Przeskocz do treści

Reduta Dobrego Imienia reaguje na Grossa

Komunikat Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom Z 17.09.2015 w sprawie akcji antydyfamacyjnej po wypowiedzi J. T. Grossa na łamach Die Welt

rdilogoDzisiaj w godzinach przedpołudniowych prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Jana Tomasza Grossa.

Przestępstwo popełnone przez J.T Grossa polega na na użyciu w swojej publikacji „Eastern Europe’s Crisis of Shame (tłum. – Kryzys wstydu w Europie Wschodniej) ” zamieszczonej na stronie internetowej Project Syndicate, a następnie przetłumaczonej i opublikowanej na stronie internetowej niemieckiego dziennika Die Welt pod tytułem „Die Osteuropäer haben kein Schamgefühl” (tłum. – Europejczycy Wschodni nie mają wstydu) obelżywych i pogardliwych wobec Narodu polskiego twierdzeń i insynuacji, który to czyn wypełnia znamiona przestępstwa znieważenia Narodu stypizowanego w art. 133 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm).

W uzasadnieniu czytamy między innymi, że „Artykuł ten bowiem nacechowany jest pogardliwymi i obraźliwymi dla Narodu polskiego twierdzeniami autora, których celem nie jest zabranie przez Jana T. Grossa rzeczowego i merytorycznego stanowiska w sprawie kryzysu imigracyjnego, ale właśnie ubliżenie Polakom i ich poniżenie w oczach społeczności międzynarodowej.”

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom będzie wnikliwie przyglądać się działaniom prokuratury w tej sprawie.

Równocześnie informujemy, że serwery WWW Reduty Dobrego Imienia od czasu podjęcia działań w sprawie J.T Grossa podlegają systematycznym atakom. Działania przeciwnika nie spowodują zniechęcenia ani zaprzestania działalności. W przypadku niedostępności serwisu www http://reduta-dobrego-imienia.pl lub http://rdi.org.pl należy szukać informacji o działaniach Reduty na https://www.facebook.com/RedutaDobregoImienia

Maciej Świrski, prezes Zarządu
Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom