Przeskocz do treści

Apel w obronie księdza Jacka Międlara

Szanowni Państwo,
publikujemy Apel w obronie księdza Jacka Międlara. Jeżeli Państwo aprobują jego tekst, to autorzy proszą o wydrukowanie go i podpisywanie się pod nim. Proszą także, by podpisane egzemplarze przesyłać na adres: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej / Koło Śródmieście / 31-540 Kraków / ul. Rzeźnicza 2a.

Apel w obronie księdza Jacka Międlara do:
Episkopatu Polski
Zgromadzenia Księży Misjonarzy

szzaklogoŚrodowiska patriotyczne i wszystkie ruchy niepodległościowe, którym leży na sercu los naszej Ojczyzny, zaniepokojone nasilającymi się atakami elementów antypolskich i antykościelnych na Naród Polski i wiarę katolicką – stajemy w obronie ks. Jacka Międlara.

Ksiądz Jacek Międlar odważnie mówi o niebezpieczeństwie zagrażającym duchowi naszego narodu. Płynie ono ze strony sił szatańskich, które ogarnęły całą Europę i świat. Ksiądz Jacek Międlar w przeciwieństwie do wrogich sił lewackich, które wprost z trybuny sejmowej nawołują do „dorzynania watahy”, czy też do „uciszenia księdza” – czyli wprost wyeliminowania go – modli się za Ojczyznę i swoich prześladowców.

Jako ksiądz katolicki zgodnie ze swoim sumieniem i przysięgą, którą składał przed Bogiem jest zobowiązany być w prawdzie i głosić prawdę, aby mógł dokonać się cud przemiany serc naszego narodu.

ksjacekmiedlarcmNaród Polski, tak bardzo związany z Kościołem i wiara katolicką, zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie, (Polonia semper fidelis) bardzo potrzebuje teraz wiernych, odważnych i dobrych pasterzy. Takim pasterzem jest właśnie ksiądz Jacek Międlar.

Każdy naród ma prawo i obowiązek bronić się przed obcą pogardą i własnym zwątpieniem.

Stąd zwracamy się z apelem do Episkopatu Polski i Zgromadzenia Księży Misjonarzy o wzięcie w obronę księdza Jacka Międlara i przywrócenie mu wszystkich należnych praw z tytułu jego posługi kapłańskiej.

Podpisy: