Przeskocz do treści

Akademicki Klub Obywatelski w Warszawie

(Od Redakcji): Z radością odnotowujemy powstanie czwartego (po poznańskim, krakowskim i łódzkim), Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, tym razem w Warszawie (fot. Wikipedia). Poniżej pierwsze oświadczenie tego środowiska z 22 kwietnia br.:

zamekkrolewskiAkademicki Klub Obywatelski gromadzący przedstawicieli wszystkich akademickich środowisk Warszawy po dyskusji przeprowadzonej w dn. 22. kwietnia br. wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym stanem życia uniwersyteckiego i naukowego w naszej Ojczyźnie.

1. Uczelnia to szczególne miejsce pozwalające młodym ludziom na zgłębianie wiedzy o wybranych obszarach otaczającego nas świata.  Należy dążyć, aby była miejscem kształtowania mądrych postaw obywatelskich.  Absolwent uczelni powinien być nie tylko dobrym fachowcem, lecz także obywatelem zaangażowanym w rozwój Kraju.  Nauczyciel akademicki ma być w procesie kształcenia światłym wzorem i przewodnikiem.  Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z mistrzem.  Zaś własny światopogląd mistrza musi być przedstawiany bez żadnego odgórnego ministerialnego skrępowania a jedynie do krytycznej oceny przez studentów.

2. Programy nauczania i tok prowadzonych zajęć nie powinny być wypaczane z powodów ekonomicznych.  Kształcenie powinno być zgodne z indywidualnymi przekonaniami doświadczonych nauczycieli akademickich w sprawie zarówno planowania, jak i sposobu prowadzenia zajęć ze studentami oraz bez narzucanych ministerialnych rygorów.

3. Oprócz powinności dydaktycznych zadaniem pracowników akademickich jest prowadzenie wolnych, nieskrępowanych, badań naukowych bez ograniczeń w tworzeniu i propagowaniu nowych koncepcji naukowych; idee naukowe inne od aktualnie panujących służą rozwojowi nauki.  Tylko takie zmiany w nauce będą sprzyjać rozwojowi Polski.  W obszarze odkryć i wynalazków w obecnej sytacji niezbędna jest pomoc i odpowiedzialność państwa za ich praktyczne spożytkowanie.

4. Współpraca naukowców w placówkach naukowych i współpraca krajowych placówek naukowych powinny ułatwić konkurowanie ze światowymi ośrodkami nauki.  Bardzo ważnym jest by pracownik akademicki utożsamiał się z misją swej uczelni lub placówki naukowej.  By to było osiągalne powinna panować sprzyjająca atmosfera.  Znaczenie tu mają stabilność zatrudnienia i godziwe wynagrodzenie.  Konieczne jest zwiększenie finansowania uczelni i nauki z budżetu Państwa i ograniczenie wprowadzania szkodliwej zasady samofinansowania się uczelni, która nieprzystaje do misji instytucji akademickich.

Przewodniczący AKO
Prof. zw. dr hab. inż. Artur H. Świergiel