Przeskocz do treści

Petycja do Parlamentu Europejskiego o zaprzestanie ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej

spjnlogoStanowczo domagamy się od Parlamentu Europejskiego nieingerowania w wewnętrzne sprawy Polski, suwerennego państwa, w którym korzenie demokracji sięgają znacznie głębiej w przeszłość niż w większości krajów europejskich.

Polska jest państwem demokratycznym, w którym od 2015 roku rządzi formacja konsekwentnie realizująca obiecane wyborcom zmiany we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. Podczas gdy większość obywateli akceptuje politykę Prezydenta i Rządu, część opozycji niepogodzona z utratą władzy wykorzystuje do walki wewnętrznej obce ośrodki propagandy oraz instytucje Unii Europejskiej. Szukanie zewnętrznej pomocy, przeciw własnej legalnej władzy, nigdy nie zyskiwało w naszym kraju aprobaty społecznej i było potępiane jako zdrada ojczyzny. Wartości takie jak wolność czy demokracja są od kilku stuleci dziedzictwem naszych antenatów.

citizengoZgodnie z kilkuwiekową tradycją suwerenem w Polsce jest naród, a jego reprezentantem Parlament Rzeczypospolitej. Wszystkie zmiany, w tym zmiany prawne, dokonane w Polsce w ostatnich miesiącach są niepodważalną wolą suwerena.

Uważamy, że sprawy wewnętrzne poszczególnych państw powinny być pozostawione im samym. Parlament Europejski - reprezentant wolnych narodów - nie może zamieniać się w narzędzie wykorzystywane do wewnętrznej walki politycznej w krajach UE.

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Więcej na: http://www.citizengo.org/pl/33956-petycja-do-parlamentu-europejskiego-o-zaprzestanie-ingerencji-w-wewnetrzne-sprawy