjne. Nie wszyscy korzystają ze wzrostu wynagrodzeń, znaczna część podwyżek wynika bowiem tylko z podniesienia płacy minimalnej. To właśnie niska jakość oferowanych warunków jest jedną z przyczyn braku „rąk do pracy” – podkreślał Stanisław Sorys, dodając – Z rynkiem pracownika mamy więc do czynienia tylko w niektórych branżach.

20180528sesja1Zmiany na rynku pracy są też efektem dobrej sytuacji gospodarczej w regionie. Jak wynika z danych, w porównaniu do zeszłego roku, w 2017 liczba podmiotów wzrosła o 2,4 proc., a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 5 proc. Widać też wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych – o blisko 2 proc. W stosunku do 2016 roku w Małopolsce spadła też liczba upadłości, mimo tego, że w Polsce liczba niewypłacalnych przedsiębiorców w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o ponad 14,8%.

W trakcie prezentacji radni sejmiku zapoznali się również z informacjami nt. deficytowych i nadwyżkowych zawodów w 2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć w prezentacji wicemarszałka.

Pomoc dla strażaków-ochotników

20180528sesja3W czasie poniedziałkowej sesji radni województwa zgodzili się na przekazanie wsparcia dla małopolskich gmin w ramach tegorocznej odsłony „Bezpiecznej Małopolski”. Województwo Małopolskie przeznaczyło ponad 2,2 mln zł, dzięki czemu aż 195 jednostek OSP będzie mogło wykorzystać przyznane dotacje na zakup nowoczesnego sprzętu niezbędnego podczas codziennych akcji ratowniczych, odzieży ochronnej oraz – po raz pierwszy w ramach tego konkursu – samochodów: 9 pojazdów ratowniczo-gaśniczych średnich oraz 16 samochodów pożarniczych lekkich.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlix-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego