Przeskocz do treści

XLVII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

malopolskalogoMałopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych oraz Program przeciwdziałania narkomanii – małopolscy radni podczas marcowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zajmowali się m.in. tematami zdrowotnymi. Przyjęto też nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Małopolska z nową wizją rozwoju regionu

20180326sm1Na marcowej sesji sejmiku radni województwa zajęli się m.in. nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. To dokument, który obok strategii rozwoju regionu, określa najważniejsze kierunki rozwoju Małopolski. Plan zawiera też inwentaryzację najważniejszych potencjałów regionu, nie ma natomiast charakteru prawa miejscowego i nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych dla mieszkańców.

Od uchwalenia poprzedniego planu minęło już 15 lat, więc tamte zapisy zdążyły się już zdezaktualizować. Nowy dokument przedstawia wizję rozwoju województwa, która ma się opierać o cztery ośrodki regionalne. Zawiera też rekomendacje do podjęcia dalszych działań w najważniejszych dziedzinach, takich jak np. transport, środowisko czy turystyka. Dlatego znajdziemy w nim zapisy dotyczące tego, aby ograniczyć różnice wewnątrzregionalne, uzupełnić i poprawić kluczowe fragmenty infrastruktury drogowej, jak np. droga S7 czy trasa łącząca Nowy Sącz z Brzeskiem i autostradą A4 czy nadal rozwijać transport kolejowy – mówił, prezentując założenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego jego twórca i były marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł. Podkreślał przy tym, że plan to raczej drogowskaz i inspiracja niż zbiór konkretnych nakazów i zakazów.

Zapisy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zyskały aprobatę radnych, którzy przyjęli je w głosowaniu.

Małopolska wspiera niepełnosprawnych

20180326sm2Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych to inicjatywa, której głównym zadaniem jest oswajanie społeczeństwa z różnymi formami niepełnosprawności oraz uświadamianie, że takie osoby powinny mieć szansę na normalne funkcjonowanie i równe traktowanie. Kolejny już raz wydarzenie zyskało wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego. Z budżetu województwa przekazano na ten cel ponad 156 tys. zł.

Dzięki temu w całej Małopolsce odbędą się ciekawe imprezy integrujące osoby z niepełnosprawnościami oraz promujące ich aktywność i pasje.

Wspólnie przeciw narkomanii

20180326sm3Jednym z programów profilaktycznych realizowanych w Małopolsce jest program przeciwdziałania narkomanii. To odpowiedź samorządu na występujący - także wśród nieletnich – problem z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Tylko w 2017 roku na realizację tego programu przekazano ponad 1,4 mln zł.

- Dzięki temu udało się zrealizować wiele inicjatyw, zwłaszcza profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Niestety to trudna walka. Mimo wielu wysiłków wciąż powstają chociażby nowe punkty sprzedaży dopalaczy. W moim przekonaniu kary za tego typu działalność są niewystarczające – zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Niestety, jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nasila się przestępczość „narkotykowa” na terenie Małopolski. W 2017 roku policjanci stwierdzili 11 904 tego typu przestępstw, czyli o ponad 2 tys. więcej niż w 2016 roku.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlvii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1