Przeskocz do treści

List otwarty w obronie Mary Wagner

psozclogo1List otwarty prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr inż. Antoniego Zięby, skierowany do premiera Kanady, przewodniczącego Parlamentu Kanady oraz ambasadora Kanady z Polsce w związku z ponownym uwięzieniem kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner.

Zdjęcia w tekście p. Mirosław Boruta - spotkanie z pp. Mary Wagner i Jackiem Kotulą w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie, 11 października 2014 roku.

Brońmy Mary Wagner modlitwą i wysyłając protesty do ambasadora i władz Kanady! Poniższy list otwarty prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka może być przykładem takiego protestu.

Kraków, 11 stycznia 2016 r.

12 grudnia 2015 roku kanadyjska policja ponownie aresztowała Mary Wagner, bohaterską obrończynię życia poczętych dzieci. Mary Wagner została zatrzymana ponieważ weszła do kliniki aborcyjnej w Toronto, aby wręczyć matkom nienarodzonych dzieci białe róże. Chciała w ten sposób łagodnie zasugerować im, żeby wybrały dla swoich dzieci życie zamiast okrutnej śmierci poprzez aborcję.

marywagnerwkrakowie3Wzywam władze Kanady do respektowania artykułu 19. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” ONZ: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice”.

Postępowanie władz Kanady jest tym bardziej trudne do zrozumienia, że Mary Wagner została uwięziona ze względu na obronę podstawowych praw społeczności międzynarodowej, wyrażonych w aktach prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych: w artykule 3. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” – „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz w „Deklaracji praw dziecka” i „Konwencji o prawach dziecka” – „Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

marywagnerwkrakowie2Nauka od wielu lat jednoznacznie potwierdza, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia (zapłodnienia). Aborcja jest więc okrutnym – bez żadnego znieczulenia – zabójstwem skrajnie bezbronnego i absolutnie niewinnego, nienarodzonego człowieka. W przypadkach niektórych krajów, nawet dziecka zdolnego już do samodzielnego życia organizmem matki.

Aborcja powoduje także poważne szkody fizyczne i psychiczne u kobiety – matki nienarodzonego dziecka – i jej wieloletnie często cierpienia.

marywagnerwkrakowie5Przypomnę słowa wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II: „Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka” (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.).

Po raz kolejny domagam się uwolnienia Mary Wagner i zaprzestania jej prześladowań. Mam także nadzieję, że Kanada pójdzie w niedługim czasie śladem Polski i wprowadzi prawo chroniące życie człowieka od chwili poczęcia.

Z poważaniem,
dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Premier Kanady: Justin Trudeau / Prime Minister of Canada / Office of the Prime Minister / 80 Wellington Street / Ottawa, ON K1A 0A2 / Canada / fax: +1 613–941-6900 / formularz kontaktowy: http://pm.gc.ca/eng/contactpm

Spiker Izby Gmin Kanady: The Hon. Geoff Regan, M.P. / Speaker of the House of Commons / House of Commons / Ottawa, K1A 0A6 / Canada / tel.: +1 613-996-3085 / fax: +1 613-996-6988 / e-mail: geoff.regan@parl.gc.ca

Ambasador Kanady w Polsce: Stephen de Boer / Ambasador Kanady w Polsce / ul. Jana Matejki 1/5 / 00–481 Warszawa / tel.: +48 22 584 3100 / fax: +48 22 584 3192 / e-mail: wsaw@international.gc.ca

Adres Mary Wagner do więzienia: / Mary Wagner / Vanier CW / Box 1040 / 655 Martin Street / Milton ON L9T 5E6 / Canada

Za: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/list-otwarty-w-obronie-mary-wagner