Przeskocz do treści

Powiaty bez posła. Czas to zmienić!

janzuchowskiJan Zuchowski*

Red. M. Ważny (Kresowiak 5/2015) dotyka fundamentalnego problemu dla rozwoju pow. Lubaczów i pozostałych w Polsce. Pisze, cyt. - „powiat powinien wytypować kandydata...” - zgoda, ale jak skoro nie ma takiej procedury? Obecnie w Polsce listy kandydatów są układane odgórnie - a nie wybierane przez Członków partii. W każdej aktualnej partii, listę układa „ojciec-matka zaufania”, który jest mianowany przez „ojca wyższego” a ten przez „wodza”. Robi się to dzięki damskim znajomościom, np. Aneta K. lub męskim Lew R. czyli po kumotersku! Przykładów nie ma sensu mnożyć. Pytanie jest - jak Polska ma się z tego wyzwolić? W 2007 r. byłem zaproszony na „rozmowę” do Jarosławia. Czy coś się zmieniło? NIC! Jest jeszcze gorzej. W marcu 2015 roku! Dowiedziałem się, że „listy kandydatów na jesienne wybory są już zamknięte”! Więc Pańskie wołanie Redaktorze jest już po terminie - choć na 2 miesiące przed głosowaniem!

czastozmienic1Obecnie kandydaci są mianowani - a po „wyborach”  (fot. mojprzeworsk.pl) dopisują sobie:

1 - godziny pracy w Sejmie (np. ojciec Andrzej z Jarosławia o czym pisały Nowiny z Rzeszowa),
2 - kilometry do zwrotu za benzynę (wiadomy minister),
3 - latają tanimi samolotami a piszą, że jeżdżą samochodami (słynna trójka),
4 - „lingwiści” jedzą obiady za pieniądze podatników, mówiąc językiem, którego na pewno nie uczą w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, Liceach i Uczelniach w całej Polsce!

Wszyscy chcemy by w Polsce była praca, ludzie nie wyjeżdżali za chlebem za granicę, a młodzież miała dobre wykształcenie i kochała swą Ojczyznę. Ale „władzę” oddajemy specjalistom od licznych afer typu „Amber Gold” itp. o czym trąbiono w radio i TV, oraz pisano. I co? I nic! To jest - NIEmożliwe by kwitł jeden powiat, a reszta Kraju usychała. Nikt nie wyleczy chorej wątroby, bez leczenia chorej trzustki i odwrotnie. Niestety. Polska - to jeden organizm. Więc jakie jest lekarstwo-operacja na tą chorobę? PRA-wybory.

czastozmienic2Tylko Członkowie danej partii - mają prawo:

1 - Zgłaszać Kandydatów do Sejmiku, Sejmu, Senatu i Parlamentu EU.
2 - Przesłuchać ich indywidualne programy przed-wyborcze...?
3 - Ocenić zalety i wady Kandydatów, oraz wybrać swoją dziesiątkę, tym samym...
4 - Ustalić kolejność wszystkich kandydatów na liście - w ich obecności (fot. epowiatostrolecki.pl).

Kandydaci powinni zaprezentować się osobiście i poinformować zebranych o:

a - Uzyskanym wykształceniu zawodowym i politycznym, znajomości języków obcych? pracy naukowej?
b - Dokonaniach własnych i dla innych ludzi? np. stworzenie fundacji? organizacji kulturalnej? itp.
c - Pisaniu artykułów, broszur, książek? czyli głoszonych poglądach...?
d - Prowadzeniu wykładów, szkoleń, itp. w gminie, dzielnicy, powiecie czy województwie?
e - Co Kandydat dotychczas zrobił dla Społeczeństwa?
f - Co zamierza zrobić dla Społeczeństwa po ewentualnym wyborze?
g - W jaki sposób chce to zrealizować?
h - Już wybrani Kandydaci będą odpowiadać co kwartał przed Wyborcami.
i - Należy przyjąć JOW - jako I krok ku 100% Demokracji i Niepodległości Polski.

czastozmienic3Po wysłuchaniu prezentacji, każdy członek partii - wybiera swoich 10 Kandydatów, zakreślając na kracie do głosowania znak „X” przy ich nazwiskach, a wychodząc wkłada kartkę do maszyny liczącej, która na bieżąco pokazuje stan głosowania, a po ostatnim głosie , przewodniczący naciska guzik i podłączona do niego drukarka drukuje listę Kandydatów według ilości otrzymanych głosów - natychmiast! Komitet wyborczy partii, ma prawo do niewielkich korekt i zatwierdza listę. Następnie zgłasza ją oficjalnie do Państwowej Komisji Wyborczej. Takiej demokracji przedwyborczej w Polsce obecnie - nie ma. Powinna być wprowadzona możliwie - jak najszybciej (fot. pl.wikiquote.org). Taki system wewnątrzpartyjnych prawyborów jest w pełni demokratyczny i funkcjonuje od dziesiątków lat np. w Szwecji. Żadna partia w Polsce nie może być „prywatnym folwarkiem” żadnego „ojca-matki” ani „wodza”. Obecne zło – jest na samym początku, reszta to pochodne. Każda choroba zaczyna się od choroby 1 komórki. Tylko Polacy zorganizowani w pełni demokratycznie - mogą uratować Polskę przed - V rozbiorem!

Emigracja - wnioskuję o przyznanie 10 mandatów na Posłów, dla 10 mil. Emigracji Polskiej, która wracając odnowiłaby Kraj - politycznie i gospodarczo. Polska Emigracja Patriotyczna ma możliwości: językowe, finansowe, kulturalne, polityczne, itp. Te wszystkie atuty są Polsce bardzo potrzebne – ale są nadal celowo marnowane.

Ja widzę sprawę Polski po „skandynawsku”, jeżeli ktoś z Czytelników nie zgadza się ze mną - to niechaj przedstawi swoją diagnozę i plan leczenia? Tylko rzeczowo. Ja już raz byłem za granicą i na pewno po raz drugi nie pojadę. Wybieram - demokratyczną i niepodległą nikomu Polskę!

Demokracja: demos (lud) a kratos (rząd) - to ustrój polityczny, w którym władza należy do społeczeństwa. Pozdrawiam Czytelników.

* Autor jest doktorem nauk medycznych.