Przeskocz do treści

Oświadczenie Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Toruń, dnia 14 lutego 2015 r.

Ze zdumieniem przyjęliśmy informację o liście, który minister Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do wszystkich szkół w Polsce, przestrzegając w nim przed organizowaniem w szkołach warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nie mogliśmy uwierzyć, ze szefowa resortu edukacji narodowej, mogła na podstawie podejrzenia („w związku z dochodzącymi do MEN informacjami”- to cytat z owego listu) o nieokreślonych, jednostkowych „nieprawidłowościach” („w jednym z liceów publicznych” – to znowu z listu szefowej resortu), bez sprawdzenia rzetelności owego jednostkowego donosu uruchomić akcję przeciwko bardzo cennej inicjatywie.

Konieczna jest refleksja nad sprawami, które dobrze opisują następujące pytania: Dlaczego szefowej resortu edukacji przeszkadzają warsztaty organizowane przez WSKSiM, natomiast nie przeszkadza niekontrolowane wchodzenie do placówek oświatowych tzw. seksedukatorów? Dlaczego w przypadku podmiotów forsujących w szkołach edukację seksualną lub przemycających ideologię gender nie było podobnej reakcji, jak w przypadku warsztatów „Zrozumieć media”? Dlaczego nie było reakcji na liczne protesty rodziców, którzy interweniowali w sprawie programu „Równościowe przedszkole”?

Tym, którzy chcą odpowiedzialnie podjąć taką refleksję przekazujemy poniższe informacje. Przekazujemy je jako świadkowie, którzy – chociaż reprezentują różne środowiska akademickie w Polsce – z racji swego uczestniczenia w Radzie Naukowej dobrze znają opisywaną aktywność.

Wszyscy, którzy otrzymali list od minister edukacji narodowej oraz ci, do których dotarła – często wypaczona – informacja o nim, powinni wiedzieć więcej o cennej inicjatywie toruńskiej uczelni.

Warsztaty medialne WSKSiM organizowane są już od pięciu lat. Wzięło w nich udział przeszło pięć tysięcy uczniów gimnazjów i liceów. Początkowo prowadzone były w siedzibie uczelni, w Toruniu w czasie wakacji letnich i zimowych. Wobec dużego zainteresowania warsztatami ze strony młodzieży, zdecydowano się na prowadzenie takich warsztatów na spotkaniach środowiskowych w różnych miastach w Polsce. Dobrym miejscem do ich odbywania były duże sale dostępne w szkołach. Informacje o organizowaniu warsztatów są jawne, a relacje słowne i fotograficzne z przebiegu warsztatów są dostępne na stronie internetowej WSKSiM w Toruniu. Można też o nich przeczytać np. w „Naszym Dzienniku”. Warto spojrzeć na dokumentację dostępną na stronie internetowej uczelni. Fotografie świadczą dobitnie, iż licznie zgromadzeni uczestnicy spotkań warsztatowych z zainteresowaniem biorą w nich udział.

wsksimlogoMusimy tu również podkreślić, iż warsztaty medialne prowadzi uczelnia legitymująca się znacznymi osiągnięciami w kształceniu studentów, organizująca konferencje naukowe dotyczące mediów o zasięgu międzynarodowym, uczelnia, którą odwiedzają i wyrażają się o niej z wielkim uznaniem naukowcy z wielu uniwersytetów w świecie. A ostatnio z tą uczelnią podpisał umowę o współpracy Papieski Uniwersytet Laterański. Podczas warsztatów wykładowcy WSKSiM oraz dziennikarze radia i telewizji zapoznają uczestniczących w tych spotkaniach z funkcjonowaniem telewizji, zasadami pracy w stacjach radiowych i redakcjach prasowych. Młodzi uczestnicy warsztatów poznają również prawidła obowiązujące przy tworzeniu stron internetowych.

Jeśli powyższe informacje skonfrontuje się z zaleceniami ministerstwa edukacji narodowej odnośnie do zasad kształcenia młodych ludzi oraz realizowanym programem, to z łatwością zauważy się, ze warsztaty stanowią potrzebne uzupełnienie kształcenia młodego pokolenia. Nikt bowiem tego nie realizuje tak profesjonalnie i ze zrozumieniem potrzeb młodzieży jak czyni to WSKSiM. Nic więc dziwnego, że cieszą się one tak dużym zainteresowaniem uczniów.

List szefowej resortu edukacji skierowany do szkół zamiast wytwarzania i upowszechniania złej opinii na podstawie domniemanej, incydentalnej sytuacji, która – w naszym odczuciu - miała przestrzec kierownictwa szkół przed współpracą z organizatorami warsztatów, powinien zawierać słowa podziękowania ze strony ministerstwa skierowane do środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Kultury z Społecznej i Medialnej w Toruniu za podjęcie – z powodzeniem - trudnego zadania upowszechnienia wśród młodzieży wiedzy na temat mediów.

Właśnie rozpoczęły się zimowe warsztaty dziennikarskie organizowane w toruńskiej uczelni. Odbywają się pod hasłem: „Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność”. Zajęcia prasowe, radiowe, telewizyjne i informatyczne przebiegają pod okiem specjalistów, którzy na co dzień pracują w środkach masowego przekazu. Zamiast przestrzegać przed warsztatami, może zechce szefowa resoru edukacji sama zobaczyć na własne oczy, jak one przebiegają. A potem – spodziewamy się – odpowiedniego listu z ministerstwa z poparciem dla tej formy edukacji, podobnym do edukacji wspieranej przez ministerstwo w zakresie prawa, normalizacji czy bezpieczeństwa na drodze. O poparciu dla tych form edukacji prowadzonych w szkołach czytamy na stronie internetowej ministerstwa.

W Roku Jana Pawła II, ustanowionym decyzją Sejmu Rzeczypospolitej warto sięgnąć do nauczania tego Wielkiego Rodaka i przypomnieć ocenę wielokrotnie wypowiadaną przez Papieża-Polaka, iż współczesny człowiek woli słuchać świadków niż nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to tylko wtedy, gdy są świadkami. Takimi właśnie świadkami i jednocześnie profesjonalistami w problematyce przedstawianej na warsztatach organizowanych przez WSKSiM są prowadzący zajęcia. Nic więc dziwnego, że warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Skład Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: prof. dr hab. Krystyna Czuba, prof. dr hab. dr h. c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, prof. dr hab. Henryk Kiereś, dr Leszek Kożuchowski, dr Łucja Łukaszewicz, prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk, prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak, prof. dr hab. Anna Raźny, dr o. Tadeusz Rydzyk, prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski.