Przeskocz do treści

Gdańska pikieta w obronie Polaków w Niemczech

4 grudnia przed placówką dyplomatyczną Niemiec w Gdańsku odbyła się pikieta w związku z negatywnym rozpatrzeniem przez rząd niemiecki wniosku o nadanie Polakom w RFN statusu mniejszości narodowej. Wobec jawnej dyskryminacji naszych rodaków, Liga Obrony Suwerenności po raz kolejny podjęła działania mające na celu zmianę obecnego stanu rzeczy.

20141204losPikieta rozpoczęła się o godz. 15:00 odczytaniem przez p. Roberta Kownackiego stosownego oświadczenia. Następnie głos zabrał przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności, p. Wojciech Podjacki, który w swoim przemówieniu przypomniał dotychczasowe, organizowane przez nasze ugrupowanie akcje w obronie Polaków mieszkających za granicą. Zaznaczył przy tym, że to na polskim rządzie spoczywa obowiązek dbania o interesy Polaków niezależnie od miejsca ich pobytu, z którego to obowiązku władze w Warszawie ewidentnie się nie wywiązują. Jako kolejny głos zabrał p. Rafał Żak, poruszając kwestię braku symetrii w stosunkach polsko-niemieckich. Sytuacja Niemców w Polsce oraz posiadane przez nich przywileje nie przekładają się w żaden sposób na los Polaków zamieszkujących terytorium RFN.

W pikiecie wzięło udział ponad 20 osób. Na miejscu byli obecni członkowie LOS i Klubu Gazety Polskiej Gdańsk II oraz przedstawiciele mediów. Wystosowane przez Ligę Obrony Suwerenności oświadczenie, wrzucone zostało do skrzynki pocztowej konsulatu, ponieważ jego pracownicy odmówili przyjęcia tego dokumentu.

Za: http://lospolski.pl/?p=3429

(Od Redakcji): O podobnej pikiecie Ligi Obrony Suwerenności, wspartej przez Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, 6 marca 2014 roku, pisaliśmy także na naszych stronach:
https://www.krakowniezalezny.pl/stop-germanizacji-polskich-dzieci