Przeskocz do treści

Niech „Kongres” reprezentuje wszystkie kobiety!

adamzyzmanAdam Zyzman

Zapewne w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet organizowany jest kolejny Małopolski Kongres Kobiet, impreza, w której o kobietach mówi się tylko w jednym aspekcie, czyli z punktu widzenia emancypantek. Jak zwykle rodzi się pytanie na ile tego typu impreza jest reprezentatywna dla większości kobiet w Małopolsce i na ile omawiane tam treści i tworzone dokumenty odpowiadają poglądom większości małopolskich kobiet. Że istnieje zagrożenie jednostronnością, która potem będzie upubliczniana i prezentowana, jako jedynie słuszna świadczy chociażby program imprezy, w której programie znajdą się panele dyskusyjne, prelekcje i wykłady poświęcone takim zagadnieniom jak: prawo i rynek pracy, miejsce kobiet w nauce i sztuce, etyka, komunikacja społeczna, zdrowie i aktywność w każdym wieku, wpływ zanieczyszczonego środowiska na zdrowie mieszkańców Małopolski, ale także: „Moc krakowskich emancypantek i możliwość czerpania mocy z ich doświadczeń współcześnie”, „Cyfrowy szklany sufit - czego nie wiesz o ograniczeniach w karierze kobiet i ile nas kosztuje ta niewiedza”, ”Jak skutecznie promować uczestnictwo kobiet w polityce”, ”Naprotechnologia i in vitro - leczenie niepłodności, wspomaganie rozrodczość”, „Kobieta Asertywna”...

Imprezie towarzyszyć mają różne atrakcje i wydarzenia artystyczne, wśród których znajdzie się „Międzypokoleniowy pokaz mody” realizowany przy udziale Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru oraz przedstawienie przygotowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" czy występ Crazy Accordion Trio.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku organizatorki ogłaszają plebiscyt na Małopolankę Roku. W programie Kongresu przygotowane zostaną stoiska partnerów, sponsorów i stowarzyszeń działających w Małopolsce, a w innych dniach marca - wydarzenia towarzyszące, m.in. zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego, wycieczki śladami emancypantek krakowskich i kobiet z Kazimierza, spotkanie literacko-artystyczne.

Impreza przedstawiana jest, jako największe w Polsce Południowej, najważniejsze, niekomercyjne wydarzenie społeczno - kulturalne adresowane do kobiet w Małopolsce, dlatego też apeluję do wszystkich kobiet mających różnorodne, nie tylko zgodne z politpoprawnością, poglądy o jak najliczniejszy i aktywny udział w tym wydarzeniu, włącznie z przygotowaniem odpowiednich wystąpień, czy to programowych, czy polemicznych, ale zawsze merytorycznych. Tym bardziej, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a to oznacza, że prawdopodobnie finansowany ze środków społecznych, w tym unijnych, z których korzystać mają prawo wszystkie kobiety, nie tylko te o określonych ściśle poglądach i nie widzę powodu, dla którego nie miałyby w nim wziąć udziału członkinie Klubów Gazety Polskiej, czy Rodziny Radia Maryja!